Skip to main content
Logo kuntalaisaloite

Underteckna vårens viktigaste initiativ och ge din röst för att bevara Lappvikens kulturhistoriska miljö och nuvarande, aktiva verksamhet.

Lappvikens område och den till alla öppna centrumet för konst, kultur, psykiskt välbefinnande och småföretagande i Helsingfors är i risk för att privatiseras.

Området är en lugn, lärande och kraftgivande oas för tiotusentals besökare och en arbetsplats för hundratals människor. Lappviken är också en mötesplats för gränsöverskridande möten som befrämjar det psykiska välbefinnandet och känslan av delaktighet. Denna värdefulla helhet måste tryggas genom offentligt ägande och beslutanderätt för Helsingfors invånare.

Genom att underteckna kommuninvånarinitiativet kräver du att Helsingfors stad fortsätter att vara huvudägare till det tidigare sjukhusområdet, parken och byggnaderna i Lappviken och att Helsingfors stad tryggar Lappvikens framtid som ett centrum för konst, kultur och psykiskt välbefinnande.
Lappviken ÄR för alla!

Dela denna sida!

Visa ditt stöd

Kopiera en kodsnutt eller ladda ner grafik och lägg till den i din e-postsignatur eller hemsida. Genom att visa vårt stöd kan vi alla synliggöra detta viktiga initiativ!

Invånarinitiativ banner svenska
Underteckna invånarinitiativet och hjälp bevara Lappviken!

Du kan också skriva en fritt formulerad text och bifoga en länk till denna sida. Till exempel så här:
Skriv under invånarinitiativet för att säkra Lappvikens framtid för alla. Jag skrev under, skriv du också!