Lapinlahden Lähde

Mielekästä työtä, kestävää taloutta – ruohonjuuritasolla

29.8.2019

18:00 – 20:00

Mielekäs työ ylläpitää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Se suuntaa kestävään tulevaisuuteen. Mutta onko meillä mahdollisuuksia mielekkääseen työhön? Tuemmeko riittävästi ruohonjuuritason innovaatioita, joissa luodaan mielekästä työtä?

Lapinlahden Lähde on yksi esimerkki ekososiaalisista innovaatioista, joita on kehitetty ympäri Eurooppaa. Monista maista löytyy uudenlaisia pyöräpajoja, avoimia tiloja, kierrätyspajoja tai luomuruokaosuuskuntia, joissa lisätään osallisuutta ja työmahdollisuuksia samalla ympäristöhaittoja vähentäen. Samalla luodaan nykyistä kestävämpää taloutta.

Monet toimijat kohtaavat haasteita, kun ne joutuvat navigoimaan nykyisen kasvutalouden, työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan ehdoilla. Miten haasteisiin vastataan? Minkälaiset poliittiset muutokset tukisivat mielekästä työtä ja kestävää taloutta?

Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Tuuli Hirvilammi esittelee päättymässä olevan, Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen tuloksia. Luennolla havainnollistetaan mielekästä työtä ja kestävää taloutta konkreettisten esimerkkien avulla ja pohditaan yhdessä niiden merkitystä.

Kuulemme myös puheenvuoroja Lapinlahden Lähteen toimijoilta. Kahvitarjoilu, tervetuloa!