Hyvää tekevää kauneutta

Sympaattinen käytettyjen tavaroiden kauppa Lähteen Patina avattiin Lapinlahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle sairaala-alueelle Minna Canthin päivänä 2016, vuosi sitten.

Avajaispäivä oli osuva: saihan Minna Canthkin isänsä lankakaupan ja sen yhteydessä sijainneen sekatavarakaupan hoitaakseen 1880-luvulla – samoihin aikoihin, kun Lähteen Patinan hirsinen kotitalo on rakennettu.

Canthia kiinnostivat aikansa yhteiskunnalliset aatevirtaukset, mutta erityisesti aatteiden keskellä arkeaan elävä ihminen. Hän kirjoitti yhteiskunnan eriarvoisuudesta, realismille uskollisena suoranaisesta rumuudesta.

Minna Canth oli mainio keskustelija, ystävä, ilonpitäjä sekä ideoiden saaja ja antaja. Juuri sellainen, kuin Lähteen Patina haluaa olla! Canthin hengessä lähtökohtanamme on ihmisten arki sekä tämän ajan yhteiskunnallisista aatevirtauksista kierrättäminen ja kestävämmät arkiset kulutusvalinnat kodin tavarahankintojen osalta.

Lähteen Patinan toiminnan perustuminen lahjoittamiselle ja maltilliselle hinnoittelulle vähentää omalta pieneltä osaltaan eriarvoisuutta: meillä arjen kauneuteen on varaa niilläkin, joilla ei ole suuria euromääriä siihen satsattavaksi.

Kauneuden on todettu vaikuttavan ihmisaivoihin rakkauden tavoin, stimuloivan aivoja mielihyvää tuottaen. Asuin- ja työskentely-ympäristöjen kauneus, tai sen puute, onkin varsin merkityksellistä ihmisten kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Rakennuksilla, erilaisilla tiloilla ja niiden sisustuksella sekä ympäröivällä luonnolla on ollut moninainen vaikutus ihmisiin myös Lapinlahdessa. Ympäristön merkitystä hyvinvoinnille ja paranemiselle pidettiin suurena jo 1800-luvulla, mistä konkreettisimpia osoituksia oli laajamittaista maantäyttöä ja valtavat istutusurakat vaatinut Lapinlahden puiston ja puutarhan perustaminen.

Moni Lähteen Patinassa käynyt on ihastellut ääneen hienoa menneen ajan tunnelmaa ja omaleimaista rauhaa. Tämä voi hyvinkin johtua siitä, että vuosikymmenten varrelta tuttujen esineiden ja niiden esiin nostamien kollektiivisten muistojen keskellä ihminen pystyy asettumaan omalle paikalleen aikajatkumoon ja kokemaan muutosten pyörteissä edes rahtusen pysyvyyttä.

Tämän päivän ihmiset painiskelevat yhä useammin tavarayltäkylläisyyden kanssa. Kun ”kaikkea on jo” eikä ”mitään enää tarvitse”, voikin alkaa karsia merkityksettömistä tavaramassoista esille hyvää tekevän, valikoidun kauneuden. Samalla voi lahjoittaa jollekin toiselle mahdollisuuden löytää juuri häntä puhuttelevaa kauneutta.

Reija Wihinen on Lähteen Patinan myymälänhoitaja sekä somistaja ja koulutettu ammattijärjestäjä.

Lue aikaisempi teksti Lähteen Patinasta täältä.