14.3. – 1.4.2018 Vesa Mäkinen / Anni Terävä / Hanne Ivars
17:00 - 17:00
tiistai 13.03.2018 - sunnuntai 01.04.2018

Galleria Lapinlahti 14.3. – 1.4.2018
VESA MÄKINEN / ANNI TERÄVÄ / HANNE IVARS

Tervetuloa näyttelyiden avajaisiin tiistaina 13.3. klo 17-19. Tervetuloa!

VESA MÄKINEN: Viivapiirustuksia

Inspiraation töihini saan orgaanisista kehitysprosesseista ja elämästä itsessään – erityisesti sen monimuotoisuudesta ja ennalta arvaamattomuudesta. Yksilöllinen mutta universaali; elämä joka koostuu lukemattomista hetkistä, kokemuksista ja vaikutteista, jotka muokkaavat ja luovat monitahoisten tapahtumaketjujen kautta nykyhetkessä olevan ja kokevan kokonaisuuden. 
Yhdenviivanpiirustukseni koostuvat yhdestä tai useammista vapaalla kädellä piirretyistä viivoista. Piirtämiseen käytän tussikynää, mikä estää muutosten tekemisen jälkikäteen sekä pakottaa hyväksymään virheet ja epätäydellisyydet. Lähtökohtana on että viivan tulee kulkea mahdollisimman lähellä kuitenkin koskematta itseään. Suurikokoisten piirustuksen tekeminen on aikaa vievä prosessi, minkä aikana kuvio kasvaa hitaasti, käännös kerrallaan. Kuviot siis rakentuvat yksilöllisten, toisiinsa yhteydessä olevien yksityiskohtien kautta, joista jokainen vaikuttaa osaltaan siihen miten kuvio kehittyy ja näyttäytyy katsojalle. 

Vesa Mäkinen on helsinkiläinen kuvataiteilija. Hän on opiskelut valokuvausta Pekka Halosen Akatemiassa, minkä jälkeen hän muutti viideksi vuodeksi Iso-Britanniaan opiskelemaan kuvataidetta sekä valokuvausta ja valmistui maisteriksi vuonna 2016 Swansea College of Art:sta. Kuvataiteen lisäksi Mäkinen on tehnyt performanssi teoksia.


Teoskuva: Vesa Mäkinen, Yhden viivan piirustus nro 3, muste paperille, 200 x 150 cm, 2016

—-

ANNI TERÄVÄ: Taktaktak!

“Meniköhän tää nyt taas ihan överiksi?” 
“No musta se on nyt aika sun näkönen.” 
“Ai siis ei menny liian pitkälle?” 
“No en mä niin sanonu.” 

Suhteeni väreihin ja elämään on hetkittäin kaoottinen ja levoton. Leviän joka suuntaan. Mitään en hallitse. Yritän olla hallitsematta kaikkea. ”Pelkistä!”, sanoi isäni ja on varmasti oikeassa, mutta minkäs teet. Enemmän on enemmän. Välillä tekisi mieli juosta seinän läpi. 
Sininen, punanen, keltanen, vihree! 
Maalaaminen on reagointia ympäröiviin ärsykkeisiin, kuin vastine kirjoitukseen, mutta vailla sanoja. Heitän kimmokkeita kankaalle, ja vähitellen maalaus alkaa ottaa osaa keskusteluun. 
Lopulta se muodostaa oman mielipiteensä ja sanoo: jätä minut rauhaan! 
Maalaus on rytmejä. Koetan löytää kakofoniasta sävelkuvion. Temponi tempoilee. 


Anni Terävä (s.1981) on Helsinkiläinen kuvataiteilija, joka työskentelee maalauksen, valokuvauksen ja videon parissa. Terävä käsittelee työskentelyssään kehollisuuteen liittyviä teemoja, fyysisyyttä, fyysisiä rajoitteita, ihmistenvälistä ei-kielellistä kommunikaatiota ja kehonkieltä. Terävä on valmistunut valokuvataiteen kandidaatiksi Kent Institute of Art and Designista, Englannista 2006 ja taidemaalariksi Vapaasta Taidekoulusta 2016.

—-

HANNE IVARS: Keskusteluja

Teoksissani Keskusteluja olen työskennellyt erityisesti väriä ja valoa animoiden. Olen käyttänyt assemblage tekniikkaa. Se tarkoittaa yksinkertaisia lavasteenomaisia muotoja joihin olen projisoinut värivaloanimaatioita. Projisointi ja sen fyysinen esillepano muodostavat esityksen, performatiivisen esityksen, joka saa vahvistusta esillepanosta.
Olen kiinnostunut esityksen eri muodoista, näyttämöstä, lavastuksesta ja performatiivisuudesta. Viime töissäni on myös itse esillepano saanut performatiivisen merkityksen. Esim. videoprojektorit seisovat kamerajalustoilla. Installaatiossani galleria Lapinlahteen projisoin kaksi eri värivalo-animaatiotani lavastuksiin, jotka muodostavat kaksi eri näyttämöä. Näyttää siltä että lavastuksen eri osat keskustelevat tai kommunikovat keskenään toistensa kanssa, eri näyttämöissä.
Jos tarkastelee teoksiani galleria Lapinlahdessa suhteessa vanhempiin töihini nukkeanimaatioihini, on ikään kuin nuket olisivat muuttaneet muotoa abstraktiksi muodoksi (lavasteeksi), joihin värivalo animaatiot projisoidaan, ja nämä muodot seisovat nyt näyttämöllä.
Olen kiinnostunut psykologiasta ja buddhistisesta psykologiasta. Kun meditaation avulla “tarkastelee mieltään” ja huomaa ajatuksensa, se on kuin katsoisi esitystä, vaikka sen jälkeen luopuu ajatuksesta. Teoksissani olen myös kiinnostunut muista käsitteistä, jotka juontuvat Buddhismin Dharmasta. Näissä pienimuotoisissa animaatioissani olen ollut kiinnostunut hengityksestä ja meditaatiosta, myös käsitteitä niin kun vapaudesta, tilaa antamisesta, nykyhetkessä eläämisestä ja rakkaudesta inspiroivat minua. Visuaalisesti Tantra maalaukset ovat inspiroineet minua, erityisesti modernit Tantra maalaukset. Kyse on hengellisistä, Intialaisista abstrakteista maalauksista, jotka maalaataan paperille, joka on ennen ollut muussa käytössa, esim kirjan sivulle. Mahdollisia tahroja joka paperilla on, tulee siten osa teosta. Näyttelyni kahdessa animoidussa näyttämössä myös vaneerilevyjen puunsyyt ja oksankuviot saavat oman merkityksensä keskustelussa.

Hanne Ivars on vuodesta 2008 työskennellyt nukkeanimaatioiden parissa. Vuodesta 2016 hän on myös työskennellyt väri- ja valoanimaatioiden kanssa. Hänen teoksiaan on ollut esillä ympäri maailmaa näyttelyissä ja festivaaleilla. Hänen viimeinen yksityisnäyttelynsä oli galleria Sculptorissa 2017 ja Kluuvin galleriassa, Helsingin taidemuseo 2014. Vuonna 2016 hän on osallistunut ryhmänäyttelyyn Porin taidemuseon Poriginal Galleriassa, ja osallistunut Peter Holmgårdin Forårsalon Kunstforeningen Baghold Köpenhaminassa, sekä She-Ness festivaalilla New Mexicossa Yhdysvalloissa, kuraattorina Maarit Suomi-Väänänen ja levitys Av-arkki. Hänen työskentelynsä Galleria Lapinlahden näyttelyn parissa on mahdollistanut Taiteen edistämiskeskuksen myöntämä työskentelyapuraha.

Konversationer
För utställningen på Galleri Lappviken har jag arbetat med färg/ljus-animering genom att använda mig av assemblageteknik. Det är frågan om enkla fysiska former, som det projiserar ljus/färg animationer på. Projektionen och den fysiska framställningen bildar en föreställning. Enslags performativ föreställning, som understryks av framställningen.
I mina arbeten intresserar jag mig för olika sidor av en föreställning; scen, scenografi och performance. I senare arbeten har själva framställningen fått en performativ roll, en roll där videoprojektorer står på stativ, såsom kamerastativ och stativ för lampor eller ljud. Installationen på Galleri Lappviken går ut på att färg- och ljusanimationer projicerade på fysiska former bildar en scenografi, där det ser ut som att olika delar i scenografin kommunicerar eller konverserar med varandra.
Nytt för Galleri Lappviken i förhållande till mina tidigare dockanimationer är att dockorna har blivit abstrakta former som det projiceras färg/ljus-animeringar på, abstrakta former som står på en ”scen”.
Innehållet i arbetena speglar mitt intresse för psykologi och buddhistisk psykologi. När man under meditation ”betraktar sitt sinne” eller ”uppfattar sina tankar” är det som att åse en föreställning. Även i själva utförandet av animeringarna har jag påverkats av begrepp som hör hemma i buddhismen eller Dharma. Där är det speciellt andningen och meditationen som har inspirerat, men också tankar om frihet, om att ge plats, om nuet och om kärleken. Visuellt har jag tagit intryck av Tantra-målningar, i synnerhet moderna indiska Tantra. Det är fråga om andliga, abstrakta målningar som utförs på redan använt papper, där spår av text eller fläckar samtidigt kan skönjas. I utställningens två animerade scener får också teckningen på fanerskivan, (= kvisthål, träfibrer) sin egen betydelse i konversationen.

Hanne Ivars arbetar sedan 2008 med dockanimationer i stop motion-teknik, sedan 2016 även med färg- och ljusanimation. Hennes arbeten har visats runt om i världen, på både utställningar och festivaler. Hennes senaste separatutställningar ägde rum på Glogalleriet, Helsingfors konstmuseum 2014 och på Sculptor 2017. År 2016 deltog hon i en samutställning på Poriginal galleriet vid Björneborgs konstmuseum. Samma år medverkade hon i Peter Holmgårds Forårssalon på Kunstforeningen Baghold i Köpenhamn samt i festivalen She-Ness i New Mexico i USA, med Maarit Suomi-Väänänen som curator och AV-arkki som distributör. Hennes arbete med utställningen på Galleri Lappviken har möjliggjorts med ett arbetsstipendium från Centret för konstfrämjande.

Teoskuva: Hanne Ivars, Keskusteluja 2, videostill, 2018.

Galleria Lapinlahti
Lapinlahdentie 1, 2.krs, Helsinki
www.gallerialapinlahti.com

Avoinna ti-pe klo 12-18 ja la-su klo 12-17