28.11. – 16.12., Sanna Sarva, Mia Seppälä, Leda Vaneva
17:00 - 17:00
tiistai 27.11.2018 - sunnuntai 16.12.2018

28.11. – 16.12.2018 Galleria Lapinlahti
Sanna Sarva // Mia Seppälä // Leda Vaneva

Tervetuloa näyttelyiden avajaisiin tiistaina 27.11. klo 17-19!

SANNA SARVA
Mikä on mitä
Betoni, marmori ja taivas

Näyttelyni koostuu isäni työmatkallaan vuonna 1987 Saksassa ottamasta valokuvasta ja minun kesällä ja syksyllä 2018 valokuvaamistani uudemmista italialaisista hautausmaista.
Isäni piti korkeista paikoista ja laajoista näkymistä. Hänellä oli myös tapana tehdä käytännöllisiä havaintoja. Valitsin isäni arkistoista kuvan, jossa näkyy viljelyksiä ja vuori. Myös omissa valokuvissani olen antanut tilaa kohteitani kehystäville maisemille: kaupunkien laidoille, kasvihuoneille, pelloille ja ylevän vertauskuvina usein käytettäville vuorille.
Italialaisissa uusissa hautausmaissa minua kiinnostaa niiden kaupunkimaisuus ja moninaiset arkkitehtoniset ratkaisut. – Ei ole yhtä oikeaa tai vakiintunutta tapaa. Koen kaupunkimaisuuden jotenkin maallisena, yhteiskunnallisen rakennemuutoksen ilmentymänä. Maalliseen elämään liittyvät myös vainajien muistokuvat ja haudoille tuotu runsas esineistö. Pyhä ja ylevä kohtaavat vaivatta arjen ja myös banaalin.

KuM (Kuvataideakatemia, 1998) Sanna Sarva on kuvataiteilija ja kuraattori, joka on taiteellisessa työskentelyssään käsitellyt toiseutta ja kuolemaa. Sarva on osallistunut lukuisiin näyttelyihin koti- ja ulkomailla. Hänen teoksiaan kuuluu muun muassa HAM:n ja Kiasman kokoelmiin.

Näyttelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.

– – –

MIA SEPPÄLÄ
The Sunrise venue / installaatio – prosessi

Näyttelyn aikana tapahtuva ”pois-maalaaminen”:
27.11. klo 17.00-17.30
30.11. klo 16.30-17.30
1.12. klo 14.00-15.00
2.12. klo 13.00-14.00

Olen kuvannut Itäkeskuksen kauppakeskuksessa vuoden 2016 alusta tiettyä kohtaa, jossa sijaitsi Sunrise niminen myymälä. Kiinnitin huomiota myymälän omistajan tapaan järjestää myyntipaikkansa esineet päivän päätteeksi. Tässä ”installoivassa” toiminnassa oli tietty systemaattinen ote, joka yllytti kuvitteluun taipuvaista mielenlaatuani. Vuoden 2017 lopulla liike yllättäen lopetti toimintansa ja sen takaa paljastui pieni vitriinimäinen tila. Sain luvan käyttää tilaa teokseni osana ja versioin kesällä 2018 The Sunrise venue nimeä kantavan, jatkuvan installaation samalle paikalle.
Teos jatkuu nyt Galleria Lapinlahteen rakentamani performatiivisen version muodossa. Se tarkastelee ontologiansa kautta digitaalisen valokuvan materiaalisuutta. Tällä viittaan The Sunrise venue -teoksessa käyttämääni menetelmään, jossa digitaalinen valokuva aktivoidaan tilanteessa ”pois-maalaamalla”.
Digitaalisen valokuvan pois-maalaamisen teko kytkeytyy eleeseen pyyhkimällä sen pois, ja esineellistäen sen kuvaksi (maalaukseksi). Samalla se kuitenkin säilyttää eleen muiston, ja aktualisoi kuvan virtuaalisuuden. Pois-maalaaminen on menetelmä, jossa poistan kankaalle tulostetun digitaalisen valokuvan pikmenttiä, tässä tapauksessa sitä esittävässä kohteessa, veden ja siveltimen avulla, keräten talteen kaiken tästä prosessista irroneen aineksen. Kuvan koskettaminen maalaamisen tapahtumassa, merkitsee uuden ajallisen tason kytkeytymistä aktiiviseen tilaan. Käytän tämän tilanteen jakamiseen myös videotoistopalvelua, joten suhde valokuvaan on samanaikaisesti sekä korostetun materiaalista että vähemmän esineellistä tai käsin kosketeltavaa.
Tavoitteena on löytää uusia tapoja ymmärtää valokuvan materiaalisuutta, sekä tutkia sitä miten materiaalisuus itse toimii ohjaavana tekijänä teosten synnyssä ja tulkinnassa.

Mia Seppälä on Helsinkiläinen kuvataiteilija, jolle keskeistä on tekijän rooli taideteoksen syntyprosessissa, ja se miten olosuhteet vaikuttavat teoksen merkityksen muodostumiseen. Seppälän teoksia on nähty yksityis- ja yhteisnäyttelyissä Suomessa ja kansainvälisesti. Galleria Lapinlahden näyttely on osa 2018 alkanutta Kokeelliset järjestelyt kauppakeskuksessa prosessia Itäkeskuksen Hansakujalla. Seppälä valmistui kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2017.

www.miaseppala.wordpress.com
portfolio: www.miaseppala.wordpress.com/portfolio/visual-artist/

– – –

LEDA VANEVA
Thin White Lines

Näyttely yhdistää kaksi teoskokonaisuutta, joiden yhtymäkohtana on kuvittelu ja arvailu.

Possible Worlds (Mahdolliset Maailmat) käsittelee erilaisia todellisuuksia, rikkoen “objektiivisen” maailman sopimusluonteen ja liukuen kohti mielikuvituksellisuutta. Maailmasta, josta vain 5% on havaittavissa, teossarja esittelee yhden näkemyksen siitä, miltä loput 95% voisi näyttää.
Teossarja on tutkimuksellinen leikkikenttä, jossa kyseenalaistetaan havainto — mikään ei ole itsestäänselvää. Possible Worlds antaa luvan astua toiseen todellisuuteen ja muuttaa sitä. Uudet todellisuudet syntyvät joskus hienovaraisesti, joskus rajusti. On yksilön vastuulla asettaa uskottavuuden rajat.

Alkupisteenä on Possible Worlds: North (2016), joka pohjautuu suomalaiseen maisemaan. Seuraavat osat Possible Worlds: East, – West ja – South käyttävät taiteilijan Seoulissa, New Yorkissa ja Roomassa ottamia kuvia.
Thin White Lines (Ohuita Valkoisia Viivoja) on teos vuodelta 2018. Pidettäessä vaihtoehtoiset maailmat mielessä, kyseinen teos näyttää yhden tavan rakentaa sellainen päätyökaluina sattumanvaraisuus ja toisto. Thin White Lines on tuijotus yksityiskohtiin ja kunnioitus pienelle eleelle tai liikkeelle, joka pitää maailman kasassa.

Leda Vaneva on Helsingissä asuva monialainen taiteilija. Hän on ottanut osaa useisiin näyttelyihin Bulgariassa, Suomessa, Espanjassa, Itävallassa, Saksassa sekä Etelä-Koreassa. Hänellä on Taiteen Maisterin tutkinto Uudesta Mediasta (Aalto Yliopisto), sekä omaa taustan posliinista ja valokuvauksesta Bulgarian Kansallisesta Taideakatemiasta. Hän sekoittaa digitaalisen ja fyysisen. Taiteellisessa työskentelyssä Vaneva tutkii uusia olemisen tapoja ja esittää kysymyksiä jokapäiväisen elämisen ulkopuolelta — energian ja materian muuntautuminen, kaaosteoria, havainto ja hallinta. Hän korostaa esteettisyyttä kommunikaatiotyökaluna näihin kysymyksiin.

info@ledavaneva.com
www.ledavaneva.com

* * *

The exhibition connects two works. A common point between them is the focus on speculation.

Possible Worlds takes the idea of different realities, breaking the contract of an “objective” world and sliding towards the imaginary. In a universe, where only 5% is perceivable matter, this series uncovers one view on what the rest 95% might look like.
A playground for exploration, it casts doubt on perception. There is no static position of circumstances, all is up for questioning. Possible Worlds gives the thought permission to enter a new realm and make alterations. Sometimes subtly, sometimes more drastically, new realities come in existence. It’s up to the individual to set the boundaries of credibility.

Starting point is Possible Worlds: North (2016), which is based on a Finnish landscape. The next parts: Possible Worlds: East, – West, and – South step on images taken by the artist in Seoul, New York, and Rome.
Thin White Lines is a work from 2018. Having an alternative existence in mind, this piece shows one possible method of building it. Repetition and randomness are the main tools used. Thin White Lines is a stare in the detail and appreciation of the small gesture or movement, which keeps the world together.

Leda Vaneva is a multidisciplinary artist, based in Helsinki. She has taken part in various exhibitions in Bulgaria, Finland, Spain, Austria, Germany, South Korea.
With an MA in New Media from Aalto University (FI), and a background in Porcelain and Photography from National Academy of Arts (BG), she blends the digital and the physical. In her practice Vaneva is looking for alternative ways of being, posing broad questions outside of everyday living – transformation of energy/matter, chaos theory, perception, control. She emphasises on aesthetics as a communication tool for these questions.

info@ledavaneva.com
www.ledavaneva.com

– – –

Lapinlahdentie 1, 2.krs, 00180 Helsinki
Avoinna: ti-pe klo 12-18, la-su klo 12-17.
info(at)gallerialapinlahti.com
Galleria Lapinlahti Facebookissa
Galleria Lapinlahti Instagramissa

– – –

Huom! Pääset Galleria Lapinlahteen joko kahvila Lähteen läpi (klo 16 asti), tai voit käyttää myös sisäpihan keskiovea 2.krs:een. Avajaisiltoina käytetään sisäpihan keskiovea. Seuraa opasteita! 

The entrance to Gallery Lapinlahti: You can go through Kahvila Lähde (until 4pm) or use the middle entrance of the inner courtyard to the 2nd floor. Opening nights use the middle entrance. Follow the signs!

– – –