Rakentamisen Ruusun kunniamaininta Lapinlahden Lähteelle

Helsingin rakennuslautakunnan vuotuinen tunnustuspalkinto, Rakentamisen Ruusu, jaettiin 10. tammikuuta laadukkaasta Helsingin rakennettuun ympäristöön liittyvästä työstä. Lapinlahden Lähteelle myönnettiin kunniamaininta yhteisöllisen tilan haltuunotosta ja avaamisesta yhdessä Pro Lapinlahden ja Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamon kanssa.

Kunniamaininta myönnettiin maan historiallisesti merkityksellisimpiin kuuluvan sairaalarakennuksen uusiutuneesta ja mielen hyvinvointia kunnioittavasta yhteisöllisestä käytöstä. Lapinlahden Lähteellä vuokrasopimuksia työhuoneista on tehty jo yli 80 ja muita tiloja on avattu esimerkiksi tapahtumien, Kahvila Lähteen ja Galleria Lapinlahden kautta kaikille kävijöille.

Lähteen vaalija Jaana Merenmies on kunniamaininnasta riemuissaan.

– Olemme onnellisia siitä, että kokeilukulttuurimme on tuottanut sellaisia tuloksia, joita myös Lähteen ulkopuolella arvostetaan. Meidän kaikkien Lähteen toimintaan panostaneiden sydämellä tekemä työ saa tunnustusta.

Mielen hyvinvointia jo yli 60 000 kävijälle

Sadat Lapinlahden Lähteen järjestämät tapahtumat ovat edistäneet jo yli 60 000 kävijän mielen hyvinvointia vuonna 2016. Alueen kulttuurihistoriaa vaaliva ja asemakaavassakin vaadittu mielen hyvinvointia edistävä toiminta on suunta, jonka mukaan palveluja kehitetään yhteiskunnan tarpeet huomioiden

– Järjestämme monipuolisia tapahtumia, jotta jokainen helsinkiläinen voi löytää omaa mielen hyvinvointia edistävän tapahtuman tai aktiviteetin Lähteeltä. Kehitämme edelleen maksuttomia sekä maksullisia hyvinvointia edistäviä tapahtumia ja palveluja Lähteen vuokralaisina olevien hyvinvointiyrittäjien kanssa.

Maininta kiinnittää Merenmiehen mukaan huomion rakennuksen ja alueen merkitykseen kaupunkilaisille ja Helsingin kaupungille.

– Tunnustuksen avulla helsinkiläiset ja kaupunki näkevät paremmin rakennuksen ja alueen potentiaalin kaupungin elinvoimaisuuden kehittäjänä sen sijaan että vanha rakennus olisi rasite.

Yhteistyöllä eteenpäin

Työtä jatketaan, jotta tilat pysyvät avoinna kaupunkilaisille tulevaisuudessakin. Yhteistyötä jatketaan jo laajaksi kasvaneen verkoston kanssa.

– Jatkamme edelleen yhteistyötä Helsingin kaupungin virkamiesten ja politikkojen kanssa, jotta hekin näkevät Lapinlahden Lähteen konseptin tuoman hyödyn kaupungille ja kaupunkilaisille. Etsimme myös uusia rahoitusratkaisuja ja teemme yhteistyötä esimerkiksi Sitran kanssa.

Uusia tuulia nähdään vuonna 2017 muun muassa Venetsiassa, joka avataan käyttöön.

– Venetsiassa olemme käynnistämässä Voiman Lähde -konseptia, joka nivoo yhteen tieteentekijöitä, taiteilijoita ja paikallisia ihmisiä ratkomaan yhteiskunnan ongelmia kestävän kehityksen suhteen, Merenmies paljastaa.

Rakennuslautakunnan puheenjohtaja Kauko Koskinen ja apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki luovuttivat tunnustukset tilaisuudessa 10.1.