Lapinlahden Lähde

Mediatiedote 26.10.2018

MEDIATIEDOTE  26.10.2018  

Suomen Mielenterveysseura ja Tilajakamo arvostelevat kaupungin kaavailuja:

Ylimitoitetut korjaussuunnitelmat ja kohtuuttomat vuokrankorotukset uhkaavat häätää hyvän kansalaistoiminnan Lapinlahdesta

Helsingin kaupunki on esittänyt suuria vuokrankorotuksia Lapinlahden Lähteelle ja Osuuskunta Tilajakamolle.  Toimijat ovat vuokranneet puoliksi Lapinlahden sairaalan entiset tilat kaupungilta. Tiloissa käy vuosittain 70 000 ihmistä ja eri vuokralaisia on 170. Lapinlahden Lähde järjestää mm. mielenterveyttä tukevaa sosiaalista toimintaa, kulttuuritapahtumia ja työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Osuuskunta vuokraa tiloja jäsenilleen ja on luonut elävän kaupunkikulttuuriyhteisön.

Ensi vaiheessa vuokra nousisi runsaat 150 prosenttia. Tätä kaupunki perustelee tekemällään saneerauksella, jossa korjattiin lähinnä rakennusten ulkokuoria. Toisessa vaiheessa kaupunki saneeraisi myös sisätiloja 9,5 miljoonalla eurolla. Tämä taas nostaisi kuukausivuokran 115 000 euroon, mikä merkitsee 370 prosentin nousua nykyvuokrasta . Suomen Mielenterveysseuran ja Tilajakamon mielestä on kohtuuton lähtökohta, että nykyiset vuokralaiset maksaisivat rakennusten kymmenien vuosien korjausvelan ja huollon laiminlyönnin.

Mielenterveysseura ja Tilajakamo katsovat, että korjaussuunnitelmat ovat ylimitoitettuja ja ehdottavat kaupungille sosiaalista kumppanuutta, jossa vuokralaiset sitoutuvat korjaustoimiin pitkää vuokrasopimusta vastaan. Korjaustoimien kustannuksia olisi näin mahdollista oleellisesti vähentää esitetystä kustannuslaskelmasta.

Lisäksi kaupunki esittää rakennusten tyhjentämistä 1-2 vuodeksi korjausten ajaksi. Tämä katkaisisi nykyisen toiminnan, joka on kiinteästi sidoksissa Lapinlahden rakennuksiin ja ympäröivään puistoon. Vuokralaiset näkevät mahdottomaksi toiminnan uudelleen käynnistämisen. Siksi Lapinlahden Lähde ja Tilajakamo esittävät hidasta ja rakennusten arvoa kunnioittavaa, Museoviraston valvonnassa tehtävää, kunnostusta niin että rakennukset ovat käytössä myös korjaustöiden ajan.

Helsingin strategian mukaan kaupungin omistamisen ja määräysvallan tulee tukea kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Rakennusten ylläpitokustannukset kattava kohtuullinen vuokrankorotus mahdollistaisi kansalaisjärjestöjen ja mielenterveystoimijoiden työn jatkumisen Lapinlahdessa.

SUOMEN MIELENTERVEYSEURA RY
Sari Aalto-Matturi
toiminnanjohtaja, 0400-508 234

OSUUSKUNTA  LAPINLAHDEN  TILAJAKAMO
Teemu Lehto
hallituksen  puheenjohtaja, 044-544 5268

Lisätietoja: projektipäällikkö Tuula Sundman, Lapinlahden Lähde;  0400-454 782 ja puheenjohtaja Katja Liuksiala, Pro Lapinlahti Mielenterveysseura ry 040-564 5396 sekä  varapj. Kimmo Lehtonen, Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo, 050-560 2570

 

Kommentit on suljettu.