Galleria Lapinlahti

Galleria Lapinlahti

28.11. – 16.12.2018

SANNA SARVA // MIA SEPPÄLÄ // LEDA VANEVA

Tervetuloa näyttelyiden avajaisiin tiistaina 27.11. klo 17-19!

SANNA SARVA
Mikä on mitä
Betoni, marmori ja taivas

Näyttelyni koostuu isäni työmatkallaan vuonna 1987 Saksassa ottamasta valokuvasta ja minun kesällä ja syksyllä 2018 valokuvaamistani uudemmista italialaisista hautausmaista.
Isäni piti korkeista paikoista ja laajoista näkymistä. Hänellä oli myös tapana tehdä käytännöllisiä havaintoja. Valitsin isäni arkistoista kuvan, jossa näkyy viljelyksiä ja vuori. Myös omissa valokuvissani olen antanut tilaa kohteitani kehystäville maisemille: kaupunkien laidoille, kasvihuoneille, pelloille ja ylevän vertauskuvina usein käytettäville vuorille.
Italialaisissa uusissa hautausmaissa minua kiinnostaa niiden kaupunkimaisuus ja moninaiset arkkitehtoniset ratkaisut. – Ei ole yhtä oikeaa tai vakiintunutta tapaa. Koen kaupunkimaisuuden jotenkin maallisena, yhteiskunnallisen rakennemuutoksen ilmentymänä. Maalliseen elämään liittyvät myös vainajien muistokuvat ja haudoille tuotu runsas esineistö. Pyhä ja ylevä kohtaavat vaivatta arjen ja myös banaalin.

KuM (Kuvataideakatemia, 1998) Sanna Sarva on kuvataiteilija ja kuraattori, joka on taiteellisessa työskentelyssään käsitellyt toiseutta ja kuolemaa. Sarva on osallistunut lukuisiin näyttelyihin koti- ja ulkomailla. Hänen teoksiaan kuuluu muun muassa HAM:n ja Kiasman kokoelmiin.

Näyttelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.

– – –

MIA SEPPÄLÄ
The Sunrise venue / installaatio – prosessi

Näyttelyn aikana tapahtuva ”pois-maalaaminen”:
27.11. klo 17.00-17.30
30.11. klo 16.30-17.30
1.12. klo 14.00-15.00
2.12. klo 13.00-14.00

Olen kuvannut Itäkeskuksen kauppakeskuksessa vuoden 2016 alusta tiettyä kohtaa, jossa sijaitsi Sunrise niminen myymälä. Kiinnitin huomiota myymälän omistajan tapaan järjestää myyntipaikkansa esineet päivän päätteeksi. Tässä ”installoivassa” toiminnassa oli tietty systemaattinen ote, joka yllytti kuvitteluun taipuvaista mielenlaatuani. Vuoden 2017 lopulla liike yllättäen lopetti toimintansa ja sen takaa paljastui pieni vitriinimäinen tila. Sain luvan käyttää tilaa teokseni osana ja versioin kesällä 2018 The Sunrise venue nimeä kantavan, jatkuvan installaation samalle paikalle.
Teos jatkuu nyt Galleria Lapinlahteen rakentamani performatiivisen version muodossa. Se tarkastelee ontologiansa kautta digitaalisen valokuvan materiaalisuutta. Tällä viittaan The Sunrise venue -teoksessa käyttämääni menetelmään, jossa digitaalinen valokuva aktivoidaan tilanteessa ”pois-maalaamalla”.
Digitaalisen valokuvan pois-maalaamisen teko kytkeytyy eleeseen pyyhkimällä sen pois, ja esineellistäen sen kuvaksi (maalaukseksi). Samalla se kuitenkin säilyttää eleen muiston, ja aktualisoi kuvan virtuaalisuuden. Pois-maalaaminen on menetelmä, jossa poistan kankaalle tulostetun digitaalisen valokuvan pikmenttiä, tässä tapauksessa sitä esittävässä kohteessa, veden ja siveltimen avulla, keräten talteen kaiken tästä prosessista irroneen aineksen. Kuvan koskettaminen maalaamisen tapahtumassa, merkitsee uuden ajallisen tason kytkeytymistä aktiiviseen tilaan. Käytän tämän tilanteen jakamiseen myös videotoistopalvelua, joten suhde valokuvaan on samanaikaisesti sekä korostetun materiaalista että vähemmän esineellistä tai käsin kosketeltavaa.
Tavoitteena on löytää uusia tapoja ymmärtää valokuvan materiaalisuutta, sekä tutkia sitä miten materiaalisuus itse toimii ohjaavana tekijänä teosten synnyssä ja tulkinnassa.

Mia Seppälä on Helsinkiläinen kuvataiteilija, jolle keskeistä on tekijän rooli taideteoksen syntyprosessissa, ja se miten olosuhteet vaikuttavat teoksen merkityksen muodostumiseen. Seppälän teoksia on nähty yksityis- ja yhteisnäyttelyissä Suomessa ja kansainvälisesti. Galleria Lapinlahden näyttely on osa 2018 alkanutta Kokeelliset järjestelyt kauppakeskuksessa prosessia Itäkeskuksen Hansakujalla. Seppälä valmistui kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2017.

www.miaseppala.wordpress.com
portfolio: www.miaseppala.wordpress.com/portfolio/visual-artist/

– – –

LEDA VANEVA
Thin White Lines

Näyttely yhdistää kaksi teoskokonaisuutta, joiden yhtymäkohtana on kuvittelu ja arvailu.

Possible Worlds (Mahdolliset Maailmat) käsittelee erilaisia todellisuuksia, rikkoen “objektiivisen” maailman sopimusluonteen ja liukuen kohti mielikuvituksellisuutta. Maailmasta, josta vain 5% on havaittavissa, teossarja esittelee yhden näkemyksen siitä, miltä loput 95% voisi näyttää.
Teossarja on tutkimuksellinen leikkikenttä, jossa kyseenalaistetaan havainto — mikään ei ole itsestäänselvää. Possible Worlds antaa luvan astua toiseen todellisuuteen ja muuttaa sitä. Uudet todellisuudet syntyvät joskus hienovaraisesti, joskus rajusti. On yksilön vastuulla asettaa uskottavuuden rajat.

Alkupisteenä on Possible Worlds: North (2016), joka pohjautuu suomalaiseen maisemaan. Seuraavat osat Possible Worlds: East, – West ja – South käyttävät taiteilijan Seoulissa, New Yorkissa ja Roomassa ottamia kuvia.
Thin White Lines (Ohuita Valkoisia Viivoja) on teos vuodelta 2018. Pidettäessä vaihtoehtoiset maailmat mielessä, kyseinen teos näyttää yhden tavan rakentaa sellainen päätyökaluina sattumanvaraisuus ja toisto. Thin White Lines on tuijotus yksityiskohtiin ja kunnioitus pienelle eleelle tai liikkeelle, joka pitää maailman kasassa.

Leda Vaneva on Helsingissä asuva monialainen taiteilija. Hän on ottanut osaa useisiin näyttelyihin Bulgariassa, Suomessa, Espanjassa, Itävallassa, Saksassa sekä Etelä-Koreassa. Hänellä on Taiteen Maisterin tutkinto Uudesta Mediasta (Aalto Yliopisto), sekä omaa taustan posliinista ja valokuvauksesta Bulgarian Kansallisesta Taideakatemiasta. Hän sekoittaa digitaalisen ja fyysisen. Taiteellisessa työskentelyssä Vaneva tutkii uusia olemisen tapoja ja esittää kysymyksiä jokapäiväisen elämisen ulkopuolelta — energian ja materian muuntautuminen, kaaosteoria, havainto ja hallinta. Hän korostaa esteettisyyttä kommunikaatiotyökaluna näihin kysymyksiin.

info@ledavaneva.com
www.ledavaneva.com

* * *

The exhibition connects two works. A common point between them is the focus on speculation.

Possible Worlds takes the idea of different realities, breaking the contract of an “objective” world and sliding towards the imaginary. In a universe, where only 5% is perceivable matter, this series uncovers one view on what the rest 95% might look like.
A playground for exploration, it casts doubt on perception. There is no static position of circumstances, all is up for questioning. Possible Worlds gives the thought permission to enter a new realm and make alterations. Sometimes subtly, sometimes more drastically, new realities come in existence. It’s up to the individual to set the boundaries of credibility.

Starting point is Possible Worlds: North (2016), which is based on a Finnish landscape. The next parts: Possible Worlds: East, – West, and – South step on images taken by the artist in Seoul, New York, and Rome.
Thin White Lines is a work from 2018. Having an alternative existence in mind, this piece shows one possible method of building it. Repetition and randomness are the main tools used. Thin White Lines is a stare in the detail and appreciation of the small gesture or movement, which keeps the world together.

Leda Vaneva is a multidisciplinary artist, based in Helsinki. She has taken part in various exhibitions in Bulgaria, Finland, Spain, Austria, Germany, South Korea.
With an MA in New Media from Aalto University (FI), and a background in Porcelain and Photography from National Academy of Arts (BG), she blends the digital and the physical. In her practice Vaneva is looking for alternative ways of being, posing broad questions outside of everyday living – transformation of energy/matter, chaos theory, perception, control. She emphasises on aesthetics as a communication tool for these questions.

info@ledavaneva.com
www.ledavaneva.com

 

– – –

Huom! Pääset Galleria Lapinlahteen joko kahvila Lähteen läpi (klo 16 asti), tai voit käyttää myös sisäpihan keskiovea 2.krs:een. Avajaisiltoina käytetään sisäpihan keskiovea. Seuraa opasteita! 

The entrance to Gallery Lapinlahti: You can go through Kahvila Lähde (until 4pm) or use the middle entrance of the inner courtyard to the 2nd floor. Opening nights use the middle entrance. Follow the signs!

– – –

 

Lapinlahdentie 1, 2.krs, 00180 Helsinki
Avoinna: ti-pe klo 12-18, la-su klo 12-17.
info(at)gallerialapinlahti.com
Galleria Lapinlahti Facebookissa
Galleria Lapinlahti Instagramissa

Galleria Lapinlahti on n.135m² kokoinen, useista huoneista koostuva avoin nykytaiteen tila, joka poikkeaa hillitystä galleriasta. Siinä näkyy historian kerroksellisuus ja aikakausien jättämät jäljet. Vanhoja tapettikerroksia ja kattorakenteita on näkyvissä. Yleisö on löytänyt Galleria Lapinlahden hyvin. Näyttelyissämme on käynyt ensimmäisen vuoden aikana n. 20 000 taiteen katsojaa ja kokijaa. Galleria Lapinlahti on eräänlainen koelaboratorio, se luo mahdollisuuden luoda uutta ja tehdä jotain toisin. Tutustu Galleria Lapinlahden näyttelykalenteriinNäyttelyihin on vapaa pääsy. Galleria Lapinlahden sisäänkäynti kulkee Kahvila Lähteen kautta. Huomaathan, että kulku näyttelyihin 2. kerrokseen ei ole esteetön.

Galleria Lapinlahti lopettaa toimintansa alkuvuodesta 2019

Taiteilijakollektiivi Kunstin perustaman Galleria Lapinlahden näyttelytoiminta alkoi kesäkuussa 2016 entisessä Lapinlahden mielisairaalassa. Kunst halusi vaikuttaa kaupunkikulttuuriin tarjoamalla kohtuuhintaista näyttelytilaa kokeileville tai epäkaupallisille taideprojekteille. Galleria Lapinlahti lunastikin nopeasti paikkansa Helsingin näyttelykentällä. Gallerian toimiaikana aikana esillä on ollut 82 näyttelyä, 233 taiteilijaa ja Galleriassa on järjestetty lukuisia tapahtumia. Kävijöitä näyttelyissä ja tapahtumissa on ollut yhteensä yli 35 000.
Galleria on toiminut koko olemassaolonsa ajan ilman rahoitusta vapaaehtoisuuteen pohjautuvan työn voimin. Suurin syy toiminnan lopettamiselle on rahoituksen puute.
Galleria Lapinlahti päättää toimintansa Taiteilijakollektiivi Kunstin näyttelyyn 9.-27.1.2019.
Taiteilijakollektiivi Kunstin taiteellinen ja kuratoriaalinen toiminta jatkuu, vaikka Galleria Lapinlahden toiminta loppuukin.
Kollektiivi haluaa kiittää lämpimästi kaikkia taiteilijoita, yhteistyökumppaneita, gallerian näyttelyvalvojia, gallerian yleisöä sekä Lapinlahden lähdettä!

 

Gallery Lapinlahti

Lapinlahdentie 1, 2. floor, 00180 Helsinki
The exhibitions are open:
tue – fri: 12am – 6pm, sat – sun: 12am – 5pm.
e-mail: info(at)gallerialapinlahti.com
Gallery Lapinlahti in Facebook
Gallery Lapinlahti in Instagram

 

Taiteilijakollektiivi Kunst

KUNST--logo_300pxGalleria Lapinlahtea koordinoiva ja näyttelyitä kuratoiva Taiteilijakollektiivi KUNST on keväällä 2013 perustettu yhteistoiminnallinen yksikkö. Kollektiivissa toimivat taiteilijat Christina Holmlund, Pia Paldanius, Jarmo Palola, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen ja Julia Weckman. Yhdessä teemme, puhumme ja suunnittelemme, myös toteutamme. Järjestämme näyttelyitä, kehittelemme projekteja ja hankkeita, saamme aikaan asioita, jotka vievät taiteen sanomaa tai sen tekemistä eteenpäin.
Suunnittelemme Galleria Lapinlahden toimintaa, järjestämme näyttelyhakuja ja valitsemme gallerian taiteilijat. Välillä on hyvä tehdä yhteistyötä, vaikkapa erilaisten, eri asioita osaavien ihmisten kanssa. Olemme avoimia kaikenlaiselle yhteistyölle – kaupunkien, koulujen, yhdistysten, yritysten, tai yksittäisten ihmisten kanssa. Kaikesta voi syntyä jotain mielenkiintoista! Tutustu meihin!

Uudenmaan taidepalkinto Taiteilijakollektiivi Kunstille!

Taiteen Edistämiskeskuksen Uudenmaan taidetoimikunta on myöntänyt Taiteilijakollektiivi Kunstille taidepalkinnon. Palkinto on myönnetty aktiivisesta taiteellisesta toiminnasta kuvataiteen kentällä. Vilkkaan näyttely- ja tapahtumatoiminnan sekä kansainvälisen verkostoitumisen lisäksi kollektiivi on kuratoinut ja koordinoinut perustamansa Galleria Lapinlahden näyttelytoimintaa vuodesta 2016 lähtien.
Taiteilijakollektiivi Kunst kiittää Uudenmaan taidetoimikuntaa palkinnosta ja toimintansa huomioimisesta!

 

Näyttelykalenteri
Näyttelyhaku
Tekniset tiedot
Käytävägalleria