Lapinlahden Lähde

Mediatiedote 10.12.2018

MEDIATIEDOTE 10.12.2018


ASEMAKAAVASUUNNITTELU UHKAA LAPINLAHDEN SAIRAALA-ALUEEN KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKASTA PUISTOA

Lapinlahden alueen toimijoiden tavoitteena on puiston suojelu ja Helsingin kansallinen kaupunkipuisto

Lapinlahden entisen sairaala-alueen toimijat tukevat Lapinlahden puistoalueen säilymistä. Helsingin kaupungin suunnittelema lisärakentaminen tuhoaisi toteutuessaan puiston lähes kahden sadan vuoden takaiset kulttuuri- ja luontoarvot, jotka ovat kansallisesti ainutlaatuisia. Suojelua puoltaa myös kaupunkirakenteen tiivistäminen Ruoholahdessa ja Leppäsuolla, jolloin eheä, kaunis ja avoin puisto on jäänyt lähiseudun asukkaiden viimeiseksi henkireiäksi – hengähdys- ja latautumispaikaksi – arjen kiireiden keskellä. –Puisto ja Lapinlahden rakennukset on luotu mielenterveyttä tukevaksi kokonaisuudeksi, joka on kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen, painottaa Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n hallituksen puheenjohtaja Katja Liuksiala. Samaa mieltä on myös sairaala-alueen toinen päävuokralainen, Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamon hallituksen puheenjohtaja Teemu Lehto: –Lapinlahden puistoalueen kantokyky on tullut vastaan. Museovirastonkaan mukaan alue ei kestä enää rakentamista.
Myönteisenä ennakkotapauksena Lapinlahden toimijat pitävät Korkeimman hallinto-oikeuden 8.11.2018 tekemää päätöstä, jolla muun muassa kumottiin kulttuuriperinnöllisesti arvokkaalle kartanoalueelle osoitettu asuntorakentaminen Tuomarinkylässä.

Lapinlahden-Hietaniemen alue osaksi Helsingin kansallista kaupunkipuistoa
Lapinlahden alueen toimijoiden tavoitteena on liittää Lapinlahden alue Hietaniemen hautausmaan rinnalla osaksi Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -liikkeen suunnitelmaa. Puisto säilyttäisi kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä ja kaupunkilaisia palvelevana julkisena kaupunkitilana. Kansalliset kaupunkipuistot ovat osa kestävää kaupunkisuunnittelua ja -rakentamista, ja ne ovat saaneet runsaasti kansainvälistä huomiota ja arvostusta. Kaupunkipuistot perustuvat Maankäyttö- ja rakennuslain 68 §:ään.

Lapinlahden alueen tulevaisuus jo kolmannen kerran kaupunkiympäristölautakunnan asialistalla
Lapinlahden alueen uudelleenkaavoitus ja nk. ideakilpailu alueen tulevaisuudesta, – käytännössä tarjouskilpailu kiinteistön myymisestä kaupallisille toimijoille – on herättänyt huolta helsinkiläisten keskuudessa. Kaupunkiympäristötoimialan apulaispormestari Anni Sinnemäelle luovutettiin marraskuun lopussa adressi, jossa oli noin 30 000 asukkaan allekirjoitus Lapinlahden nykyisen toiminnan jatkumisen puolesta. Kaupunkiympäristölautakunta on jättänyt jo kahdesti pöydälle kohdat, jotka koskevat Lapinlahden sairaalan suunnitteluperiaatteita asemakaavan muutoksen pohjaksi sekä konseptikilpailua Lapinlahden sairaala-alueen rakennusten myymiseksi. Päätösehdotukset Lapinlahden tulevaisuudesta ovat jälleen käsittelyssä lautakunnan kokouksessa tiistaina 11.12.2018.

– Lapinlahden alue on 7.12.2018 nimetty EU:n vuosittain jakaman arvostetuimman kulttuuriperintöpalkinnon, European Heritage Awards 2019, viralliseksi kilpailijaksi. Kilpailijastatus on myönnetty Lapinlahden alueen tämänhetkiseen toimintaan perustuen. Palkinto julkaistaan maaliskuussa 2019. http://www.europeanheritageawards.eu/

– kuvia ja video alueelta:
https://www.dropbox.com/sh/4xu428x56bhjky3/AADw_737HsYOkwp3kJhCA8UJa?dl=0 https://vimeo.com/305357352

Lapinlahden entisen sairaala-alueen toimijoiden puolesta:

PRO LAPINLAHTI MIELENTERVEYSSEURA RY
Katja Liuksiala, hallituksen puheenjohtaja, 040 564 5396

OSUUSKUNTA LAPINLAHDEN TILAJAKAMO
Teemu Lehto hallituksen puheenjohtaja, 044 544 5268

Lisätietoja:

projektipäällikkö Tuula Sundman, Lapinlahden Lähde; 0400 454 782
varapj. Kimmo Lehtonen, Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo; 050 560 2570
kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck, Suomen Mielenterveysseura; 0400 659 101

 

Kuva: Risto Ruuth

Kommentit on suljettu.