Lapinlahden Lähde

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry hakee tapahtumajärjestelijää

Pro Lapinlahti mielenterveysseura – Pro Lappviken ry ylläpitää ja kehittää Lapinlahden entisestä sairaalasta kukoistavaa Lapinlahden Lähde nimistä tapahtumakeskusta, jossa ovat vahvasti läsnä mielen hyvinvointia tukevat teemat. Yhdistys pyrkii säilyttämään Lapinlahden sairaala-alueen kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittavana, ei-kaupallisena yhdessä tekemisen ja kulttuuritapahtumien toteutuspaikkana.
Yhdistys hakee nyt tapahtumajärjestelijää Lapinlahden Lähteelle, toteuttamaan mielenterveyttä edistäviä ilmaisia yleisötapahtumia. Tapahtumia on sekä puistossa että sisätiloissa. Tapahtumien kohderyhmänä on kaikki kaupunkilaiset, mutta erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat, yksinäiset ja syrjäytymisriskissä olevat.

Tapahtumajärjestelijän tehtävänä on olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Pro Lapinlahden tapahtumia, jotka vaihtelevat pienistä isoihin satojen kävijöiden tapahtumiin. Lisäksi hän on tukemassa muita Lapinlahden Lähteen yleishyödyllisiä tapahtumajärjestäjiä heidän maksuttomien tapahtumien järjestelyissä.
Lapinlahden Lähde on yhteisönä tukeva ja erilaisuutta hyväksyvä, ja soveltuu erityisen hyvin työntekijälle, jolla on mielenterveyshaasteita ja kiinnostusta kulttuuri- tai luontoalaa kohtaan. Tehtävä on osa Veikkauksen varoin toteuttavaa Paikka auki II –ohjelmaa. Tehtävään palkataan joko osatyökykyinen henkilö tai työelämän ulkopuolella oleva alle 30-vuotias. Tehtävä on kokopäiväinen, mutta se voidaan myös jakaa esimerkiksi kahteen puolipäiväiseen tehtävään.

Edellytämme hakijalta
• sitoutumista joustaviin työaikoihin
• vastuullisuutta työtehtävien hoidossa
• kiinnostusta tapahtumiin liittyvään AV- ja IT-tekniikkaan
• yhteistyöhalua
• oma-aloitteellisuutta tapahtumien käytännön toteuttamisessa

Erityisesti arvostamme kokemusasiantuntijuutta mielenterveyden ongelmista sekä kiinnostusta kulttuuriin ja luontoympäristöön ja niiden hyvinvointivaikutuksiin
Arvostamme hyvää ruotsin kielen taitoa ja sujuvaa englannin kielen taitoa.

Tehtävä täytetään vuodeksi 1.9.2018 alkaen. Tehtävään sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus. Kuukausipalkka kokopäivätyöstä on 2150 euroa.
Hakemuksen ja ansioluettelon pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 20.6.2018 osoitteeseen hanna.koppelomaki@gmail.com
Työhaastattelut tehdään viikolla 26 (juhannuksen jälkeinen viikko).

Tiedustelut:
puheenjohtaja Katja Liuksiala 040 6683328
katja.liuksiala@lapinlahdenlahde.fi
tai
taloudenhoitaja Hanna Koppelomäki 050 380 8540
hanna.koppelomaki@gmail.com

Kommentit on suljettu.