Onnistu osallisuuden lähteellä – tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen

EU:n lippu

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb

Onnistu osallisuuden lähteellä – tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen -hanke tähtäsi työelämän ulkopuolella olevien työikäisten työ- ja toimintakyvyn sosiaalisen osallisuuden ja työllistymisen parantamiseen. ESR-rahoitteinen kehittämishanke toimi Lapinlahden Lähteen vapaaehtoistoiminnan ja Live Palveluiden palveluohjauksen ja valmennuksen kautta.

Lapinlahden Lähteen erilaiset työtoiminnat tarjoavat polkuja työttömyydestä työhön esimerkiksi pitkäaikaistyöttömille ja kuntoutujille. Live Palvelut (entinen OrtonPro) toi Lapinlahden Lähteelle palveluohjauksen sekä yksilö- ja ryhmävalmennuksen palvelut. Näitä hyödynsivät Lähteellä työskentelevät henkilöt.

Hankkeen päätoteuttajana toimi Invalidisäätiön alaisuudessa toimiva Live Palvelut, osatoteuttajana  Suomen Mielenterveysseura ry.

Palveluohjauksen toimintamalli

Hankkeessa kehitettiin työelämän ulkopuolella oleville työikäisille työ- ja toimintakykyä vahvistava toimintamalli, joka on:

  • matalan kynnyksen palveluohjauksen malli
  • kansalaislähtöisen verkostotyön malli (tavoitteena saavuttaa kuntoutujat ja työllistyvät vapaaehtoistoiminnan ja virallisen palveluohjauksen piiriin sekä palveluohjausta edeltävien ja sitä seuraavien palveluiden yhteensovittaminen)
  • Esiyrittäjyyden malli
  • Kohderyhmän työ- ja toimintakyvyn kuvantamisen ja seurannan mallintaminen

Katso hankkeen lopputuotoksena tuotettu Palveluohjauksen malli järjestötoimijoille -video Youtubesta.

Hankkeen palvelut kuntoutuville ja pitkäaikaistyöttömille

  • neuvoja ja vinkkejä työnhakuun
  • yksilöllistä tukea elämäntilanteen selvittelyyn ja tulevaisuuden suunnitteluun
  • ohjausta kohti työelämää, koulutusta tai erilaisia palveluja
  • ryhmävalmennuksia
  • matalan kynnyksen työmahdollisuuksia monipuolisessa työympäristössä Lapinlahden Lähteellä

Lisätiedot

Projektipäällikkö Marita Pöllänen
puh. 040 722 3873 
marita.pollanen@inlive.fi