Lapinlahden Lähde

Tanssi-liiketerapiaryhmä

6.4.

17.00–19.00 

Lapinlahden Lähde
Aika: Torstaisin 6.4.–8.6.2023 klo 17–19

Lämpimästi tervetuloa tanssi-liiketerapiaryhmään Lapinlahden Lähteelle!

Kiinnostaako itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin vahvistaminen lempeästi luovin ja kehollisin menetelmin?

Tanssi-liiketerapia on soveltaviin psykoterapioihin ja luoviin taideterapioihin kuuluva terapiamuoto, jossa kehon tuntemuksia ja liikekieltä tutkitaan turvallisessa tilassa, lempeässä vuorovaikutussuhteessa terapeutin ja terapiaryhmän kanssa. Tavoitteena on keho-mieli-suhteen eheytyminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tanssi-liiketerapiatyöskentelyn on todettu helpottavan esimerkiksi uupumus-, masennus- ja ahdistusoireilua sekä myönteistävän kokemusta omasta kehosta ja vahvistavan voimavaroja.

Tanssi-liiketerapiaryhmä on turvallinen ja kritiikitön tila itseilmaisuun ja kommunikointiin sekä kehon tuntemusten ja tunteiden tutkimiseen, tunnistamiseen ja säätelyyn. Tila on traumasensitiivinen ja jokaisen osallistujan yksilölliset tarpeet huomioiva. Liiketutkimuksen myötä syntynyttä materiaalia itsereflektoidaan kuvallista ja kirjallista ilmaisua sekä keskustelua hyödyntäen. Aikaisempaa kokemusta tanssista ja muista luovista menetelmistä tai hyvää fyysistä kuntoa ei tarvita.

Ryhmään osallistuaksesi varaa itsellesi aika henkilökohtaiseen maksuttomaan alkutapaamiseen (30 minuuttia). Alkutapaaminen voidaan halutessasi järjestää myös etäyhteydellä.

Ryhmäkoko: max 8 osallistujaa

Hinta: 10 x 120 min yht. 350€ + 84€ (Alv. 24%), sisältää maksuttoman alkutapaamisen.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN!

VARAA AIKA MAKSUTTOMAAN ALKUTAPAAMISEEN JA KYSY LISÄTIETOA:

Tanssi-liiketerapeutti, FM Katri Heiskala

katri.heiskala@gmail.com, p. 041 313 43 88