Lapinlahden Lähde

Kuolema uneksunnan näyttämöllä

17.11.2019

15:00 – 17:00

Kuolema uneksunnan näyttämöllä on esityksellinen tapahtuma, jossa yhdessä osallistujien kanssa asettaudutaan kuoleman äärelle. Esitystapahtuman pyrkimyksenä on luoda vapaa tila, jossa osallistujien jakamat ajatukset, kokemukset, aistimukset ja tuntemukset synnyttävät mielen sisäisen näyttämön.

Uneksunnan näyttämö syntyy osallistujien asettuessa eräänlaiseen uneksunnan (K. Kurkela 2006) ja vapaan assosioinnin tilaan. Uneksunnan näyttämö tarjoaa koekentän sisäsyntyiselle mielen maailmalle ja sen jakamiselle. Esityksellinen tapahtuma etsii mahdollisuuksia toimia piilotajuisten kuvitelmien ja tiedostamattomien jännitteiden näkyväksi tekemisessä. Näkyväksi tullessaan tiedostamaton ja piilotajuiset kuvitelmat asettuvat tapahtumaan osallistuvien havainnoinnin ja tutkimuksen kohteiksi. Esityksellisen tapahtuman taustalla vaikuttaa Wilfred Bionin psykoanalyyttinen ryhmäajattelu; ihmisen osallistuminen ja todellisuuden muovautuminen kielen kautta.

Työryhmä: Ursula Hallas, Eero Yrjölä & Maaria Tuhkunen

Ursula Hallas (1971) on esitystaiteilija ja psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapeutti, joka etsii mentaalisia ja fyysisiä tiloja, jotka kutsuvat asettumaan tuntemattoman äärelle.

Eero Yrjölä (1990) on Helsingissä työskentelevä muunsukupuolinen kuvataiteilija. Sukupuolen, seksuaalisuuden ja kasvun teemat kietoutuvat hänen taiteessaan kysymyksiin vallasta ja kehosta.

Maaria Tuhkunen (1973) on monitaiteisesti orientoitunut teatterintekijä ja taideterapeuttisten ryhmien ohjaaja, jolle taiteen tekeminen ja kokeminen lievittävät kosmista yksinäisyyttä.

Tapahtuma on osa Ars Moriendi – kuoleman festivaalia.

http://arsmoriendi.fi/