Skip to main content
Lapinlahden Lähde logo transparent

Suomen ensimmäinen psykiatrinen sairaala Helsingin Lapinlahdessa on herännyt eloon. Suljetusta laitoksesta on kymmenen vuoden aikana kehittynyt kaikille avoin mielenterveyden, hyvinvoinnin ja kulttuurin keidas.

Alueen toimijat ovat yhdessä yhteistyökumppaneiden sekä satojen kansalaisaktivistien, vapaaehtoistyöntekijöiden, mielenterveyskuntoutujien, tukityöllistettyjen ja harjoittelijoiden kanssa luoneet kaupunkilaisille helposti lähestyttävän kohtaamispaikan.

Lapinlahdessa tehdään arvokasta työtä yksinäisyyden vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, luodaan uudenlaista yhteisöllistä kaupunkikulttuuria, tarjotaan kasvualusta yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle ja taiteelle sekä järjestetään oppimismahdollisuuksia  ja työllistymistoimintaa.

Monikulttuurinen ja -kielinen Lapinlahti tukee kotoutumista ja vaalii sairaalan kaksikielistä historiaa. Tule kokemaan elämyksiä taidenäyttelyissä, kahvilassa, tapahtumissa, saunassa, luonnossa, museossa ja muiden alueen palveluiden äärellä. Lapinlahdessa tapahtuu aina, ja jokainen on tervetullut!

Yhteystiedot

Aukioloajat

 • sunnuntai
  12:00 – 16:00
 • maanantai
  11:00 – 17:00
 • tiistai
  11:00 – 17:00
 • keskiviikko
  11:00 – 17:00
 • torstai
  11:00 – 17:00
 • perjantai
  11:00 – 17:00
 • lauantai
  12:00 – 17:00

Meidän SoMe-kanavamme

Säilytetään Lapinlahden Lähde sellaisena kuin se on!

Lapinlahden sairaala-alueen historia.
(Lyhyt oppimäärä 😉 )

 • Lapinlahden Lähde sairaala Kuva Helsingin-kaupunginmuseo
  Lapinlahden sairaala 1950-luvulla. Kuva: Salokorpi A. / Helsingin kaupunginmuseo
  Vuonna 1841 valmistunut Lapinlahden sairaala on Suomen ensimmäinen mielisairaala ja Euroopan vanhimpia psykiatrian alan hoitolaitoksia. Lapinlahden ”houruinhoitolaitos” sai alkunsa keisari Nikolai I:n käskystä ja toimi ”Suomen psykiatrian lippulaivana” vuoteen 2008.
 • Karl Ludvig Engels muotokuva
  Carl Ludvig Engel
  Rakennus on Carl Ludvig Engelin suunnittelema, ja Lapinlahden kulttuurihistoriallista arvoa on verrattu Kaivopuistoon ja Suomenlinnaan. Sairaalan tunnetuin potilas lienee kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi, jonka sairauden syiksi kirjattiin ”verenvähyys, juopottelu ja loukattu kirjailijankunnia”. Merkkihenkilöitä on ollut myös sairaalan henkilökunnassa. Esimerkiksi Christian Sibelius, Jean Sibeliuksen veli, työskenteli sairaalan ylilääkärinä vuosina 1904–1921.
 • 1930 -luku . Lapinlahden sairaala, Lapinniemi. Taustalla ylhäällä saaret: Sulhanen ja Morsian, Pikku Pässi ja Iso Pässi. Kuva: Roos-R /Helsingin Kaupunginmuseo
  Lapinlahden sairaala, Lapinniemi. Taustalla ylhäällä saaret: Sulhanen ja Morsian, Pikku Pässi ja Iso Pässi. Kuva: Roos R. / Helsingin kaupunginmuseo
  Alun perin sairaala-alue oli kooltaan yli 35 hehtaaria – sisältäen muun muassa viljelysmaita ja sikalan. Sittemmin alue on pienentynyt kolmannekseen uusien kaupunginosien ja Länsiväylän tieltä. Rakennukset (sairaalan päärakennus, Venetsia-talo sekä alueen puutalot ja huoltorakennus) on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna 1994 Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n ahkeran työn tuloksena.
 • Vanha Lapinlahden Puisto
  Kartta Lapinniemestä

  Alkuperäiset viljelysmaat ovat kadonneet, mutta puistossa on edelleen poikkeuksellisen rikas kasvilajisto, ja sen helmassa elää uhanalaisia lajeja, esimerkiksi kirvelilattakoi, (Depressaria chaerophylli). Lisäksi puistoa reunustaa luonnonmukainen rantaviiva, ja puistossa on myös aktiivinen puistoviljelyalue.

 • Puutarhapuisto

  Puisto ja puutarha ovat alusta alkaen olleet tärkeässä osassa sairaalan potilashoidon historiassa. Puutarhan toipumista auttava vaikutus on tullut potilaiden kertomuksissa monesti esiin. Potilaat ovat myös vaikuttaneet Lapinlahden puistoon – osa Lapinlahden nykyisistä puista on entisten potilaiden istuttamia.

  Väkevät sielu kirja Lapinlahden sairaalan historiasta

  Haluatko tietää enemmän Lapinlahden historiasta?

  Kahvila Lähteellä on myynnissä tuore Väkevät sielut – tarinoita Lapinlahden sairaalasta -kirja, jossa entiset potilaat ja sairaalan henkilökunta kertovat Lapinlahden menneisyydestä.

  Historiakierrokset viikonloppuisin tai tilauksesta.

  Järjestämme myös historiakierroksia Lapinlahden sairaalassa ja puistossa. Lisäksi kesällä Lapinlahden puistossa voi tutustua historia- ja hyvinvointipolkuumme, jonka rastit kertovat Lapinlahden historiasta ja luonnosta.

  Tulevat historiakierrokset
  Liput (12 €) saatavilla Kahvila Lähteeltä.

  Lapinlahti nykypäivänä

  Sairaalatoiminnan loputtua Lapinlahti ehti seistä tyhjillään viiden vuoden ajan, kunnes Pro Lapinlahti ry päätti ryhtyä tuumasta toimeen. Syntyi visio kukoistavasta, kaiken kansan Lapinlahdesta, mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin keskuksesta! 

  Tätä visiota lähtivät toteuttamaan useat mielenterveysalan yhdistykset ja muut toimijat, ja vuonna 2013 syntyi Lapinlahden Lähde.

  Toiminta on rakentunut määrätietoisesti, ja eri tahojen ja hankkeiden lisäksi erityisesti vapaaehtoisten toiminta on ollut aktiivista.

  Vuosien ajan Lapinlahdessa on vallinnut kokeilun kulttuuri, yrittäjyys, yhteisöllisyys, luontoarvot ja kulttuurihistorian vaaliminen.

  “Lapinlahden henki” vallitsee edelleen vahvana.

  Kulttuuri on saanut kukoistaa, ja taiteilijat ovat näkyneet talossa monella tavalla. Lapinlahti on saanut lukuisia palkintoja, ollut uutisotsikoissa ja näkynyt maailman uutisissa, muun muassa Europa Nostran kulttuuriperintöpalkinnon ehdokaslistalla ja The New York Timesissä.  

  Lapinlahti on muodostunut tärkeäksi paikaksi helsinkiläisille, jotka aktiivisesti vaikuttavat Lapinlahtea koskevissa asioissa ja tuovat oman osansa toiminnan kehittämiseen. Kuuntelemme ahkerasti kaupunkilaisten toiveita ja vastaamme niiden toteutumisesta.

  Kahvila Lähden ihmiset

  Lapinlahden Lähteellä vierailijaa virkistävät Kahvila Lähde, Mental Museum, sauna käsityöpuoti, kirpputori Patina ja moni muu alueen palveluntarjoaja.

  Pro Lapinlahti vastaa Lapinlahden Lähteen avoimesta toiminnasta, jonka tavoitteena on osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden vähentäminen. Lue saavutettavasta ja turvallisemman tilan Lapinlahdesta Yhteisö-sivultamme.

  Lapinlahden Lähde Oy vuokraa tilat kaupungilta ja vastaa tilojen jälleenvuokrauksesta niin työtilojen kuin tapahtumatilojen osalta. Vanhoissa potilashuoneissa työskentelee laaja kirjo vuokralaisia terapeuteista taiteilijoihin. 

  Lapinlahden Lähteen vastuulla on puolet sairaalarakennuksen tiloista ja ulkotaloja, kun taas toisesta puolesta päärakennusta vastaa Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo. Sen toiminta perustuu tilavuokraukseen edullisesti taiteilijoille, mediatyöläisille ja kulttuurialan toimijoille. Lapinlahden Lähde Oy:llä ja Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamolla on yhteensä 170 vuokralaista.

  Vastuullisuus – Lapinlahden henki

  Lähteen kahvilassa, toimistoilla ja muissa tehtävissä on usein töissä työkokeilijoita, vapaaehtoistyöntekijöitä ja harjoittelijoita. Kahvilassa ja muussa toiminnassa kiinnitetään huomiota tuotteiden alkuperään ja tuotantoketjuihin sekä valitaan yhteistyökumppanit huolellisesti.

  Henkilökunnan hyvä kohtelu näkyy työympäristönä, jossa kaikki viihtyvät. ”Lapinlahden henki” vallitsi jo sairaala-aikoina luoden hyvää työskentely- ja vierailuilmapiiriä, ja tämä harmoninen henki vallitsee yhä. Lapinlahden rauhan ilmapiiri ruokkii inspiraatiota ja synnyttää uusia ideoita ja innostavaa yhdessäoloa. Monimuotoisessa yhteisössä on turvallista esittää mielipiteitä ja erilaisia näkemyksiä kuullaan ja arvostetaan.

  Lapinlahden uniikin keskuksen ja koko alueen säilyminen on arvokkaan, koko Helsingin ja koko Suomen kulttuuriperinnön suojelua.

  Tulevaisuus

  Vuonna 2019 kaupunki järjesti ideakilpailun, jonka voittaja olisi ostanut Lapinlahden pois julkisesta omistuksesta ja rakennuttanut puistoon hotellin ja kaksi rakennusta. Ehdotus herätti helsinkiläisissä vastarintaa. Kansalaisaktivismin myötä sekä kaupunkiympäristölautakunta että kaupunginhallitus hylkäsivät kilpailuehdotuksen.

  Helsingin kaupunki asetti syksyllä 2020 selvitysryhmän kartoittamaan Lapinlahden tulevaisuutta. Selvitysryhmän raportissa (2021) esiteltiin kiinteistöyhtiön perustamista: kaupunki voi jäädä sen enemmistöosakkaaksi, omistaa kiinteistöyhtiön kokonaan tai myydä rakennukset markkinaehtoisesti sijoittajille. Helsingin kaupunki ratkaissee Lapinlahden kohtalon lähivuosina.

  Vuonna 2021 oli Lapinlahden 180-vuotisjuhlavuosi. Tervetuloa kaikkien Lapinlahteen!

  Aikajanakuva: Risto Ruuth

  lapinlahti aikajana
  Lapinlahden Lähteen organisaatiokaavio

  LAPINLAHDEN LÄHDE

  Taiteiden, kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä mielisairaalassa Helsingissä.

  Lapinlahden Lähteen brändiä ylläpitää ja kehittää neljä erillistä mutta yhteen synkronisoitua organisaatiota.

  PRO LAPINLAHTI MIELENTERVEYSSEURA RY

  Osa-alueet
  • Tapahtumat
  • Ryhmätoiminta
  • Vaikuttamistyö
  • Vapaaehtoistoiminta
  • Mental Museum
  • Miitti-hanke
  • Näyttelytoiminta
  • Kaupunkiluontokeskus
  • Kirpputori Lähteen Patina
  • Asukastila

  Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry järjestää, koordinoi ja ylläpitää mielen hyvinvointia edistävää ja yksinäisyyttä vähentävää, kaikille avointa vapaaehtoistoimintaa, ryhmätoimintaa ja tapahtumia. Yhdistys vaalii, puolustaa ja kehittää Lapinlahden kulttuurihistoriallisia ja yhteiskunnallisia arvoja ja toimintaa yhdessä Lapinlahti-yhteisön muiden toimijoiden kanssa.

  PRO LAPINLAHDEN TUKI OY

  Osa-alueet
  • Kahvila Lähde
  • Lähteen Sauna
  • Historiakierrokset
  • Hyvinvointitoiminta

  Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n omistama yhtiö, joka vastaa mielenterveysseuran liiketoiminnoista. Vaalii, puolustaa ja kehittää Lapinlanden kulttuurihistoriallisia ja yhteiskunnallisia arvoja ja toimintaa yhdessä Lapinlahti-yhteisön muiden toimijoiden kanssa.

  LAPINLAHDEN LÄHDE
  OY

  Osa-alueet
  • Kiinteistöhuolto
  • Asiakaspalvelu ja myynti
  • Viestintä ja markkinointi

  Lapinlahden Lähde Oy on Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kokonaan omistama yhteiskunnallinen yritys.

  Se ylläpitää ja vuokraa Lapinlahden entisen mielisairaalan tiloja sekä harjoittaa ihmisten toiminta- ja työkykyä kehittävää toimintaa. Lapinlahden Lähde Oy koordinoi Lapinlahti-yhteisön yhteistoimintaa ja vaalii, puolustaa ja kehittää Lapinlahden kulttuurihistoriallisia ja yhteiskunnallisia arvoja ja toimintaa yhdessä Lapinlahti-yhteisön muiden toimijoiden kanssa.

  LAPINLAHTI-SÄÄTIÖ
  SR

  Osa-alueet
  • Varainhankinta

  Lapinlahti-säätiö sr on perustettu vuonna 2023 tukemaan Lapinlahden entisen sairaala-alueen mielenterveys- ja kulttuuritoimintaa.

  Lapinlahti-säätiö sr kerää varoja Lapinlahden sairaalapuiston suojeltujen arvorakennusten pelastamiseksi ja säilyttämiseksi kaikille avoimena mielen hyvinvointia edistävänä kulttuuriympäristönä. Säätiö vaalii ja suojelee alueen rakennus- ja kulttuurihistoriaa sekä puiston luontoarvoja. Tarkoitustaan säätiö voi toteuttaa hankkimalla omistukseensa osuuden rakennuksista, jos kaupunki luopuu omistuksesta.

  Meistä muualla

  Tutustu videoihin mielipidekirjoituksiin, tukilausuntoihin, artikkeleihin, pääkirjoituksiin ja muihin materiaaleihin, jotka käsittelevät Lapinlahden Lähdettä ja vanhan sairaala-alueen toimintaa.

  Videoita


  Helsingin kaupungin materiaalia

  • Helsingin kaupunki 12.5.2020  Kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirja Kohta 4: Lapinlahden sairaala-alueen varaaminen NREP Oy:lle, sairaalarakennusten myyntiä ja tonttien vuokraamista koskevan esisopimuksen hyväksyminen sekä alueen vuokrausperiaatteiden vahvistaminen. Toimielin hylkäsi esityksen.
  • Helsingin kaupunki 18.3.2020 Lapinlahden sairaalarakennusten ideakilpailun voittaja valittu
  • Helsingin kaupunki 1.9.2019 Lapinlahden sairaalan rakennusten ideakilpailu – anna palautetta osallistuville työryhmille
  • Helsingin kaupunki 23.5.2012 Länsisataman kortteleiden nro 20080 ja 20081 ym. alueiden (Lapinlahden sairaala-alue) asemakaavan hyväksyminen ja suojaviheralueen asemakaavan muuttaminen

  Kartoituksia, selvityksiä ja inventointeja


  Tukilausuntoja


  Mielipidekirjoituksia ja artikkeleita


  Lapinlahden Lähteen toimijoiden kirjoituksia

  • Mieli ry tiedote 24.4.2020 Professori Pentti Arajärvi Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n puheenjohtajaksi
  • Lapinlahden Lähde tiedote 21.4.2020 Lapinlahden nykyiset toimijat kysyvät: onko Lapinlahden ideakilpailussa toimittu oikein?
  • Mieli ry tiedote 20.2.2020 Lapinlahden entisen sairaalan tulevaisuus on nyt Kaikkien Lapinlahti – Kaupunki kutsutaan mukaan avoimeen konsortioon