Lapinlahden Lähde EU hanke

Onnistu osallisuuden lähteellä -hanke

EU:n lippu

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb

 

Onnistu osallisuuden lähteellä – tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen on ESR-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on parantaa työelämän ulkopuolella olevien työikäisten työ- ja toimintakykyä, sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä Lapinlahden Lähteen vapaaehtoistoiminnan ja Orton Pron monialaisen palveluohjauksen ja valmennuksen kautta.

 

Lapinlahden vanhassa sairaalassa sijaitseva Lapinlahden Lähde on mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin tapahtumapaikka, jonka erilaiset työtoiminnat tarjoavat polkuja työttömyydestä työhön esimerkiksi pitkäaikaistyöttömille ja kuntoutujille.

Orton Pro tuo Lapinlahden Lähteelle palveluohjauksen sekä yksilö- ja ryhmävalmennuksen palvelut, joita esimerkiksi Lapinlahden Lähteen työtoimintoihin osallistuvat voivat hyödyntää. Olemme tavattavissa sovitusti myös muualla asiakkaan toiveen mukaan.

Kehitämme uusia palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa ja luomme kansalaislähtöistä verkostotyön mallia. Tärkeänä tavoitteena on yhteistyön kehittäminen muiden alan toimijoiden kesken hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen palveluita voivat hyödyntää palvelujärjestelmän ohjaavat tahot kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, työllisyyden hoidon ja kolmannen sektorin toimijat.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Invalidisäätiön alaisuudessa toimiva Orton Pro, osatoteuttajana Suomen Mielenterveysseura ry.

Hankkeen palvelut kohderyhmälle 

  • neuvoja ja vinkkejä työnhakuun
  • yksilöllistä tukea elämäntilanteen selvittelyyn ja tulevaisuuden suunnitteluun
  • ohjausta kohti työelämää, koulutusta tai erilaisia palveluja
  • ryhmävalmennuksia
  • matalan kynnyksen työmahdollisuuksia monipuolisessa työympäristössä Lapinlahden Lähteellä

Hankkeen tavoitteet

Kehittää työelämän ulkopuolella oleville työikäisille työ- ja toimintakykyä vahvistava toimintamalli, jonka osatavoitteita ovat:

  • matalan kynnyksen palveluohjauksen malli
  • kansalaislähtöisen verkostotyön malli (kohderyhmän saavuttaminen vapaaehtoistoiminnan ja virallisen palveluohjauksen piiriin sekä palveluohjausta edeltävien ja sitä seuraavien palveluiden yhteensovittaminen)
  • Esiyrittäjyyden malli
  • Kohderyhmän työ- ja toimintakyvyn kuvantamisen ja seurannan mallintaminen

Kenelle?
Hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa ja työmarkkinoiden tai palveluiden ulkopuolella olevat työikäiset. Palvelu on tarkoitettu Helsingin, Espoon ja Vantaan asukkaille.

Hakeutuminen ja lisätiedot

Projektipäällikkö Irina Wall
puh. 040 643 3388, irina.wall@ortonpro.fi

Hankkeen puh. 040 6812722
onnistu@lapinlahdenlahde.fi
Avaa ja lataa esite täältä
Avaa ja lataa ryhmävalmennusten esite täältä

 

Päättyneet hankkeet

Osallistu Lapinlahden Lähteellä -hanke

Osallistu Lapinlahden Lähteellä on ESR-rahoitteinen hanke ja sen avulla kehitettiin kulttuurihistoriallisesti merkittävälle Lapinlahden sairaala-alueelle ainutlaatuista hyvinvoinnin ja kulttuurin yhteisö. Hanke loi polkuja työttömyydestä työhön esimerkiksi pitkäaikaistyöttömille ja kuntoutujille. Hankkeen osallistujat olivat vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia yli 54-vuotiaita naisia, nuoria, mielenterveyskuntoutujia ja osatyökykyisiä.
Lue lisää…

 

 

Lapinlahden Lähde
Tukijat
Yhteistyökumppanit
Ryhdy Mesenaatiksi