Lapinlahden Lähde

Tiedote tiukentuneista koronarajoituksista ja niiden vaikutuksista Lapinlahden Lähteen toimintaan, päivitetty 7. tammikuuta 2022

SUOMEKSI:

SEURAAVAT, TIUKENTUNEET KORONARAJOITUKSET OVAT VOIMASSA LAPINLAHDESSA AINAKIN TAMMIKUUN 2022 LOPPUUN SAAKKA TAI NIIN PITKÄÄN KUIN PÄÄKAUPUNKISEUDUN KORONAKOORDINAATIORYHMÄ TAI ALUEHALLINTOVIRASTO NÄIN SUOSITTAVAT

Lapinlahdessa järjestettävät yleisötilaisuudet – eli tilaisuudet tai tapahtumat, jotka ovat avoimia kenelle tahansa, joko ilmaiseksi tai pääsylipun ostamalla – on peruttu näiden rajoitusten voimassa ollessa.

Myös kaikissa yksityisissä kokoontumisissa tilaisuuden järjestäjän tulee varmistaa, että osallistujilla on mahdollisuus pitää turvaetäisyyksiä toisiin sekä huolehtia hyvästä hygieniasta. Suosittelemme vahvasti maskin käyttöä sisätiloissa aina, kun samassa tilassa on muita ihmisiä. Suosittelemme etätyöskentelyä kaikille, joille se on kohtuullisesti mahdollista.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että Lapinlahden Lähteen tapahtumatila-asiakkaiden järjestämät tilaisuudet, kokoukset ja kokoontumiset eivät tyypillisesti ole yleisötilaisuuksia, elleivät ne ole avoimia tilaisuuksia ilmaiseksi tai pääsylipun ostaneille. Suljetut kutsuvierastilaisuudet eivät siis ole yleisötilaisuuksia. Sen sijaan kaikki Lapinlahden Lähde Oy:n tai Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n järjestämät tilaisuudet, kokoukset ja kokoontumiset ovat lähtökohtaisesti ilmaisia, kaikille avoimia yleisötilaisuuksia.

Kaikkina aikoina on syytä noudattaa seuraavia ohjeita:

  • Älä tule kipeänä tai oireisena muiden ihmisten keskuuteen.
  • Huolehdi hyvästä hygieniasta, erityisesti käsien pesemisestä usein.
  • Säilytä mahdollisuuksien mukaan turvaetäisyyttä muihin.
  • Jos sinulla ei ole sairastamalla tai rokottomalla hankittua tuoretta suojaa koronavirustaudin vakavaa tautimuotoa vastaan, sinun kannattaa pyrkiä välttämään tilaisuuksia, joissa on paljon ihmisiä sisätiloissa lähellä toisiaan.
  • Suosittelemme vahvasti koronarokotusten ottamista.

Lisätietoja Lapinlahden Lähteen koronasuojautumistoimista saatte toimitusjohtaja Ville Pelliseltä (ville.pellinen@lapinlahdenlahde.fi, 0406656605).

Voitte järjestää tilaisuuksianne ja toimintaanne suunnitellusti Lapinlahdessa, kunhan edellä kuvattuja varo- ja suojatoimia noudatetaan. Lämpimästi tervetuloa!

IN ENGLISH:

THE FOLLOWING, TIGHTENED COVID-19 RESTRICTIONS WILL BE IN FORCE IN LAPINLAHTI UNTIL THE END OF JANUARY 2022, OR AS LONG AS THE CAPITAL REGION’S CORONA COORDINATION GROUP OR REGIONAL STATE ADMINISTRATIVE AGENCY RECOMMEND

Public events in Lapinlahti – i.e. events or gatherings that are open to anyone, either free of charge or with the purchase of a ticket – are cancelled during these restrictions.

Also at all private gatherings, the event organizer must ensure that participants have the opportunity to keep safety distances to each other and to maintain good hygiene. We strongly recommend using masks indoors whenever there are other people in the same space. We recommend remote working to anyone for whom it is reasonably possible. For the sake of clarity, it should be noted that events, meetings and gatherings organized by Lapinlahden Lähde event space customers are typically not public events unless they are publicly open for free or for those who have purchased an admission ticket. Invitational, closed events are not public events. Instead, all events, meetings and gatherings organized by Lapinlahden Lähde Oy or Pro Lapinlahti Mental Health Association are, in principle, free events open for everyone.

The following guidelines should be followed at all times:

  • Avoid contact to other people if you are sick or symptomatic.
  • Take good care of your hygiene, especially by washing your hands often.
  • If possible, keep a safe distance to others.
  • If you do not have fresh protection against the serious form of coronavirus disease obtained through illness or vaccination, you should try to avoid events with a large number of people indoors close together.
  • We strongly recommend taking corona vaccinations.

For more information on Lapinlahden Lähde’s corona protection measures, please contact Managing Director Ville Pellinen (ville.pellinen@lapinlahdenlahde.fi, 0406656605).

You can organize your events and activities as planned in Lapinlahti, as long as the precautions and protection measures described above are followed. Warm welcome!

Kommentit on suljettu.