Skip to main content

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry
Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Katja Liuksiala
[email protected]
040 668 3328

Rekisterin nimi

Lapinlahden Lähteen (Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n) vapaaehtoisrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n (myöhemmin Pro Lapinlahti) hallinnoiman Lapinlahden Lähteen toiminnan vapaaehtoisten rekrytointi ja henkilöstörekisteri. Rekisterin käyttötarkoituksena on Lapinlahden Lähteen vapaaehtoistoimintaan ilmoittautuneiden henkilöiden henkilötietojen käsittely ja vapaaehtoistoiminnan dokumentaatio.

Mitä tietoja käsitellään

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:
-Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite.
-Kiinnostuksen kohteet ja taidot
-Muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Mistä tiedot saadaan

Tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään vapaaehtoiseksi ilmoittautumisen yhteydessä tai vapaaehtoistoiminnan alettua.  

Kenelle tietoja luovutetaan tai siirretään. Siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Pro Lapinlahden ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tiedot ovat käytettävissä vain Pro Lapinlahden valtuuttamilla henkilöillä.

Miten tiedot suojataan ja miten pitkään niitä säilytetään

Vapaaehtoisrekisterin manuaalinen aineisto on Pro Lapinlahden valtuuttamilla henkilöillä kansiossa, joka on lukitussa tilassa Pro Lapinlahden hallinnon tiloissa.

Vapaaehtoistoimintaan ilmoittautuneen paperiset ja sähköiset rekisteritiedot hävitetään, kun se ei vapaaehtoistoimintaan osallistumisen kannalta ole enää tarpeellista. Tarkastelu tehdään vuosittain.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on henkilötietolain 26§ sekä EU:n tietoturva-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen kohdassa kaksi (2) nimetylle henkilölle.

Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja tiedon korjaaminen tulee tehdä viipymättä. Henkilöllä on myös oikeus poistua vapaaehtoisrekisteristä.