Skip to main content

Lapinlahden Lähteen etätyöpassit

Pidempiaikaiseen käyttöön tarkoitettujen työtilojen lisäksi Lapinlahdessa on tarjolla etätyöpisteitä lyhyempiaikaiseen käyttöön. Niitä voi käyttää ostamalla meiltä etätyöpassin. Tarjoamme etätyöpassia päiväkohtaiseen käyttöön seuraavin ehdoin:

Hinta: 20 € / päivä (sis. alv).

Etätyöpassi sisältää seuraavat edut:

  • Työpiste, pöytä ja istuin (osoitetaan erikseen).
  • Verkkoyhteys.Skannaus- ja tulostusmahdollisuus.
  • Nimetty yhteyshenkilö, jolta voi pyytää apua tarvittaessa.

Lisätiedot ja etäpassin ostaminen: ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen [email protected].

Tervetuloa työskentelemään Lapinlahden ainutlaatuiseen tunnelmaan ja miljööseen!

In addition to workspaces intended for longer-term use, remote work stations for shorter-term use are available in Lapinlahti. You can use them by purchasing a remote work pass from us. We offer a remote work pass for daily use under the following conditions:

Price: €20 / day (Inc. VAT).

Remote work pass includes the following benefits:

  • Work station, table and seat (indicated separately).
  • Network connection. Scanning and printing option.
  • A designated contact person from whom you can ask for help if needed

More information and purchasing a remote passport: contact the email address [email protected].

Welcome to work in Lapinlahti's unique atmosphere and milieu!

TILAVARAUKSET – RESERVATIONS

Lapinlahden Lähde Oy

[email protected]

+358406656605