Lapinlahden Lähde

LAPINLAHTI POSTER COMPETITION

#EVERYONESLAPINLAHTI

Save Lapinlahti with a Poster -julistekilpailu Lapinlahden tulevaisuuden puolesta

Onko kantaa ottavien julisteiden suunnittelu intohimosi tai tunnetko jonkun, jolle se on? Nyt on aika päästää luovuutenne irti ja laittaa sana kiertämään, sillä kansainvälinen kiinteistösijoitusyhtiö uhkaa erästä Suomen kulttuuriperintökohdetta – Lapinlahden vanhaa psykiatrista sairaalaa Helsingissä.

Puolusta kantaa ottavalla julisteellasi Lapinlahden kulttuuriperinnön säilymistä ja sairaala-alueelle ruohonjuuritasolta muodostunutta taiteen, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keskusta kansainvälisen kiinteistösijoittajan uhalta! Kilpailun voittajalle on luvassa 800 euron rahapalkinto.

Järjestämme parhaimmista julisteista näyttelyn Lapinlahden puistoon heinäkuussa Lapinlahti Loves Art and Life -tapahtumassa. Osallistumalla kilpailuun annat Lapinlahden Lähde Oy:lle ja Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:lle luvan julisteesi julkaisuun heidän sosiaalisen median kanavissaan sekä luvan asettaa julisteesi esille edellä mainittuun näyttelyyn.

Julistekilpailu ja sen säännöt

Julistekilpailuun voi osallistua kuka tahansa vähintään 18-vuotias henkilö. Osallistumalla julistekilpailuun tuet suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämistä kotimaisessa omistuksessa ja elävän kaupunkikulttuurin suojelemista.

Julistekilpailun teemoina ovat

– Lapinlahden sairaalan ainutlaatuisen kulttuurihistorian esittely.
– Lapinlahteen ruohonjuuritasolta muodostuneen taiteen, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keskuksen puolustaminen.
– Kansainvälisen kiinteistösijoitusyhtiön tuoma uhka kansalliselle kulttuuriperintökohteelle.

Voit käyttää julisteessasi yhtä tai useampaa yllä mainittua teemaa.

Julisteeseesi on sisällytettävä alempaa löytyvä kilpailulogo vapaasti valitsemassasi muodossa ja koossa.

Liitä julisteesi alapuolelle nimesi ja sähköpostiosoitteesi 12 pisteen koossa myöhempää yhteydenottoa varten.

Kilpailuun osallistuminen on maksutonta, ja se käydään 5.5.–7.6. Emme huomioi myöhästyneitä julisteita. Julisteen tulee olla tähän tarkoitukseen suunniteltu, se ei saa olla aikaisemmin julkaistu eikä sisältää tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Julisteita saa myös lähettää useamman kuin yhden.

Julisteen tekniset yksityiskohdat

Julistekilpailuun lähettävän julisteen on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

 • A4-koko
 • PDF- tai PNG-tiedosto,
 • 72 DPI, RGB­­
 • Mikäli julisteesi valitaan näyttelyymme, otamme sinuun yhteyttä ja pyydämme painokelpoisen version julisteestasi.

LATAA KAIKKI JULISTEESEEN TARVITTAVAT LOGOT TÄÄLTÄ.

Pekka Loiri lapinlahti poster competition
Pekka Loiri, Finland
Angelina Lippert, United States
Klaus Welp, Finland
Götz Gramlich, Germany
Anette Lenz, France
Susana Machicao, Bolivia
lapinlahti-video-poster
Click to see the video in Youtube.

Lapinlahden sairaala ja sen tulevaisuus

Helsingin kaupunki, joka omistaa Lapinlahden sairaalarakennukset, suunnittelee uuden kiinteistöyhtiön perustamista hallinnoimaan rakennuksia. Kaupunki aikoo valita uuden yhtiön enemmistöosakkaaksi kansainvälisen kiinteistösijoitusyhtiö NREPin. Lapinlahti-yhteisö vastustaa kansallisen kulttuuriperinnön ja -historian antamista kansainvälisen kiinteistösijoitusyhtiön hallittavaksi. Lapinlahden sairaalan on säilyttävä kotimaisessa omistuksessa. Lisäksi Helsingin kaupungin esittelemät Lapinlahden tulevaisuuden suunnitelmat uhkaavat alueelle ruohonjuuritasolta kasvanutta elävän kaupunkiyhteisöä, johon kuuluu taiteilijoita, muusikoita, terapeutteja, pienyrittäjiä ynnä muita. Voit lukea lisää aiheesta tiedotteestamme osoitteessa https://lapinlahdenlahde.fi/2022/11/lapinlahti-yhteiso-hammastelee-ehdotusta-luovuttaa-enemmistoosuus-elavasta-kansallisesta-kulttuuriperinnosta-yksityisellekiinteistosijoittajalle/.

Click to see the video in Youtube.

Lapinlahden sairaala on vanha, Carl Ludvig Engelin suunnittelema psykiatrinen sairaala Helsingissä, joka valmistui vuonna 1841. Se oli yksi Euroopan ensimmäisistä moderneista psykiatrisista sairaaloista, ja sillä on ollut keskeinen rooli mielenterveyshoidon kehittymisessä Suomessa. Vuosikymmenten varrella siellä hoidettiin mm. Aleksis Kiveä ja monia muita suomalaisen kulttuurin merkkihenkilöitä.

Sairaala lopetti toimintansa vuonna 2008, jolloin viimeiset potilaat siirtyivät muualle hoitoon. Rakennukset olivat tyhjillään muutaman vuoden, kunnes Lapinlahden Lähde aloitti toimintansa vuonna 2013. Vanha sairaala muuttui taiteen, kulttuurin ja mielenterveyden hyvinvoinnin keskukseksi, joka järjestää runsaasti tapahtumia ja toimintaa, erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille. Voit lukea lisää Lapinlahti-yhteisön toiminnasta osoitteessa www.lapinlahdenlahde.fi.


Pekka Loiri lapinlahti poster competition
Pekka Loiri

Hyvä juliste on kuin räksyttävä kulkukoira joka jättää merkkinsä lyhtypylväisiin, mutta kun on tarpeen osaa se olla hellyyttävä koiranpentu tai jalosukuinen rotukoira.
Se saattaa käyttäytyä kuin katupoika, mutta tarvittaessa ymmärtää kyllä avata oven daamilleen kohteliaasti kumartaen.
Se on ankarasti puolesta tai vastaan, mutta ennen kaikkea, aina se kertoo tarinan. Julistetaiteilija kertoo mielipiteensä julisteella.
Ystävät, suunnitelkaa juliste Lapinlahden säilyttämiseksi!Klaus Welp

”Opiskeluaikojeni opettajan, Pekka Loirin avustuksella, julistetaiteen huiput ympäri maailmaa lähtivät muitta mutkitta jurymme jäseniksi ja tukemaan projektiamme. Kaikkialla tunnistetaan taistelutilanne, jossa omaehtoisesti ja orgaanisesti syntynyt kulttuurin- ja hyvinvoinnin keskus on uhattuna kiinteistökeinottelijoiden havitellessa rakennuksia. Lyhytnäköisen kaupunkisuunnittelun vastapainoksi, haluamme kerätä vahvoja visuaalisia kannanottoja Lapinlahden – ja muualla maailmassa sijaitsevien samankaltaisten kohteiden puolustuspuheenvuoroksi. ”


graphics@lapinlahdenlahde.fi

In English:

A poster competition about the future of the Lapinlahti Center for Art, Culture and Mental Well-being in Helsinki

Is designing impactful political posters you passion or do you know someone whose passion it is? Now is the time to unleash your creativity and spread the word because an international real estate developer looms over one of the national heritage sites of Finland – the former psychiatric hospital in Lapinlahti, Helsinki, that has organically transformed into a centre and community of art, culture, and mental well-being. Defend the heritage of Lapinlahti and its community from the threat of an international real estate developer with your poster! The winner of the competition will receive a cash prize of 800 euros.

Poster competition and its rules

The poster competition is open to anyone over the age of 18. By participating in the poster competition, you will support the preservation of Finnish cultural heritage under Finnish ownership and the protection of vibrant urban culture. The themes of the competition are as follows:

– Presenting of the unique cultural history of the Lapinlahti psychiatric hospital.
– Defending the organically formed centre of art, culture, and mental well-being.
– The threat caused by an international real estate developer to a Finnish heritage site.

You may use one or more of the themes mentioned above in your poster.

However, your poster must include the logo attached below.

You may choose the size and location of the logo in your poster freely. Place your name and email address in the lower corner of the poster (point size 12) so that we can contact you later.

There is no fee to enter the competition, and it takes place between May 5th – June 6, 11.59 pm (UTC +3). In addition, you may send more than one poster entry. Note that we will not accept:

– Posters submitted after the competition has ended.
– Posters not designed specifically for this competition.
– Posters exhibited elsewhere.
– Posters that have copyrighted material in them.

The organisers of the competition will exhibit some of the contestants’ works in the Lapinlahti park in Helsinki in July. Therefore, by entering the competition, you will automatically give the organisers, Lapinlahden Lähde LLC and Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry, the permission to do so and to publish your work on their social media channels. 

graphics@lapinlahdenlahde.fi

Parameters of the posters to be submitted

 • Size A4
 • PDF or PNG file,
 • 72 DPI resolution,
 • RGB colour
 • Should your submission be selected to our exhibition, we will contact you and request a print-quality version of it.

DOWNLOAD ALL THE LOGOS NEEDED FOR THE POSTER HERE

Lapinlahti under threat

The buildings of the Lapinlahti hospital are the property of the City of Helsinki. Currently, the city officials are planning to set up a new real estate company that would maintain the buildings in cooperation with an international real estate developer NREP. Alarmingly, the preliminary plans of City of Helsinki propose that NREP would acquire a majority stake in the new real estate company. The Lapinlahti community opposes relinquishing control of a Finnish national heritage site to an international real estate developer. The community argues that Lapinlahti hospital should remain in Finnish ownership. Moreover, the current plans for Lapinlahti threaten the vibrant urban community of artists, musicians, therapists, NGOs etc. that has grown in Lapinlahti organically over the past decade. For more information on the future of Lapinlahti, please see: https://lapinlahdenlahde.fi/2022/12/lapinlahti-community-astounded-by-proposition-to-hand-over-majority-share-of-finnish-national-heritage-to-private-real-estate-company/

Brief history of the Lapinlahti psychiatric hospital

The Lapinlahti hospital in Helsinki is a former psychiatric hospital that operated from 1841 to 2008. It was designed by a German architect Carl Ludvig Engel who is also responsible for many of the landmark buildings in the centre of Helsinki, e.g. the Helsinki Cathedral. The Lapinlahti hospital was one of the first modern psychiatric hospitals in Europe and played a key part in the development of mental health care in Finland. Over the decades, many prominent figures of Finnish culture, such as Aleksis Kivi, were treated in the hospital.

The Lapinlahti hospital closed in 2008, and the last patients were relocated elsewhere. The builds stood vacant for few years, until Lapinlahden Lähde started operating in them in 2013. The old hospital has transformed into a centre and community of art, culture, and mental wellbeing. Nowadays, it organises e.g. events and activities, especially for vulnerable persons. Please see www.lapinlahdenlahde.fi for more information.

En Español:

Salva Lapinlahti con un cartel

Concurso de carteles sobre el futuro del Centro de Arte, Cultura y Bienestar Mental de Lapinlahti en Helsinki

¿Diseñar carteles políticos impactantes es tu pasión o conoces a alguien cuya pasión sea esa? Ahora es el momento de liberar tu creatividad y difundir el mensaje porque un desarrollador inmobiliario internacional se cierne sobre uno de los sitios patrimoniales nacionales más importantes de Finlandia: el antiguo hospital psiquiátrico de Lapinlahti en Helsinki, que se ha transformado orgánicamente en un centro y comunidad de arte, cultura y bienestar mental. ¡Defiende el patrimonio de Lapinlahti y su comunidad de la amenaza de un desarrollador inmobiliario internacional con tu cartel! El ganador del concurso recibirá un premio en efectivo de 800 euros.

Reglas del concurso:

El concurso de carteles está abierto a cualquier persona mayor de 18 años. Al participar en el concurso de carteles, apoyarás la preservación del patrimonio cultural finlandés bajo propiedad finlandesa y la protección de la vibrante cultura urbana. Los temas del concurso son los siguientes:

– Presentación de la única historia cultural del hospital psiquiátrico de Lapinlahti.
– Defensa del centro orgánicamente formado de arte, cultura y bienestar mental.
– La amenaza causada por un desarrollador inmobiliario internacional a un sitio patrimonial finlandés.

Puedes utilizar uno o más de los temas mencionados anteriormente en tu cartel.

Puedes elegir libremente el tamaño y la ubicación del logotipo en tu cartel. Coloque su nombre y dirección de correo electrónico en la esquina inferior del cartel (tamaño de letra 12) para que podamos ponernos en contacto con usted más adelante.

La participación en el concurso es gratuita y tendrá lugar del 6 de mayo al 6 de junio a las 11:59 pm (UTC +3). Además, puede enviar más de un cartel. Ten en cuenta que no aceptaremos:

– Carteles enviados después de que haya finalizado el concurso.
– Carteles no diseñados específicamente para este concurso.
– Carteles exhibidos en otro lugar.
– Carteles que contengan material con derechos de autor.

Los organizadores del concurso exhibirán algunas de las obras de los concursantes en el parque Lapinlahti en Helsinki en julio. Por lo tanto, al participar en el concurso, automáticamente les das permiso a los organizadores, Lapinlahden Lähde LLC y Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry, para hacerlo y publicar tu trabajo en sus canales de redes sociales.

The organisers of the competition will exhibit some of the contestants’ works in the Lapinlahti park in Helsinki in July. Therefore, by entering the competition, you will automatically give the organisers, Lapinlahden Lähde LLC and Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry, the permission to do so and to publish your work on their social media channels.

graphics@lapinlahdenlahde.fi

Parámetros de los carteles a presentar

 • Tamaño A4
 • Archivo PDF o PNG
 • Resolución de 72 DPI, color RGB
 • Si tu obra es seleccionada para nuestra exposición, nos pondremos en contacto contigo y te pediremos una versión de impresión de alta calidad.

DESCARGUE AQUÍ TODOS LOS LOGOTIPOS NECESARIOS PARA EL CARTEL

El antiguo hospital psiquiátrico de Lapinlahti y su futuro

El hospital de Lapinlahti cerró en 2008 y los últimos pacientes fueron reubicados en otro lugar. Los edificios permanecieron vacantes durante algunos años, hasta que Lapinlahden Lähde comenzó a operar en ellos en 2013. El antiguo hospital se ha transformado en un centro y comunidad de arte, cultura y bienestar mental. Hoy en día, organiza eventos y actividades, especialmente para personas vulnerables. Para obtener más información, consulte www.lapinlahdenlahde.fi.

Los edificios del hospital de Lapinlahti son propiedad de la Ciudad de Helsinki. Actualmente, los funcionarios de la ciudad están planeando establecer una nueva empresa inmobiliaria que mantendría los edificios en cooperación con un desarrollador inmobiliario internacional, NREP. Alarmantemente, los planes preliminares de la Ciudad de Helsinki proponen que NREP adquiera una participación mayoritaria en la nueva empresa inmobiliaria. La comunidad de Lapinlahti se opone a ceder el control de un sitio de patrimonio nacional finlandés a un desarrollador inmobiliario internacional. La comunidad argumenta que el hospital de Lapinlahti debería seguir siendo propiedad finlandesa. Además, los planes actuales para Lapinlahti amenazan a la vibrante comunidad urbana de artistas, músicos, terapeutas, ONG, etc. que ha crecido en Lapinlahti de manera orgánica en la última década. Para obtener más información sobre el futuro de Lapinlahti, consulte :

https://lapinlahdenlahde.fi/2022/12/lapinlahti-community-astounded-by-proposition-to-hand-over-majority-share-of-finnish-national-heritage-to-private-real-estate-company/.