» Armonia

Armonia on esitystaiteellinen kokemus, yhteinen tila ja elämänpalvelus.Armonia ammentaa ajattomasta kulttuuriperimästä, maailmaa yhdistävästäihmisen tarustosta ja mystiikasta. Se on harkiten suodatettu kokonaisuuspelkistettyä estetiikkaa, joka palvelee rauhoittumista, itsetutkiskelua jahenkistä kasvua.

Tilan oppaina toimivat pitkän ja monipuolisen tekijäkokemuksen omaavattaiteilijat. Eri työkokemuksesta peräisin olevia työtapoja yhdistää tarveluoda vahvaa läsnäoloa ja aitoa kohtaamista ihmisten välille.Armonian tavoitteena on luoda turvallinen kollektiivinen ilmapiiri, tila,jossa kukin voi olla tavallaan, osallistuen tai vetäytyen – jokainen“säätelee” kokemusta itse. Kiinnostuksemme keskiössä on työryhmän jäsentenjakama intohimo luoda hyvää oloa ja kehittää uusia toimintamuotojaosaamisalueitamme yhdistelemällä, kokeilemalla, kohtaamalla ihmisiä uudellatavalla.

Työryhmä järjestää säännöllisesti avointa toimintaa ja tapahtumia.Lisäksi järjestämme tilauksesta erilaisia työpajoja ja kursseja erilaisilleryhmille.

Lisätiedot: Facebook Armonia yhteisö
armoniaon@gmail.com