Lapinlahden Lähde

Covid-19 ohjeet ja suositukset

Tiedote tiukentuneista koronarajoituksista ja niiden vaikutuksista Lapinlahden Lähteen toimintaan, päivitetty 14. helmikuuta 2022

SUOMEKSI:

SEURAAVAT TERVEYSTURVALLISUUSTOIMET OVAT VOIMASSA LAPINLAHDESSA 14.2.2022 ALKAEN, KUNNES TOISIN ILMOITETAAN

Kaikki Lapinlahden, Lapinlahti-yhteisön sekä yhteistyökumppanien, asiakkaiden ja vierailijoiden toiminnot ja tapahtumat voidaan järjestää normaalisti ilman rajoituksia. Tilaisuuksien järjestäjien tulee kuitenkin varmistaa, että osallistujilla on mahdollisuus pitää turvaetäisyyksiä toisiin sekä huolehtia hyvästä hygieniasta. Suosittelemme vahvasti maskin käyttöä sisätiloissa aina, kun samassa tilassa on muita ihmisiä.

Kaikkina aikoina on syytä noudattaa seuraavia ohjeita:

  • Älä tule kipeänä tai oireisena muiden ihmisten keskuuteen.
  • Huolehdi hyvästä hygieniasta, erityisesti käsien pesemisestä usein.
  • Säilytä mahdollisuuksien mukaan turvaetäisyyttä muihin.
  • Jos sinulla ei ole sairastamalla tai rokottomalla hankittua tuoretta suojaa koronavirustaudin vakavaa tautimuotoa vastaan, sinun kannattaa pyrkiä välttämään tilaisuuksia, joissa on paljon ihmisiä sisätiloissa lähellä toisiaan.
  • Suosittelemme vahvasti koronarokotusten ottamista.

Lisätietoja Lapinlahden Lähteen koronasuojautumistoimista saatte toimitusjohtaja Ville Pelliseltä (ville.pellinen@lapinlahdenlahde.fi, 0406656605).

Voitte järjestää tilaisuuksianne ja toimintaanne suunnitellusti Lapinlahdessa, kunhan edellä kuvattuja varo- ja suojatoimia noudatetaan. Lämpimästi tervetuloa!

IN ENGLISH:

Announcement of Stricter Corona Restrictions and Their Effects on the Operation of Lapinlahden Lähde, updated February 14, 2022

THE FOLLOWING HEALTH & SAFETY MEASURES ARE IN FORCE IN LAPINLAHTI FROM 14 FEBRUARY ONWARDS UNTIL OTHERWISE NOTIFIED

All activities and events in Lapinlahti and of the Lapinlahti Community and its partners, customers and visitors can be organized normally without restrictions. The organizers of the events, however, must ensure that the participants have the opportunity to keep safety distances to each other and take care of good hygiene. We strongly recommend using masks indoors whenever there are other people in the same room.

The following guidelines should be followed at all times:

  • Avoid contact to other people if you are sick or symptomatic.
  • Take good care of your hygiene, especially by washing your hands often.
  • If possible, keep a safe distance to others.
  • If you do not have fresh protection against the serious form of coronavirus disease obtained through illness or vaccination, you should try to avoid events with a large number of people indoors close together.
  • We strongly recommend taking corona vaccinations.

For more information on Lapinlahden Lähde’s corona protection measures, please contact Managing Director Ville Pellinen (ville.pellinen@lapinlahdenlahde.fi, 0406656605).

You can organize your events and activities as planned in Lapinlahti, as long as the precautions and protection measures described above are followed. Warm welcome!