Lapinlahden Lähde

Lapinlahden Lähde Oy:n ja Pro Lapinlahden Tuki Oy:n Arvo-lupaus

Lapinlahden Lähde Oy ja Pro Lapinlahden Tuki Oy ovat allekirjoittaneet Arvoliiton Arvo-lupauksen, jossa sitoudutaan toimimaan eettisesti yhteiskunnallisen yrityksen arvojen mukaisesti. Lapinlahden Lähde Oy liittyi toukokuussa Arvoliittoon, joka on yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden verkosto. Arvoliitto edistää yhteiskunnallisen yrittämisen toimintamallin menestystä Suomessa tarjoamalla apua vaikuttavamman ja vastuullisemman bisneksen tekemiseen, pääsyn arvolähtöisen toimijoiden verkostoon, yhteistä kehittämistä, näkyvyyttä ja edunvalvontaa. Kahvila Lähteen ja saunan toiminnasta vastaavan Pro Lapinlahden Tuki Oy:n toiminnan keskiössä on mielenterveyden ja osallisuuden tukeminen. Yritys auttaa osatyökykyisten työllistymistä tarjoamalla turvallisen oppimisympäristön toimintakyvyn ja työelämävalmiuksien vahvistamiselle. Voit lukea lisää Pro Lapinlahden tuki Oy:n liittymisestä Arvoliittoon Arvoliiton verkkosivuilta.

Arvo-lupausta allekirjoittava Katja Liuksiala ja Arvoliiton toimitusjohtaja Ulla Nord

Arvoliitto järjesti Lapinlahdessa allekirjoittamistilaisuuden, johon osallistui lukuisia yhteiskunnallisia toimijoita Lapinlahden Lähde Oy:n ja Pro Lapinlahden tuki Oy:n lisäksi, kuten Suomen Paralympiakomitea ja Nuorisoasuntoliitto ry. Arvo-lupaus lanseeraattiin vuonna 2019, ja tällä hetkellä noin puolet Arvoliiton jäsenistä on allekirjoittanut sen. Lupauksella taataan liiketoiminnan eettisyys, ja se koostuu viidestä kohdasta:

  • Vastuu ihmisestä ja ympäröivästä yhteiskunnasta
  • Vastuullinen talous
  • Vastuu ympäristöstä
  • Avoimuus ja hyvä hallinto
  • Vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä

Voit lukea Arvo-lupauksesta lisää Arvoliiton verkkosivuilta.

Lapinlahden Lähde Oy ja Pro Lapinlahden Tuki Oy sitoutuvat toimimaan Arvo-lupauksen arvojen mukaisesti. Lapinlahden Lähde Oy käyttää tuottamiaan voittoja esimerkiksi vuokralaistensa toimintamahdollisuuksien parantamiseen, yhteiskunnallista hyvää tuottavien kehityshankkeiden aloittamiseen, lisähenkilöstön palkkaamiseen yhtiön yhteiskunnallisten rekrytointiperiaatteiden mukaisesti sekä olemassa olevan, yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen tähtäävän toiminnan skaalaamiseen suuremmaksi. Pro Lapinlahden Tuki Oy:n arvoja ovat merkityksellinen toiminta, osallisuus ja mielenterveyden tukeminen. Yrityksen päämäärä on mielenterveyden tukeminen ja yksinäisyyden vähentäminen tarjoamalla erilaisista taustoista tuleville ihmisille toiminnan ja osallisuuden mahdollisuuksia. Pro Lapinlahden Tuki Oy tarjoaa muun muassa työelämästä eri syistä sivuun jääneille ja turvallista oppimisympäristöä tarvitseville polkuja eteenpäin Kahvila Lähteellä.


Kiitämme Arvoliittoa toimintamme tukemisesta ja tapahtuman järjestämisestä Lapinlahdessa.

Kommentit on suljettu.