Lapinlahden Lähde

Lapinlahden MIVA: tule mukaan!

18.5.

17.00–19.00 

Lähteen auditorio
Vapaa pääsy

Miten kaupungin kaavailemat päätösvaihtoehdot vaikuttaisivat Lapinlahden vaikutuspiirissä olevien ihmisten mielenterveyteen? Tulisiko eri elämäntilanteissa olevien ihmisten osallistumismahdollisuuksien toteutumista arvioida ennalta ennen kuin päädytään vaihtoehtoon, joka heikentäisi ihmisten hyvinvointia ja mahdollisuuksia huolehtia mielenterveydestään?

Etenkin suuremmat kuntapäätökset käyvät nykyisin läpi monivaiheisen ennakkoarviointiprosessin (esim. ympäristövaikutusten, tasa-arvon tai lasten oikeuksien toteutumisen kannalta), mutta toistaiseksi päätösten mielenterveysvaikutuksia ei olla arvioitu ennakkoon. Tähän MIELI Ry toivoo muutosta. Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointihankkeen eli MIVAn tarkoituksena on tehdä Suomeen soveltuva malli päättäjien käyttöön. Lapinlahdessa on alkamassa kevään aikana MIVA-hankkeen pilotointiprosessi, jossa on tarkoitus testata erästä kansainvälistä mallia (MWIA) Lapinlahden eri päätösvaihtoehtojen mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointiin.

Etsimme työryhmään henkilöitä, joita kiinnostaa Lapinlahden tulevaisuus. Työryhmän tulisi olla yhteisöä edustava: jäseniksi toivotaan esim. vuokralaisten edustajaa, hanketyöntekijää, kävijää, palveluiden käyttäjää, vapaaehtoista, kaupungin edustajaa, tutkijaa, tiedottajaa, johtaja tms. Lapinlahden hyvin tuntevia henkilöitä. Työryhmässä keräämme tietoa eri menetelmillä ja lopuksi teemme suosituksia eri päätösvaihtoehtojen arvioinnin tueksi.

Kiinnostuitko?
Tule INFO-tilaisuuteen 18.5. klo 17.00–18.30 auditorioon.
Nyt voi olla SINUN tilaisuutesi vaikuttaa Lapinlahden tulevaisuuteen!
Lisätietoja: Taina Laaksoharju p. 045 867 2491 tai 040 172 8181, taina.laaksoharju@mieli.fi
Hankkeesta vastaavat yhdessä THL, MIELI Ry, Ehyt Ry sekä Mielenterveyden keskusliitto.