Lapinlahden Lähde EU hanke

Tule vapaaehtoiseksi!

Vapaaehtoisena voit olla mukana luomassa Lapinlahden Lähteestä kaikille avointa kulttuurin ja hyvinvoinnin kohtaamispaikkaa. Tule osaksi innostavaa yhteisöämme ja jatkamaan vapaaehtoistoimintamme 30-vuotista perinnettä. Voit olla mukana monessa.

Käynnissä olevat hankkeet

WE POP UP: osallisuutta kulttuuri- ja luontotapahtumista kaikille

WE POP UP hanke on jatkoa Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n pitkälle vapaaehtoistyön ja tapahtumien perinteelle Lapinlahdessa. Hanke tarjoaa mahdollisuuden tulla mukaan vapaaehtoistyöhön osallistumalla kulttuuri- ja luontoaiheisten tapahtumien järjestämiseen. Ympäristönä Lapinlahden entinen sairaala puistoineen tarjoaa upeat puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiselle.
Lue lisää…

Miitti-hanke (Monikulttuurisuus, Ihmisyys, Ilo, Toiminnallisuus, Turvallisuus ja Innovaatio)

Miitti on ihmisten projekti, ihmisiltä ihmisille. Edistämme turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien integraatiota sekä kantaväestön kohtaamista oppien, hymyillen ja yhdessä tehden. Miitin visio on ennakkoluulojen rikkominen vuorovaikutuksella ja yhdessä tekemisellä. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Lue lisää…

Päättyneet hankkeet

Onnistu osallisuuden lähteellä – tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen

Onnistu osallisuuden lähteellä – tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen on ESR-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on parantaa työelämän ulkopuolella olevien työikäisten työ- ja toimintakykyä, sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä Lapinlahden Lähteen vapaaehtoistoiminnan ja Orton Pron monialaisen palveluohjauksen ja valmennuksen kautta.
Lue lisää…

Osallistu Lapinlahden Lähteellä -hanke

Osallistu Lapinlahden Lähteellä on ESR-rahoitteinen hanke ja sen avulla kehitettiin kulttuurihistoriallisesti merkittävälle Lapinlahden sairaala-alueelle ainutlaatuista hyvinvoinnin ja kulttuurin yhteisö. Hanke loi polkuja työttömyydestä työhön esimerkiksi pitkäaikaistyöttömille ja kuntoutujille. Hankkeen osallistujat olivat vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia yli 54-vuotiaita naisia, nuoria, mielenterveyskuntoutujia ja osatyökykyisiä.
Lue lisää…

HYVÄ TIETÄÄ LAPINLAHDEN LÄHTEESTÄ

Lapinlahden Lähde toimii Lapinlahden entisellä sairaala-alueella ja järjestää toimintaa sekä erilaisia tapahtumia sekä työpajoja. Lähteen vastuulla on puolet sairaalarakennuksen tiloista ja ulkotaloja, toisesta puolesta päärakennusta vastaa Osuuskunta Tilajakamo.

Lapinlahden Lähteen toiminnan taustaorganisaatio on Suomen Mielenterveysseura ry. Lapinlahden Lähde Oy on tehnyt sopimuksen rakennuksen käytöstä Helsingin kaupungin kanssa ja maksaa vuokraa käyttämistään tiloista.

Lähde Oy  on voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys. Sen tehtävänä on taloudellisesti kestävällä tavalla mahdollistaa kansalaislähtöinen mielenterveyttä edistävä toiminta entisessä Lapinlahden sairaalassa. Erilaiset hankkeet ovat olennainen osa Lapinlahden Lähdettä. Tällä hetkellä meneillään ovat:

*Onnistu osallisuuden lähteellä: Tarkoituksena on parantaa työelämän ulkopuolella olevien työikäisten työ- ja toimintakykyä, sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä.

*We Pop Up, Hanke tarjoaa mahdollisuuden tulla mukaan vapaaehtoistyöhön osallistumalla kulttuuri- ja luontoaiheisten tapahtumien järjestämiseen.

*Miitti-hanke edistää maahanmuuttajataustaisten integraatiota sekä kantaväestön kohtaamista oppien, hymyillen ja yhdessä tehden.

Keskeisiä arvoja Lapinlahden Lähteellä ovat:

Avoimuus ja yhteisöllisyys ja osallisuus: Lapinlahti on avoin kaikille kävijöille, osallistuminen ja esimerkiksi yhteisöllisen taiteen luominen onnistuu työpajoissa ja tapahtumisssa. Pyrimme ehkäisemään syrjäytymistä ja vähentämään yksinäisyyttä.

-Mielen hyvinvointi: Lähteellä järjestetään rentouttavia, virkistäviä ja rauhoittavia palveluita ja tapahtumia. Ilmaisia tapahtumia on paljon.

-Kulttuurin ja luonnon positiivinen vaikutus: järjestämme keskustelutilaisuuksia, kirjailijavierailuita, konsertteja sekä luontotapahtumia yleisölle.

Lapinlahdessa järjestetään vuosittain lähes 200 tilaisuutta ja tapahtumaa, kävijöitä on vuosittain noin 60 000. Osassa tiloista on vuokrattu mm. sosiaalisille yhdistyksille, käsityöläisille taitelijoille sekä mielen ja kehon terapeuteille.

 

Lapinlahden Lähde
Tukijat
Yhteistyökumppanit
Ryhdy Mesenaatiksi