31.5. Den väg vi vandrar – minnets vägar och nya metoder
15:00 - 18:00
keskiviikko 31.05.2017

Den väg vi vandrar – minnets vägar och nya metoder

Det evegnemagnet den 31 maj Helsingfors på Lappvikens Källa

Tema i evegnemagnet är vad är det mest aktuliatet ämne inom området demenssjukdomar. Och hur man ser det i framtiden: nationellt och internationellt. Vad skulle vi göra, vart är vi på väg?

-Multidisciplinary rehabilitering; vi skulle ha metoder, var människor som har demenssjukdom, skulle vara aktiva aktörer.
-Vi behöver nya metoder, som börjar med musik, men är mer holistisk t.ex. sprider till drama.
-Olika generationer skulle ha mera att göra varandra: ha nånting att göra tillsammans.

Sångbok -projekt är case, därför att den ger svar på alla dessa önskemål och frågorna. Människor, som har gjort boken berättar om den prosessen. Mera info av Sångbok Minns du -våra visor – projekt du hittar i vår föreningens websida.

-Vi spelar och sjunger några sånger från sångbok Minns du – våra visor, med åländska musiker Kjell Frisk och Kim Hansson med Sari Laine plus andra musiker

Riksdagmannen Mats Löfström kommer och öppnar det evenemagnet klo 15.00

Kristian Wahlbeck, som är psykiater och utvecklingsdirektör i Föreningen för mental Hälsa i Finland, skall berätta lite om historia. Hur man har behandlat människor som har demens, tidigare i Lappvikens sjukhus. Sjukhuset är 175 år gammal.

På denna händelse skulle vara två kort tal och en paneldiskussion.

Bland annat med följande personer: Dr. Seija Pekkala från Minerva, Helsinfors universitet. Hon har jobbat också i Boston universitet i USA. Hon har specialiserat sig på Alzheimers sjukdom och tal.
Helena Ahlers från Folkhälsan, sakkunnig i minne och demens. Hon är sjukskötare till grundutbildningen.

– Också: arbetsterapeut, musik/konstterapeut, närvårdare, gerontologist och samhällsvetare, person som lider av minnessjukdom, någon från social- och hälsa ministrium.

Det är mening att evegnemagnet skall vara mänsligt och lite humoriskt även det området med demenssjukdomar är inte lätt. Där skall vara histori rundtur i hospital bygnad för alla dem som vill.

Evenemanget är på svenska. Det tar cirka 2 -3 timmar.
————————–———————-
Den väg vi vandrar – minnets vägar och nya metoder
(Muistin tiet ja uudet menetelmät)

Tapahtuma 31.5. Lapinlahden Lähteellä klo 15.00.

Osoite: Lapinlahden Lähde, Lapinlahdentie 1, 00180 Helsinki

Teema: Mikä on juuri nyt ajankohtaista muistisairauksien hoidossa ja tutkimuksessa, Suomessa ja kansainvälisesti? Mihin suuntaan olemme matkalla? Mitä on monialainen ja kokonaisvaltaisempi kuntoutus, jossa muistisairaiden rooli on olla aktiivisia toimijoita. Mitä tarkoitetaan monisukupolvisuudella taidelähtöisessä työssä?

Tapahtuman avaa kansanedustaja Mats Löfström klo 15.00.

Kristian Wahlbeckin puheenvuoro. Suomen mielenterveysseuran kehitysjohtaja kertoo kuinka muistisairauksia on diagnosoitu ja hoidettu mm. Lapinlahden sairaalassa. sen historian aikana.
Halukkailla on mahdollisuus osallistua oppaan johdolla historiakierrokselle 175 -vuotiaassa sairaalarakennuksessa tilaisuuden jälkeen.

Paneelikeskustelu
Keskusteluun osallistuu mm. tutkija Seija Pekkala Helsingin Yliopistosta, Käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta. Pekkala on työskennellyt myös Bostonin yliopistossa USA:ssa.
Helena Ahlers Folkhälsanilta on mielen ja muistin asiantuntija. Ahlers on peruskoulutukseltaan sairaanhoitaja.
Mukana myös toimintaterapeutti, musiikki- ja taideterapeutti, lähihoitaja ja gerontologi-yhteiskuntatieteilijä sekä henkilö joka sairastaa muistisairautta.

Muistisairaudet ei ole helppo teema, mutta me käsittelemme asiaa iloisessa ja kodikkaassa ilmapiirissä.

Case : Sångbok Minns du -våra visor -projekti
Projekti sai alkunsa Ahvenanmaalla vuosien 2015-16 aikana. Metodina on nähdä muistisairauksista kärsivät ihmiset aktiivisina toimijoina sekä mahdollistaa eri sukupolvien välinen kohtaaminen yhteistyön kautta.

Projektissa mukana olleet ihmiset kertovat kuinka laulukirja syntyi. Lisätietoa Sångbok Minns du – våra visor -projektista löytyy nettisivuiltamme. Esitämme tilaisuudessa Sångbok -projektissa syntyneitä lauluja. Esiintyjinä ovat mm. ahvenanmaalaiset muusikot Kjell Frisk ja Kim Hansson sekä heidän lisäkseen Sari Laine & co.

Tilaisuus on ruotsinkielinen ja kestää arviolta 2 -3 tuntia.