Galleria Lapinlahti

Galleria Lapinlahti

17.10–4.11.2018

Eeva Honkanen // Kastehelmi Korpijaakko // Helena Björk

Kuva: Maija Toivanen

Näyttely on avoinna yleisölle keskiviikosta 17.10. alkaen klo 12-.
Tervetuloa avajaisiin keskiviikkona 17.10. klo 17-19.

Impakti
Eeva Honkanen

Viisi vuotta sitten Venäjän ylle ilmatilaan törmäsi asteroidi. Kappaleen lähestyessä ja lopulta hajotessa siitä sinkoutui pieniä meteoriitteja myös maanpinnalle. Yksi näistä palasista tippui lähelle lapsuuden kotiani. Tapahtuneen jälkeen olen monta kertaa miettinyt kysymystä ”mitä jos…”?

Piirrosinstallaationi tiivistyy sanaan ’impakti’, jolla tarkoitetaan avaruudesta tulevan kappaleen törmäystä maahan. Minulle impakti merkitsee laajemmin tietynlaista uhkaa ja epävarmuutta, mutta on muistutus myös läsnä olemisen tärkeydestä ja hetkessä elämisestä.

Mitä jos yksittäistä katastrofia ei tulekaan, mutta se on jo käynnissä juuri nyt joka puolella maailmaa – ihmisen aikaansaamana? Pienet syyt voivat aikaansaada suuria vaikutuksia. Ympäröivä kaaos ja ennalta-arvaamattomuus saa Galleria Lapinlahdessa uuden olomuodon 20 metriä leveän ja gallerian kattoon asti kurottuvan tussipiirroksen kautta. Pimennetyssä tilassa teosta tutkitaan valon avulla.

Käsittelen piirrosteni kautta ihmisen sisintä olemusta ja pelkoja sekä pohdin elämän hallitsemattomuutta. Seiniä muinaisten kalliopiirrosten tavoin syleilevä tussipiirros kutsuu tarkastelemaan vertauskuvallisesti impaktia, siihen sisältyviä uhkia, ehkä siristämään silmiään valon avulla nähdäkseen kaikki ne yksityiskohdat, jota tilan pimeys alleen kätkee, ehkä hetken ajan pohtimaan myös kysymystä ”mitä jos”?

Eeva Honkanen on Aalto-yliopistosta v. 2010 (TaM, Taiteen laitos) valmistunut kuvataiteilija. Honkasen taiteellinen työskentely pohjaa huoleen luonnon monimuotoisuuden katoamisesta. Teoksissaan hän käsittelee globaaleja ja tässä hetkessä vahvasti läsnä olevia teemoja. Vuonna 2017 Honkanen työskenteli Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin residenssissä, jossa teos sai alkunsa kaupunkiympäristöön liittyvistä havainnoista sekä ihmisistä, joiden kautta kaupunki näyttäytyi käsinkosketeltavan pysähtyneisyyden ja intimiteetin näkökulmasta. Honkasen työskentelyä on viime vuosina tukenut Koneen Säätiö, Taiteen edistämiskeskus, Paulon säätiö sekä Helsingin kaupunki.

Impact
Eeva Honkanen

Four years ago an asteroid shattered in the atmosphere above Russia. Small pieces of the celestial body reached the surface of Earth. One of these fell near my childhood home. Afterward, I have thought: “What if?”

In my ink drawings, I’m toying with the concept of ‘impact’. An impact event is a collision between astronomical objects that causes measurable effects. For me, it signifies both threat and uncertainty as well as the importance of living in the moment.

What if a single disaster doesn’t take place, but instead we’re facing an ongoing, global one right now – caused by humanity? Small causes can set on great effects. The chaos and unpredictability around us is given a new form at Galleria Lapinlahti in the shape of a 20 meter wide drawing that reaches the ceiling. In the darkened space the installation can be explored with the help of a flashlight.

In my drawings I examine the inner life and fears of human beings and reflect on the lack of control in life. The work resembles ancient cave paintings and invites the visitor to metaphorically examine the notion of impact, the threats it entails, to squint one’s eyes in order to see all the details hiding in the darkness and, perhaps, momentarily think ”what if?”

Eeva Honkanen, who graduated from Aalto-university in 2010 (MA, Department of Art), is an artist with a practice is centered around the threat of a loss of natural diversity. In her work she deals with themes both global and topical. In 2017 Honkanen worked at the residency of the Finnish Cultural Institute in New York, where the work shown in Lapinlahti got it’s starting point from observations in the urban environment as well as individuals in whom the city expresses a tangible stillness and intimacy. Honkanen’s work has in recent years been supported by Kone Foundation, Arts Promotion Centre Finland, The Paulo Foundation and The City of Helsinki.

Eeva Honkanen
www.eevahonkanen.com / @eevahnkn

Preachin’ To The Choir
Kastehelmi Korpijaakko

Elämme ajassa, joka ei aseta helppoja reunaehtoja eettisille pohdinnoille. Koko arkisen toimintamme piiri on mahdollinen heijastuspinta tiedoille, joita saamme omaan elämäämme kiinnittyvistä globaaleista muutoksista. Erilaisten ihmis- ja eliöyhteisöjen hyvä limittyy omien lähiyhteisöjemme hyvään. Se merkitsee jatkuvaa jäsennystyötä: Kenen hyvä saa olla toisen hyvää tärkeämpi? Kuinka yhteisöt kietoutuvat toisiinsa?

Tutkin teoksissani aikomusten ja tekojen välistä jättömaata; sitä, kuinka kauas kirkkaat ajatukset ja jalot puheet jäävät konkreettisten ratkaisujen ja luopumisten vaateiden edessä. Kuinka paljon puhetta tarvitaan jotta teonsanat muuttuvat konkretiaksi? Mikä on pienin tunnetta tai aikomusta välittävä liikahdus? Ja mitä tapahtuu silloin kun puhe lakkaa?

Me kaikki kannamme huolta tulevasta tavalla tai toisella. Silti monet puheet kaikuvat kuuroille korville. Kuinka kommunikoida huoli tulevaisuudesta olematta ilonpilaaja? Kuinka kommunikoida huoli siten, että se kääntyy rakentaviksi teoiksi? Kenelle osoittaa sanansa?

Nämä lauseet mielessäni kohtaan Lapinlahden suojellut galleriahuoneet kuin ajankululle ja ihmisyyden monimutkaisuudelle pyhitetyn temppelin. Viritän seinien välille liturgisen liikkeen – kevyen saarnan ennakoivasta surusta, turhamaisuudesta, turhautumisesta, hitaudesta ja maailmanlopun läheisyydestä.

Kastehelmi Korpijaakko (s.1984) on helsinkiläinen kuvataiteilija, jonka työskentely nojautuu valokuvaan ja tilallisiin teoskokonaisuuksiin. Teoksissaan hän keskittyy etsimään visuaalisia vasteita ja mietiskelyn tiloja muuttuvaan maailmantilanteeseen liittyville ristiriitaisille tunteille ja eettiselle painolastille. Korpijaakon teoksia on nähty yksityis- ja yhteisnäyttelyissä Suomessa ja kansainvälisesti. Hänen viimeisin yksityisnäyttelynsä Raskas Huoleton oli esillä Galleria Hippolytessa (2016) sekä Valokuvakeskus PERI:ssä Turussa (2017). Korpijaakko valmistui taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston valokuvataiteen koulutusohjelmasta keväällä 2018.

Preachin’ To The Choir
Kastehelmi Korpijaakko

The times we are living in give no light ethical burden. Every single task of our mundane everyday life holds a possibility to reflect the information we receive about the global changes that reach us through the flow of matter and energy. The wellbeing of different communities, formed by humans or other beings, overlaps that of our own. This means constant demand for analysis: Whose good is more important – ours or theirs? How are all these communities intertwined?

In my works I explore the wasteland between intentions and actions; how far clear thoughts and noble speeches stand from the difficulty of making concrete decisions and of holding back. How much talking do we need to turn verbs into action? What is the smallest gesture to convey emotion or intention? What happens when discourse comes to an end?

We all care for the future in one way or another, yet much talk falls on deaf ears. How does one communicate concerns related to the future without being a killjoy? How to communicate the concerns and turn them into constructive acts? To whom to speak?

With these thoughts in mind I face the protected gallery rooms of Lapinlahti as a sanctuary dedicated to the flow of time and the complexity of human nature. I set the space in liturgical motion in order to give a gentle sermon on anticipatory grief, vanity, frustration, slowness and the imminence of the end of the world (as we know it).

Kastehelmi  Korpijaakko  (b.  1984)  is  a  visual  artist  based  in  Helsinki.  She  works  mainly  with photography  and  installations.  In  her  artworks  Korpijaakko  explores  the  contradictory  emotions  and ethical  burdens  related  to  the  changing  global  situation.  She  has  exhibited  her  works  both  in  Finland  and  abroad.  Her  latest  solo  show  Heavily  Carefree  was  exhibited  in  Gallery  Hippolyte  (2016) and  Photographic  Centre  PERI  (2017).  Korpijaakko  graduated  from  MA  program  in  Aalto  University Department  of  Photography  spring  2018.

Kastehelmi Korpijaakko
www.kastehelmikorpijaakko.com

Nimetön kutsu
Helena Björk

Näyttelyn lähtökohtia ovat:

– lukemattomat tunnit taidemuseoissa, havainnot niiden toimintatavoista ja osallistuminen niihin
– taiteilijoiden harjoittama instituutiokritiikki
– työskentely tällä vuosituhannella syntyneiden ihmisten parissa
– Bertolt Brechtin eeppinen teatteri, jossa katsojaa puhutellaan suoraan
– Yoko Onon ja Sol LeWittin kaltaisten taiteilijoiden ohjemuotoiset teokset
– t-paitojen tekstit kaupungilla ja kuvataideluokassani
– maailman tila.

Helena Björk on kuvataideopettaja ja itsenäinen kuraattori, jonka toiminta kytkeytyy käsitetaiteeseen, kirjoittamiseen ja instituutioiden mielikuvitukselliseen tarkasteluun. Hänen aikaisempaan työskentelyynsä kuuluu mm. teosohjeita ja niihin perustuvia työpajoja. Tämä näyttely kutsuu mukaan tutkimaan näyttelytilan mahdollisuuksia.

Inbjudan utan titel
Helena Björk

Den här utställningen har sitt ursprung i:

– otaliga timmar på konstmuseer, iakttagelser av deras sätt att arbeta och eget museiarbete
– konstnärers institutionskritik
– arbete bland människor som är födda under detta årtusende
– Bertolt Brechts episka teater där åskådaren tilltalas direkt
– instruktionsbaserade verk av konstnärer som Yoko Ono och Sol LeWitt
– t-skjortor med text på stan och i mitt klassrum
– världens tillstånd.

Helena Björk är bildkonstlärare och självständig curator. Hennes arbete kan kopplas till konceptkonst, skrivande och ett granskande av institutioner med fantasin som hjälpmedel. I hennes tidigare arbete ingår instruktioner och verkstäder baserade på dem. Den här utställningen bjuder in till att utforska utställningsrummet.

Untitled Invitation
Helena Björk

This show has sprung from:

– countless hours in art museums, observing their practices and sometimes taking part in them
– the institutional critique of artists who observed those practices
– Bertolt Brecht’s epic theatre that typically addresses the viewer directly
– instruction pieces by the likes of Yoko Ono and Sol LeWitt
– working with people born this millennium who share their observations
– statement t-shirts on town and in my classroom
– this troubled world.

Helena Björk is an art teacher and independent curator with a practice that relates to conceptual art, writing and institutional creativity. Her previous work has included instruction pieces and workshops based on them. This show is an invitation to explore the exhibition format.

– – –

Huom! Käynti Galleria Lapinlahteen on poikkeusreitillä remontin takia. Pääset Galleria Lapinlahteen joko kahvila Lähteen läpi (klo 16 asti), tai voit käyttää myös sisäpihan keskiovea 2.krs:een. Avajaisiltoina käytetään sisäpihan keskiovea. Seuraa opasteita! 
Helsingin kaupunki kunnostaa yhdessä Museoviraston kanssa Lapinlahden Lähteen käytäviä. Pahoittelemme remontin aiheuttamaa vaivaa!

The entrance to Gallery Lapinlahti is on detour due to renovation. You can go through Kahvila Lähde (until 4pm) or use the middle entrance of the inner courtyard to the 2nd floor. We are very sorry for the disturbance due to the renovation. Opening nights use the middle entrance. Follow the signs!

– – –

 

Lapinlahdentie 1, 2.krs, 00180 Helsinki
Avoinna: ti-pe klo 12-18, la-su klo 12-17.
info(at)gallerialapinlahti.com
Galleria Lapinlahti Facebookissa
Galleria Lapinlahti Instagramissa

Galleria Lapinlahti on n.135m² kokoinen, useista huoneista koostuva avoin nykytaiteen tila, joka poikkeaa hillitystä galleriasta. Siinä näkyy historian kerroksellisuus ja aikakausien jättämät jäljet. Vanhoja tapettikerroksia ja kattorakenteita on näkyvissä. Yleisö on löytänyt Galleria Lapinlahden hyvin. Näyttelyissämme on käynyt ensimmäisen vuoden aikana n. 20 000 taiteen katsojaa ja kokijaa. Galleria Lapinlahti on eräänlainen koelaboratorio, se luo mahdollisuuden luoda uutta ja tehdä jotain toisin. Tutustu Galleria Lapinlahden näyttelykalenteriinNäyttelyihin on vapaa pääsy. Galleria Lapinlahden sisäänkäynti kulkee Kahvila Lähteen kautta. Huomaathan, että kulku näyttelyihin 2. kerrokseen ei ole esteetön.

Gallery Lapinlahti

Lapinlahdentie 1, 2. floor, 00180 Helsinki
The exhibitions are open:
tue – fri: 12am – 6pm, sat – sun: 12am – 5pm. In July the gallery is open 11am-4.30pm.
e-mail: info(at)gallerialapinlahti.com
Gallery Lapinlahti in Facebook
Gallery Lapinlahti in Instagram

 

Taiteilijakollektiivi Kunst

KUNST--logo_300pxGalleria Lapinlahtea koordinoiva ja näyttelyitä kuratoiva Taiteilijakollektiivi KUNST on keväällä 2013 perustettu yhteistoiminnallinen yksikkö. Kollektiivissa toimivat taiteilijat Christina Holmlund, Pia Paldanius, Jarmo Palola, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen ja Julia Weckman. Yhdessä teemme, puhumme ja suunnittelemme, myös toteutamme. Järjestämme näyttelyitä, kehittelemme projekteja ja hankkeita, saamme aikaan asioita, jotka vievät taiteen sanomaa tai sen tekemistä eteenpäin.
Suunnittelemme Galleria Lapinlahden toimintaa, järjestämme näyttelyhakuja ja valitsemme gallerian taiteilijat. Välillä on hyvä tehdä yhteistyötä, vaikkapa erilaisten, eri asioita osaavien ihmisten kanssa. Olemme avoimia kaikenlaiselle yhteistyölle – kaupunkien, koulujen, yhdistysten, yritysten, tai yksittäisten ihmisten kanssa. Kaikesta voi syntyä jotain mielenkiintoista! Tutustu meihin!

 

Näyttelykalenteri
Näyttelyhaku
Tekniset tiedot
Käytävägalleria