Lapinlahden Lähde

Esittelyssä: Lapinlahden Lähteen vuokralainen

Olen Saara Kantele, arkkitehti ja suunnittelija. Lopettelen tällä hetkellä toista maisterintutkintoani Aalto Yliopiston muotoilun laitokselle ja minulla on toiminimi arkkitehti- ja suunnittelupalveluiden alalta.

Olen aloittanut vuokralaisena kauniissa Venetsia-rakennuksessa ihan meren äärellä nyt heinäkuun alussa. Teen työhuoneellani arkkitehti- ja tilasuunnittelua, sekä lopputyötä metsästä ja puunkäytöstä muotoilijan näkökulmasta.

Alue on ollut minulle tuttu jo pitkään. Olen käynyt täällä uimassa ja viettämässä kesäpäiviä, ja nykyäänkin pulahdan usein lounastauolla tai kotiin lähtiessä. Lapinlahdessa on oma tunnelmansa. Täällä on hyvä olla. Merenläheisyys on välitöntä, ja puistoalueet ja vanhat puut rauhoittavat.

Lapinlahdessa on hyvä tunnelma. Tänne on kokoontunut paljon eri luovien- ja palvelualojen toimijoita. Paikasta on syntynyt oma maailmansa. Helsingissä kantakaupunki on rakennettu jo hyvin täyteen, ja Lapinlahti onkin tärkeä poukama vapaammalle toiminnalle ja luoville kohtaamisille. Kasvava kaupunki tarvitsee tällaisia hengähdyspaikkoja. Niitä rentoja saarekkeita, joissa yleishyödyllinen ja yhteisöllinen pääsevät kukoistamaan, ja vaikuttamaan positiivisesti koko ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Pidän nykyisen kaltaista Lapinlahtea suojelemisen arvoisena.
#kaikkienlapinlahti


Kuva: Kirsi-Marja Moberg

KAUPUNKI IRTISANOI LAPINLAHDEN VUOKRALAISET

Kiinteistö tyhjäksi kesäkuun 2019 loppuun mennessä?

Helsingin kaupunkiympäristön yritysvuokraus esitti ennen joulua Lapinlahden päävuokralaisille Lapinlahden Lähde Oy:lle ja Osuuskunta Tilajakamolle noin 150 % vuokran korotusta ja vuokrasopimuksen jatkoa siihen saakka, kunnes alueen tulevasta käytöstä järjestettävän ideakilpailun voittaja ottaa kiinteistön haltuunsa. Päävuokralaisten 27.12. jättämä vastatarjous 40 % vuokran korotuksesta ei kelvannut kaupungille. Nykyisen toiminnan myötä Helsingille on kertynyt vuokratuloja noin 300 000 € vuodessa aikaisemmin pitkään tyhjänä olleesta sairaalasta. Nyt kaupunki on irtisanonut vuokrasopimuksen ilman suunnitelmaa kiinteistön käytöstä.

Koska kyseessä on väliaikaisvuokraus alueen ideakilpailua ja sen tuloksia odotellessa, Lapinlahden Lähteen ja Tilajakamon mukaan on kohtuutonta pyrkiä maksattamaan suojeltujen rakennusten kymmenien vuosien korjausvelkaa ja huollon laiminlyöntiä nykyisillä vuokralaisilla. Kaupungin vuokraesitys perustuu laskelmaan, jossa on huomioitu vain kaupungin suorittamien korjaustoimien kustannukset. Molemmat päävuokralaiset ovat kuitenkin tehneet mittavia kunnostustoimia, joiden osuutta ei ole kaupungin vuokralaskelmassa huomioitu. Kaupungin laskelmassa ei eritellä myöskään sitä, miten kustannukset jakautuvat rakennusten ja puiston osalta.

Nykyinen vuokrausmalli perustuu sopimukseen, jonka mukaan vuokralainen vastaa kiinteistön kunnosta.  Kaupungin esittämä vuokran korotus edellyttää Lapinlahden Lähteen ja Tilajakamon mielestä siirtymistä yleisesti käytössä olevaan malliin, jossa omistaja vastaa kiinteistön ylläpidosta.

Päävuokralaisten jättämä vuokratarjous etenee kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn tammikuussa. Vuokralaiset toivovat tarjoukselleen myönteistä päätöstä, jotta nykyinen toiminta voisi jatkua ja kehittyä, kunnes ideakilpailun voittaja on valittu, eli vuoden 2020 loppuun saakka.

Lisätietoja:

LAPINLAHDEN LÄHDE
Tuula Sundman
projektipäällikkö
0400 454 782

OSUUSKUNTA LAPINLAHDEN TILAJAKAMO
Teemu Lehto
hallituksen puheenjohtaja
044 544 5268

 

Onnistumisen kokemus vie eteenpäin

Asiakashaastattelu 

Onnistumisen kokemus vie eteenpäin

Onnistu osallisuuden lähteellä (OOL) -hankkeen tavoitteena on parantaa työelämän ulkopuolella olevien työikäisten työ- ja toimintakykyä, sosiaalista osallisuutta ja työllistymismahdollisuuksia.  Lapinlahden Lähteen vapaaehtoistyön tarjoamat matalan kynnyksen työmahdollisuudet, sekä Invalidisäätiön monialainen palveluohjaus auttavat suunnan löytämisessä ja työ- ja toimintakyvyn testaamisessa. Lisäksi asiakas pääsee halutessaan työhönvalmennukseen yksilö- tai ryhmävalmennuksena. ESR-rahoitteisen kehittämishankkeen päätoteuttajana toimii Invalidisäätiö ja osatoteuttajana Suomen Mielenterveysseura ry.

Veeran tarina

Veera valmistui ylioppilaaksi vuonna 2005. Lukioajoilta hänellä ei ole kovin hyviä muistoja. Häntä kiusattiin, hän oli paljon poissa koulusta ja opinnot venyivät 3,5 vuoteen. Myös koulun jälkeinen elämäntilanne uuvutti: piti hakea ammattikorkeakouluun ja muuttaa yksin soluasuntoon. Tässä tilanteessa Veera uupui ja koki hermoromahduksen.

Tämän jälkeen Veera teki lyhyitä työharjoittelujaksoja, työkokeiluja ja työelämävalmennuksia TE-toimiston kautta, sekä kokeili opiskelua. Osan jutuista Veera joutui jättämään kesken liiallisen kuormittavuuden takia.

Veera kokee, että elämänhallinta ja ihmissuhteiden ylläpitäminen tuottavat vaikeuksia. Hänen on hankala tunnistaa omia vahvuuksiaan, joten tulevaisuuden suunnitteleminen on hankalaa. Myös suunnitelmien tekeminen ja loppuun vieminen on haastavaa, sillä fokus harhailee helposti.

Onnistu osallisuuden lähteellä -hankkeesta Veera kuuli TE-toimiston ammatinvalintapsykologilta syksyllä 2017. Psykologi ehdotti, että OOL-työhönvalmentajan kanssa seuraavien askelten miettiminen ja tulevaisuuden toiveiden selvittely voisi toimia Veeralle sopivana kiintopisteenä.

Työelämävalmentaja Riitta tapasi Veeran alkuvuodesta ja yhdessä kartoitettiin Veeran toiveita ja seuraavaa askelta. Toisella tapaamiskerralla täytettiinkin jo hakemus Ammattiopisto Luoviin mediapalvelujen toteuttajan opintolinjalle. Riitta tuli Veeran mukaan myös tutustumaan kouluun. Veera oli opiskeluun pääsystä todella tyytyväinen, vielä kun Luovissa joustettiin ja Veera vaihtoi opintolinjansa merkonomitutkintoon. Veera etsi myös työssäoppimispaikan kirjastosta.

Veera kertoo OOL-työhönvalmennuksesta olleen hänelle monella tavalla hyötyä. Aiemmat negatiiviset ajatukset ovat alkaneet väistyä ja tilalle on tullut kaivattua itseluottamusta. Veera haaveilee tulevaisuudessa ammatista, matkustelusta, kivojen juttujen tekemisestä, elämänhallinnan paranemisesta ja iloisemmasta mielestä.

Työelämävalmentaja Riitan mukaan OOL-hankkeen asiakkailla on usein taustalla mielenterveysongelmia, päihteiden liikakäyttöä tai he ovat muuten syrjäytymisuhan alla. Asiakassuhteet kestävät yhdestä kuukaudesta yhteen vuoteen. Joidenkin asiakkaiden kanssa työskentely on helpompaa ja edessä on nopeampi polku, toisten elämäntilanne saattaa olla niin monimutkainen, että sen selvittelyyn menee aikaa. Riitan kokemuksen mukaan asiakkaat ovat lopulta usein kiitollisia, että ovat saaneet kohdata ihmisen, joka paneutuu heidän asioihinsa ja auttaa eteenpäin.

Riitta korostaa matalan kynnyksen palveluohjauksen tärkeyttä viranomaistahojen toiminnan lisäksi. Hän toteaa myös, että järjestökentän työ matalan kynnyksen palveluohjauksessa on yhteiskunnallisesti erittäin merkityksellistä.

 

Mikäli kiinnostuit Onnistu osallisuuden lähteellä -hankkeesta, ota yhteyttä projektipäällikkö Marita Pölläseen, puh. 040 722 3873, marita.pollanen@inlive.fi

Teksti: Laura Isotalo, Kirsi-Marja Moberg
Kuvituskuva: Risto Ruuth