Mindfulnessin harjoittamisella vaikutat hermostoosi ja aivoihisi

Aivotutkimusten mukaan mindfulnessin harjoittamisella mm. keskittymiskyky, mieliala, ratkaisukyky ja uni paranevat. Harjoitus vaikuttaa myönteisesti myös minäkuvaan ja ihmissuhteisiimme.

Mindfulness-harjoitteet ovat yksinkertaisia: huomion suuntaamista ja avautumista havainnoille. Mindfulness 8-viikon MBSR -kurssilla edetään myös ajatusten ja tunteiden huomaamiseen ja kykyyn olla niiden kanssa. Harjoittamista kannattelee avara ystävällisyys. Avaran ystävällisyyden tila löytyy meistä kaikista kun aivojen tila muuttuu levollisemmaksi. Hyväksyvän, tietoisen läsnäolon taajuudella (aivot tietyllä sähkökäyräalueella) meillä on kyky havainnoida todellisuutta juuri sellaisena kuin se on. Silloin meillä on parhaat edellytykset tehdä elämäämme tukevia, pieniä, suuria valintoja.

Meditoinnista voi herkästi tulla myös suorittamista – ja silloin se ei toimi halutulla tavalla. Siksi on arvokasta saada etenkin alussa hyvää ohjausta. Harjoitteleminen tuottaa aina tuloksia. Sillä, millä tavoin kunkin mieli reagoi stressiin, ei näytä lopputulosten kannalta olevan juurikaan merkitystä.  Jonkun mieli on stressitilassa ylikriittinen, toinen ahdistuu, kolmas masentuu ja neljännellä ajatukset pyörivät hallitsemattomasti kaiken aikaa.  Mindfulness-kurssin vaikutuksia omaan elämäänsä monet kuvaavat käänteentekeviksi. Nukkuminen paranee, levollisuus lisääntyy ja toimintakyky haasteellisissakin tilanteissa kehittyy.

Aivojensa muokkaaminen näyttää olevan vähän samantapaista kuin kuntoilu. Kun harjoitteita tekee säännöllisesti, olotila muuttuu. Lyhytkestoisempi muutos tapahtuu usein jo muutamassa minuutissa. Tutkimusten mukaan aivoissa alkaa syntyä pysyvää muutosta säännöllisesti harjoitettaessa n. 5 viikon kohdalla. Voi olla, että läheisemme huomaavat vaikutuksen nopeammin kuin me itse. Itse saatamme huomata, että emme enää menetä tasapainoamme niin herkästi ja keveys, ilo palaa arkeemme. Saatamme havaita myös olevamme älykkäämpiä ja luovempia.

Mindfulnessia harjoittaessamme kehitämme ns. meta-taitoja: kykyä suunnata mieltä, havainnointitaitojamme, kykyä tunnistaa ja säädellä olotilaamme, huolehtia itsestämme, jotta olisimme kussakin hetkessä parhaalla mahdollisella tavalla.

Erja Lahdenperä on mindfulness-ohjaaja, joka arvostaa yhdessä tekemistä. Ystävällinen ilmapiiri saa meidät yltämään parhaimpaamme, yhdessä ja erikseen.