Lapinlahden Lähde

CRISP-verkostoseminaari Lapinlahdessa 27.9.2019

CRISP-verkostoseminaarin (CRISP Network Seminar: Citizenship, Recovery, and Inclusive Society Partnership) tavoitteena on keskustella mielenterveydestä pohjautuen Eurooppa-neuvoston päätelmiin hyvinvointitaloudesta ja mielenterveydestä kaikissa politiikoissa.

Lisäksi tavoitteena on hahmottaa sitä, miten vaikuttaa julkiseen politiikkaan Euroopan unionissa mielenterveyden näkyvyyden lisäämiseksi eri politiikan aloilla, kuten työvoimapolitiikka, sosiaalisen suojelun politiikka ja ympäristöpolitiikka.

Seminaari on Suomen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajakauden oheisohjelmaa liittyen ohjelmaan Mielenterveys kaikissa politiikoissa – Kuinka edistyä EU:ssa?

Lisää tietoa MIELI Suomen Mielenterveys ry sivuilla.

Kommentit on suljettu.