Lapinlahden Lähde

Media

Foton av Lapviken

Foton: Melissa Aalto

Information av Lapviken

Den nästan 200-åriga Lappvikens sjukhus blev klar år 1841 efter den kejserliga ordern att bygga ett första psykiatriska sjukhus i Finland. I sjukhusets historia kan vi stöta på många kända namn som Aleksis Kivi och Jean Sibelius bror Christian Sibelius som tjänstgjorde som överläkare och är en framstående person inom den psykiatriska vårdens historia.

Byggnaden som Carl Ludvig Engel ritat fungerade som sjukhus ända till år 2007 då Helsingfors stad bestämde att den gamla byggnaden inte längre anpassade sig till sjukhusbyggnad. De sista patienterna lämnade byggnaden år 2008 då ätstörningspolikliniken flyttade till HUCS Psykiatricentrum, till det före detta Hesperia sjukhus.

Nu fungerar Lappvikens Källa här och är ett centrum för sinnets välmående och mångsidiga evenemang, öppet för alla. Målet är att bevara den gamla sjukhusbyggnaden som en platform där människans psykiska hälsa och välmående kan främjas med stöd av Föreningen för Mental Hälsa i Finland och föreningen Pro Lapinlahti. I vår granne, i norra vingen av byggnaden, kan du hitta Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo.

Lapinlahden Lähde Oy är ett icke-vinstdrivande socialt företag. Dess funktion är att på ett ekonomiskt hållbart sätt främja mentalvälmående för medborgare på Lappvikens före detta sjukhusområde. Lapinlahden Lähde Oy har gjort upp ett kontrakt med Helsingfors stad och betalar hyra för de utrymmen företaget använder. Bakgrundsorganisationen för Lähde Oy är Psykisk Hälsä Finland af. Lapinlahden Lähde Oy har ca 70 underhyresgäster som är aktörer inom konst, kultur, och hälsovård.

Föreningen Pro Lapinlahti mielenterveysseura producerar evenemang och volontäraktiviteter på Lappvikens Källa.