Hankehavinaa perhosperspektiivistä

Lapinlahden psykiatrinen sairaala jäi tyhjilleen ja se muutettiin Osallistu Lapinlahden Lähteellä hankkeessa 2015-2017 mielen hyvinvoinnin keskukseksi. Hankkeessa osatoteuttajana oli myös Metropolia Ammattikorkeakoulu.
Hyvinvoinnin ja kulttuurin lehtoreista koostuva asiantuntijatiimi oli ison ja kiinnostavan tehtävän edessä. ESR -rahoitteisen hankkeen kohderyhmänä oli vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia yli 54-vuotiaita naisia, mielenterveyskuntoutujia ja osatyökykyisiä. Asiantuntijatiimimme tehtävänä oli luoda Lapinlahdessa tapahtuvan toiminnan pohjalta monistettavissa oleva hyvinvointikonsepti, jota on mahdollista toteuttaa vastaavanlaisissa tiloissa myös muualla.

Ensimmäinen hankekokouksemme alkoi lämpimänä elokuisena päivänä Lapinlahden sairaalan pihalle kannetun pöydän ääressä hankkeen aloituskahveilla. Kahvila oli tuolloin juuri avattu hankkeen vetäjien Jaana Merenmiehen ja Katja Liuksialan toimesta.

Tiskin takana Jukka Koponen, Metropolian sosionomiopiskelija

Saadaksemme jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä kaikkea tässä mielen hyvinvoinnin keskukseksi muutetussa Lapinlahden psykiatrisessa sairaalassa tapahtui, jalkauduimme muutamien opiskelijoidemme kanssa seuraamaan toimintaa perhosperspektiivistä. Talo puistoineen oli meille kuin iso lasinen akvaario, jonka moninaista toimintaa ja touhua seurasimme sekä ihmetellen että ihastellen. Pian näimme, kuinka auditorio, puisto ja käytävät täyttyivät hyvinvointiteemaan sopivista tapahtumista, joita eri tahot toivat tiloihin tarjolle.

Lähteen tiloissa hyrräsi ihmisten virta. Mukana oli vapaaehtoistoimijoita, työharjoitteluaan suorittavia ammattikoulujen ja korkeakoulujen opiskelijoita, tapahtumissa ja Galleria Lähteessä kävijöitä, Kahvila Lähteen asiakkaita, vuokralaisia ja heidän asiakkaitaan ja tietysti joukon jatkona oma tiimimme. Välillä sujahdimme mukaan istuttamaan kukkasipuleita, osallistuimme luennoille ja vapaaehtoisiltoihin ja joskus ihan vain huvikseen piipahdimme kahvilla tai joulumyyjäisissä.

Lähde pulppusi paljon ja näkyvästi. Säännöllisiin tiimikokouksiimme kokoonnuimme siivet väristen, hengästyneinä ja pyörryksissä tarkastelemaan havaintojamme asiantuntijatiedon ja kokemustemme valossa. Vähitellen aloimme itsekin tarjota Lähteen toimintaan osallistuville mm. luentoja, työpajoja, työnohjausta ja ohjasimme Lähteellä harjoittelujaan tekeviä opiskelijoitamme.  Tarjoamastamme toiminnasta keräsimme aktiivisesti palautetta ja rakensimme konseptia varten tietoa siitä millaisin keinoin hyvinvointia voi rakentaa ja tukea. Työpajojen keskustelut ja kohtaamiset avasivat meille myös niitä hyvinvoinnin kannalta kriittisiä kohtia, joita meidän tuli ottaa huomioon hyvinvointikonseptia muotoillessamme. Tätä tietoa keräsimme myös joukkoistetuilla karttapohjaisilla hyvinvointia kartoittavilla kyselyillä. Kyselyihin vastasivat mm. satunnaiset Lähteellä vierailijat, nettisivuilla piipahtaneet hyvinvointipajoihimme ja vapaaehtoistyöhön osallistuneet.  Iloksemme huomasimme, että jo pelkästään kyselyyn vastaaminen paransi vastaajien hyvinvointia.

Kun työmme tänä kesänä Lähteen hankkeessa päättyy, olemme lopputulemana luoneet konseptin, joka pitää sisällään opettavaisia tarinoita, kiteytyksiä keskeisistä teemoista ja hankkeen tarpeisiin kehitettyjä työpajoja ja työvälineitä. Meistäkin on kehkeytynyt hankkeen aikana uudistuneita perhosia, joiden ymmärrys hyvinvoinnista on kasvanut kosolti.

 

Hyvinvointikonseptista ja sen kehitysvaiheista toukasta perhoseksi voi lukea lisää:

https://uasjournal.fi/2-2017/hyvinvoinnin-muodonmuutosta-rakentamassa/

Hyvinvoinnin muodonmuutos -blogi. http://blogit.metropolia.fi/hyvinvoinnin-muodonmuutos

Osallistu Lapinlahden Lähteellä. http://lapinlahdenlahde.fi/fi/lapinlahden-lahde/hanke-esr/

Hyvinvointikonseptin loppujulkaisu ja mikrokirja (julk. kesäkuussa 2017). http://www.metropolia.fi/palvelut/hankeyhteistyo/tutkimus-ja-kehityshankkeet/lapinlahden-lahde/

 

Konseptia muotoilivat:

Leena Unkari-Virtanen, MuT

Eeva Tawast, PsM kasvatus ja perheneuvonnan erikoispsykologi

Jari Pihlava TtM, VET, psykoterapeutti, toimintaterapeutti

Päivi Eskelinen-Roos, KM

Raili Honkanen-Korhonen, musiikkipedagogi (YAMK), toiminnallinen ryhmänohjaaja, tarinateatteriohjaaja