Eftermiddagsföreläsning med temat ätstörningar
14:00 - 18:00
keskiviikko 21.11.2018

Ätstörningar medför ofta ett stort lidande och kan leda till depression, självdestruktivitet och social isolering. Vården syftar traditionellt till att korrigera undernäringstillståndet, normalisera ätandet och råda bot på de psykiska symtomen. Genom att lägga mer fokus personens egna upplevelser bidrar vi till en ökad förståelse och bättre möjligheter till återhämtning. Välkommen till en viktig eftermiddag som syftar till ökad förståelse för och kunskap om ätstörningar!

14.00 – 15.00 Filosofen Åsa Slotte forskar i medicinens filosofi och skriver om diagnostik och psykiatri ur ett etiskt perspektiv och granskar i sin avhandling kvinnors erfarenheter av speciellt anorexi och ätstörningar.
15.00 – 15.30 Vi bjuder på en kaffepaus
15.30 – 16.15 Ira Zetterborg och Julia Backman sjukskötare vid Ätstörningscentrum ger oss en titt in i ätstörningsvardagen – om livet med en ätstörning, hur vården kan se ut och hur bemöta någon som har drabbats.
16.15 – 16.30 Frågor och diskussion

Evenemanget är gratis och öppen för alla vänligen registrera dig till evenemangen via länken https://goo.gl/forms/MfY5dtPbCrjsy3a33