Lapinlahden Lähde EU hanke

Pro Lapinlahti mielenterveysseura

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry on helsinkiläinen mielenterveys- ja kulttuuriyhdistys, joka vuonna 2018 juhli 30-vuotista toimintaansa.

Pro Lapinlahti toimii yhdessä Suomen Mielenterveysseuran kanssa Lapinlahden entisen psykiatrisen sairaalan säilymiseksi kaikille avoimena mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin keskuksena, Lapinlahden Lähteenä. Tämän kansalaisten kaupunkiolohuoneena toimivan keskuksen kulmakivinä ovat yhteisöllisyys, vertaisuus, osallisuus, vapaaehtoistoiminta, kulttuuri, luovuus, luonto ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Hankkeiden lisäksi oleellinen osa Pro Lapinlahden toimintaa on Lapinlahden kulttuurihistorian vaaliminen, jota yhdistys tekee mm. kehittämänsä Mental Museum -toiminnan kautta. Lue lisää hankkeista alempaa tältä sivulta. Lisäksi Pro Lapinlahti on ajanut toimintansa alusta lähtien Lapinlahden miljöön säilymistä helsinkiläisten hyvinvointia lisäävänä viheralueena.

Tule vapaaehtoiseksi!

Vapaaehtoisena voit olla mukana luomassa Lapinlahden Lähteestä kaikille avointa kulttuurin ja hyvinvoinnin kohtaamispaikkaa. Tule osaksi innostavaa yhteisöämme ja jatkamaan vapaaehtoistoimintamme 30-vuotista perinnettä. Lue lisää vapaaehtoistehtävistä.

Käynnissä olevat hankkeet

WE POP UP: osallisuutta kulttuuri- ja luontotapahtumista kaikille

We Pop-Up hanke on jatkoa Pro Lapinlahti mielenterveysseuran pitkälle vapaaehtoistyön ja tapahtumien perinteelle Lapinlahdessa. Hanke käynnistyi maaliskuussa 2017 ja kestää vuoden 2019 loppuun. We Pop-Up tarjoaa polun matalan kynnyksen ryhmätoiminnan kautta tuettuun vapaaehtoistoimintaan ja vapaaehtoistyöhon.
Lue lisää…

Miitti-hanke (Monikulttuurisuus, Ihmisyys, Ilo, Toiminnallisuus, Turvallisuus ja Innovaatio)

Miitti on ihmisten projekti, ihmisiltä ihmisille. Edistämme turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien integraatiota sekä kantaväestön kohtaamista oppien, hymyillen ja yhdessä tehden. Miitin visio on ennakkoluulojen rikkominen vuorovaikutuksella ja yhdessä tekemisellä. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Lue lisää…

Päättyneet hankkeet

Onnistu osallisuuden lähteellä – tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen

Onnistu osallisuuden lähteellä – tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen oli vuonna 2016-2018 toteutettu ESR-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on parantaa työelämän ulkopuolella olevien työikäisten työ- ja toimintakykyä, sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä Lapinlahden Lähteen vapaaehtoistoiminnan ja Live palveluiden monialaisen palveluohjauksen ja valmennuksen kautta.
Lue lisää…

Osallistu Lapinlahden Lähteellä -hanke

Osallistu Lapinlahden Lähteellä on ESR-rahoitteinen hanke ja sen avulla kehitettiin kulttuurihistoriallisesti merkittävälle Lapinlahden sairaala-alueelle ainutlaatuista hyvinvoinnin ja kulttuurin yhteisö. Hanke loi polkuja työttömyydestä työhön esimerkiksi pitkäaikaistyöttömille ja kuntoutujille. Hankkeen osallistujat olivat vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia yli 54-vuotiaita naisia, nuoria, mielenterveyskuntoutujia ja osatyökykyisiä.
Lue lisää…

Lapinlahden Lähde
Tukijat
Yhteistyökumppanit