Lapinlahden Lähde

SDP:n valtuustoryhmän vierailu Lapinlahdessa 9.11.

Kuvassa Ilkka Taipale (vas.), Carola Grönlund, Ville Pellinen, Teemu Lehto, Nasima Razmyar, Nonni Mäkikärki, Sinikka Vepsä ja Tuomas Finne

Osana syksyn Lapinlahti-vierailujen sarjaa oli tiistaina 9.11. Helsingin SDP:n vuoro käydä Lapinlahti-yhteisön vieraana. SDP:ltä paikalla olivat Nasima Razmyar, Ilkka Taipale, Sinikka Vepsä, Tuomas Finne ja Carola Grönlund. Lapinlahti-yhteisöä edustivat Ville Pellinen, Teemu Lehto, Nonni Mäkikärki ja viestintäassistentti Jennifer Ramirez.

Tapaamisen aikana keskusteltiin muun muassa Lapinlahden alueen monipuolisesta nykytoiminnasta, alueen ja sen toimintojen kehittämisen taloudellisesti kestävistä malleista, mahdollisesta Lapinlahti-Länsiväylä-Salmisaari-alueen lisärakentamisesta, Lapinlahden puiston arvoista, Lapinlahden arvorakennusten korjausmalleista sekä Lapinlahden alueen ja toimintojen suuresta merkityksestä moninaisille ihmisryhmille – erityisesti monelle heikommassa yhteiskunnallisessa asemassa olevalle.

Keskusteluissa vallitsi laaja yhteisymmärrys siitä, että Lapinlahden nykyinen taiteiden, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keskuksen toiminta on arvokasta ja että alueen toimintoja kannattaa jatkaa ja kehittää tältä pohjalta – alueen kaikille avointa luonnetta vaalien. Etenkin Lapinlahden rakennusten korjauksen toteutus- ja rahoitusmalleista käytiin monipuolista keskustelua. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden, suojeltujen rakennusten kunnostamista vähin erin vaiheittain pidettiin harkitsemisen arvoisena mallina. Pääomia kunnostuksille voitaisiin kerätä julkisten varojen lisäksi esimerkiksi perustettavan Lapinlahti-säätiön avulla, vuokratasoja porrastamalla sekä mahdollisesti maltillisella lisärakentamisella. Lisärakentamisen tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti suuntautua nykyisen Lapinlahden puiston ulkopuolelle, mahdollisesti Länsiväylän ja Salmisaaren suuntaan. Joka tapauksessa alueen kehityksessä tulee ottaa huomioon sen merkittävät luontoarvot, kuten harvinaisen kirvelilattakoin esiintymät sekä alueen toiminnalliset arvot. SDP:n edustajilta tuli myös mainio ehdotus Lapinlahden puiston mahdollisesta kehittämisestä arboretumin kaltaiseksi.

Kiitämme Razmyaria, Taipaletta, Vepsää, Finneä ja Grönlundia oikein miellyttävästä ja ajatuksia herättävästä tapaamisesta Lapinlahti-yhteisön vieraana!

Kommentit on suljettu.