Lapinlahden Lähde

Villisika oven takana – ja muita kohtaamisia Suomessa ja Virossa

14.00–18.00 

Kaupunkiluontokeskus
Vapaa pääsy
Avoinna ti ja to klo 14–18

Viidestätoista valokuvasta koostuva kokoelma on kuvattu taskuun mahtuvalla kameralla
mustavalkoiselle filmille viimeisten kahden vuoden aikana Suomessa ja Virossa. Kokoelman keskiössä
on siirtymä kaupunkiluonnosta metsään ja takaisin. Kantavana ajatuksena on kaupunkiluonnon rooli
porttina eri paikkojen ja aikojen välillä: peseytyminen rantasuihkussa Tallinnassa saattaa tiputtaa
Herajoelle Suomeen, jossa sähkönsiniset neidonkorennot lentelevät kristallinkirkkaan veden yllä, tai
minne ikinä ihmisen mielikuvitus hänet tiputtaakaan. Sanotaan, että leikki on paras tapa saada yhteys
omaan alitajuntaansa, joka puolestaan on mielikuvituksen ehtymätön lähde. Ei siis ole sattumaa, että
lapset löytävät tämänkaltaista iloa meitä aikuisia useammin ollessamme kiinni pitkälti työnteon ja
kuluttamisen ympärille rakennetuissa identiteeteissämme.

Asian ei kuitenkaan tarvitsisi olla näin. Valokuvakokoelmani kautta pyrin nostamaan
esille ihmisen luontosuhteen mielikuvitusta rikastuttavana tekijänä, mikä on korostunut entisestään
COVID19pandemian aikana, kun tavanomaisia tapoja viettää vapaaaikaa on rajoitettu. Kuvieni
avulla pyrin myös laajentamaan sitä merkityskenttää, jolla ympäristöpoliittista keskustelua käydään,
mikä on pitkälti teknistaloudellisen ajattelun leimaamaa: en lähde argumentoimaan, onko lahopuu
hyvä hiilinielu vaiko ei. Vaan näytän, että rakentamattomassa kaupunkitilassa liikkuminen vapauttaa
ajattelua ja lisää vuorovaikutusta luonnon siis itsensä kanssa. Ja se tuottaa minulle iloa ja riemua.

Itse kuvat ovat seurausta kuljeskeluun ja yhden otoksen menetelmään perustuvasta
valokuvausprosessista. Tällä pyrin hämärtämään valokuvaajan ja valokuvattavan kohteen välisiä raja
aitoja, jolloin luonnosta omaehtoisesti kumpuavat havainnot nousevat keskiöön. Kuvien ollessa
lavastamattomia mielenkiinto syntyy näkökulmasta tai näkökulman vaihdoksesta jonka lävitse
kuvattavia kohteita tarkastellaan. Parhaiten kuvat syntyvät, kun malttaa pitää mielensä avoimena
hakematta liikaa kuvattavia kohteita. Valonsäteet toimivat parhaina oppaina: katsoo vain, minne ne
johtavat ja usein niiden päästä löytyykin aarre.

Jenni Sundqvist (s.1994) on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta. Hänelle
valokuvaaminen on tapa käsitellä ajatuksiaan ja tunteitaan. Hänen valokuvakokoelmansa Villisika oven
takana. Ja muita kohtaamisia Suomessa ja Virossa on ollut esillä Viron Rakveressa talvella 2022.
Tämän lisäksi hänen yksittäisiä valokuviaan on julkaistu Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian blogissa
keväällä 2021. Nykyinen näyttely on katsottavissa Lapinlahden Lähteen Kaupunkiluontokeskuksessa 30.6.2022 asti. Lisätietoja näyttelystä ja teoksista voi pyytää sähköpostitse osoitteesta
jenniksundqvist@gmail.com.