Onnistu osallisuuden lähteellä – tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen

EU:n lippu

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb

Onnistu osallisuuden lähteellä – tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen -hanke parantaa työelämän ulkopuolella olevien työikäisten työ- ja toimintakykyä, sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä. ESR-rahoitteinen kehittämishanke toimii Lapinlahden Lähteen vapaaehtoistoiminnan ja Live Palveluiden palveluohjauksen ja valmennuksen kautta.

Lapinlahden Lähteen erilaiset työtoiminnat tarjoavat polkuja työttömyydestä työhön esimerkiksi pitkäaikaistyöttömille ja kuntoutujille. Live Palvelut (entinen OrtonPro) tuo Lapinlahden Lähteelle palveluohjauksen sekä yksilö- ja ryhmävalmennuksen palvelut. Näitä Lähteellä työskentelevät voivat hyödyntää. Tapaamme asiakkaita sovitusti myös muualla.

Kehitämme uusia palveluita ja luomme kansalaislähtöistä verkostotyön mallia yhdessä asiakkaiden kanssa. Tärkeänä tavoitteena on alan yhteistyöverkostojen vahvistaminen. Hankkeen palveluita voivat hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon, työllisyyden hoidon ja kolmannen sektorin toimijat.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Invalidisäätiön alaisuudessa toimiva Live Palvelut, osatoteuttajana on Suomen Mielenterveysseura ry.

Hankkeen palvelut kuntoutuville ja pitkäaikaistyöttömille

  • neuvoja ja vinkkejä työnhakuun
  • yksilöllistä tukea elämäntilanteen selvittelyyn ja tulevaisuuden suunnitteluun
  • ohjausta kohti työelämää, koulutusta tai erilaisia palveluja
  • ryhmävalmennuksia
  • matalan kynnyksen työmahdollisuuksia monipuolisessa työympäristössä Lapinlahden Lähteellä

Tavoitteena palveluohjauksen toimintamalli

Hankkeessa kehitetään työelämän ulkopuolella oleville työikäisille työ- ja toimintakykyä vahvistava toimintamalli, joka on:

  • matalan kynnyksen palveluohjauksen malli
  • kansalaislähtöisen verkostotyön malli (tavoitteena saavuttaa kuntoutujat ja työllistyvät vapaaehtoistoiminnan ja virallisen palveluohjauksen piiriin sekä palveluohjausta edeltävien ja sitä seuraavien palveluiden yhteensovittaminen)
  • Esiyrittäjyyden malli
  • Kohderyhmän työ- ja toimintakyvyn kuvantamisen ja seurannan mallintaminen

Kenelle?
Hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa ja työmarkkinoiden tai palveluiden ulkopuolella olevat työikäiset. Palvelu on tarkoitettu Helsingin, Espoon ja Vantaan asukkaille.

Hakeutuminen ja lisätiedot

Projektipäällikkö Marita Pöllänen
puh. 040 722 3873 
marita.pollanen@inlive.fi

Hankkeen puh. 040 6812722
onnistu@lapinlahdenlahde.fi

Avaa ja lataa esite täältä
Avaa ja lataa ryhmävalmennusten esite täältä