Skip to main content

Media

Fotografier från Lappviken

Foto: Melissa Aalto

Information om Lappviken

Lappvikens sjukhus blev klart år 1841 efter den kejserliga ordern att bygga det första psykiatriska sjukhuset i Finland. I sjukhusets historia påträffas många kända namn som Aleksis Kivi och Jean Sibelius bror Christian Sibelius som tjänstgjorde som överläkare och är en framstående person inom den psykiatriska vårdens historia.

Byggnaden som Carl Ludvig Engel ritat fungerade som sjukhus ända till år 2007 då Helsingfors stad bestämde att den gamla byggnaden inte längre anpassade sig till sjukhusbyggnad. De sista patienterna lämnade byggnaden år 2008 då ätstörningspolikliniken flyttade till HUCS Psykiatricentrum, till det före detta Hesperia sjukhus.

Nu fungerar Lappvikens Källa i de gamla sjukhusbyggnaderna och är ett centrum för sinnets välbefinnande och mångsidiga evenemang, öppet för alla. Målet är att bevara de gamla sjukhusbyggnaderna som en platform där människans psykiska hälsa och välbefinnande kan främjas med stöd av föreningen MIELI Psykisk Hälsa Finland och föreningen Pro Lappviken. I den norra vingen av sjukhusbyggnaden, fungerar kooperativet Lapinlahden Tilajakamo.

Lappvikens källa Ab är ett icke-vinstdrivande socialt företag. Dess funktion är att på ett ekonomiskt hållbart sätt främja mental välbefinnande hos medborgare på Lappvikens före detta sjukhusområde. Lappvikens Källa Ab har gjort upp ett kontrakt med Helsingfors stad och betalar hyra för de utrymmen företaget använder. Bakgrundsorganisationen för Lappvikens Källa Ab är MIELI Psykisk Hälsa Finland rf. Lappvikens Källa Ab har ca. 100 underhyresgäster som är aktörer inom konst, kultur, och hälsovård.

Pro Lappviken förening för mental hälsa rf producerar evenemang och koordinerar volontäraktiviteter på Lappvikens Källa.