Skip to main content

Lapinlahti-yhteisö hämmästelee ehdotusta luovuttaa enemmistöosuus elävästä kansallisesta kulttuuriperinnöstä yksityiselle kiinteistösijoittajalle

Lapinlahti-yhteisö hämmästelee ehdotusta luovuttaa enemmistöosuus elävästä kansallisesta kulttuuriperinnöstä yksityisellekiinteistösijoittajalle

Lapinlahti-yhteisön kannanotto 30.11.2022
Julkaisuvapaa heti
(In English below)

Helsingin kaupunki on tänään 30.11.2022 julkaissut ehdotuksensa Lapinlahden historiallisen sairaala-alueen kehittämiseksi. Alueen toimijoita, asukkaita ja laajoja tukijoukkoja edustavalle Lapinlahti-yhteisölle samana päivänä esitelty alustava suunnitelma tyrmistyttää erityisesti ajatuksellaan pitää kansainvälinen kiinteistösijoitusyhtiö NREP edelleen Lapinlahden tulevaisuuden keskiössä. Suunnitelmien ollessa vielä hyvin alustavia on nyt oikea hetki käydä asiasta aktiivista ja avointa, keskeiset sidosryhmät aidosti huomioon ottavaa keskustelua, sekä tutkia ja harkita avoimesti myös muita vaihtoehtoja.

Elävän kansallisen kulttuuriperintömme tulee säilyä vastuullisessa kotimaisessa omistuksessa


Lapinlahden kaltaiselle, kulttuuriperintöarvoiltaan kansallisesti arvokkaalle kohteelle tulisi löytää kotimainen, mielellään osinko- ja myyntivoittoja tavoittelematon omistuspohja. Lisäksi julkisten varojen käyttö näin merkittävän kohteen peruskorjaukseen olisi erittäin perusteltua. Lapinlahti-yhteisö muistuttaa, että Helsingin kiinteistöstrategia sallii kiinteistöjen pitämistä kaupungin omistuksessa, jos ne tukevat kaupungin strategisia tavoitteita. Näitä voivat olla monipuolisen kaupunkikulttuurin kehittäminen, alueen elävöittäminen kiinteistön avulla, tavoite pitää rakennustaiteellisesti ja -historiallisesti arvokkaita rakennuksia kunnossa tai jonkun kokonaisuuden turvaaminen nimenomaan julkisessa yleisessä käytössä. Lapinlahden nykytoiminta täyttää kaikki nämä tavoitteet. Lapinlahti-yhteisö joka tapauksessa suunnittelee alueen tulevaisuutta mielellään Helsingin kaupungin, NREP:n ja muiden sidosryhmien kanssa. Edellytyksenä tälle on kuitenkin maksimaalinen avoimuus ja läpinäkyvyys kaikkien avainseikkojen, kuten kokonaisuuden rahoituksen, omistusten, sidonnaisuuksien ja mahdollisten suorien ja epäsuorien liitännäissopimusten suhteen. Lapinlahden varjolla ei saa antaa kiinteistösijoittajille kaupungin ja kaupunkilaisten kannalta epäedullisia kiinteistöläänityksiä muilla alueilla eikä kaupungilla ole tähän myöskään velvollisuutta. Helsingin kaupungin ei tarvitse hyvitellä aiempaa, jo lähtökohdiltaan epäonnistunutta ideakilpailua, vaikka toimintaympäristön ennustettavuudesta sijoittajille tulee toki pitää huolta. Lapinlahdesta ei saa edes välillisesti tulla yksityisen, lyhyen tähtäimen voiton maksimoinnin välinettä. Yhteisten intressien, yleishyödyllisyyden ja julkisen vallan tulee pysyä tiukasti kuskin paikalla ja määräävänä enemmistöomistajana Lapinlahtea kehitettäessä – nyt ja tulevaisuudessa.

Lapinlahden rakennukset tulee kunnostaa vaiheittain paikkalähtöisten toimintojen jatkuvuus turvaten


Lapinlahti-yhteisössä herättävät huolta myös alustavat suunnitelmat alueen rakennusten peruskorjaamisesta yhtenä kokonaisuutena kerralla. Tällaisesta mallista seuraava jopa yli kahden vuoden mittainen toimintakatko olisi todennäköisesti kohtalokasta monille Lapinlahden paikkalähtöisille toiminnoille, kuten terapia- ja hyvinvointitoiminnalle, kansalaislähtöiselle vapaaehtois- ja ryhmätoiminnalle, kaupunkiluontotoiminnalle ja alueen kauneudesta ja kulttuurihistoriasta ammentaville taide- ja kulttuuritapahtumille sekä -näyttelyille. Lapinlahden uniikki yhteisöllisyys ja monimuotoinen toiminta on orgaanisesti syntynyttä ja paikkaan sidottua, eikä sitä voi siirtää tai laittaa tauolle. Alue on turvallinen ja vastaanottava paikka etenkin haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille. Heidän voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta löytää itselleen yhtä inklusiivinen, diagnoosivapaa ja stigmoja purkava paikka olla, tehdä ja osallistua, jos Lapinlahti sulkeutuu heiltä. Lapinlahden rakennukset tuleekin kunnostaa vaiheittain, avoimesti ja osallistavasti paikkalähtöisten toimintojen jatkuvuus turvaten.

Näissä alustavissa suunnitelmissa on ongelmistaan ja riskeistään huolimatta myös hyviä ja potentiaalisia aspekteja. Esimerkiksi ajatukset alueen toimintojen osallistavasta suunnittelusta, puiston säilyttämisestä avoimessa käytössä, alueen luontoarvojen turvaamisesta, lisärakentamisesta pidättäytymisestä, porrastetuista vuokratasoista sekä mielenterveys-, kansalaisjärjestö- ja kulttuurityön jatkumisesta alueella ovat hyviä ja kannatettavia. Myös kiinteistöyhtiö- ja hostellisuunnitelmat ovat yleisellä tasolla hyvin perusteltavissa. Jos edellä esiin tuodut huolet siis otetaan vakavasti ja tunnistettujen riskien ei anneta toteutua, on tältä pohjalta mahdollista saada yhteiskehittämisellä oikeinkin hyvä lopputulos.

Lapinlahti-yhteisö järjestää alueen tulevaisuuden suunnitelmia käsittelevän kaikille avoimen keskustelutilaisuuden Lapinlahden päärakennuksen Auditoriossa keskiviikkona 7.12.2022 klo 16 alkaen.

Lisätietoja antavat

Ville Pellinen
Toimitusjohtaja
Lapinlahden Lähde Oy
040 665 6605
[email protected]


Kimmo Lehtonen
Hallituksen puheenjohtaja
Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo
050 560 2570
[email protected]

Nonni Mäkikärki
Toiminnanjohtaja
Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry
0400 450 065
[email protected]

Markku Kärmeniemi
Toimitusjohtaja
Kakspy Palvelut Oy
040 710 3201
[email protected]

Lapinlahti community astounded by proposition to hand over majority share of Finnish national heritage to private real estate company

Today, November 30th, 2022, The City of Helsinki published a proposition on how to develop the historical psychiatric hospital of Lapinlahti and its surroundings. The Lapinlahti community, that consists of the operators, inhabitants and supporters of the area, is shocked particularly by the preliminary plan to have the international real estate company NREP at the centre of the future of Lapinlahti. Since the plan is still in its early stages, now is the right time to have an active and open conversation that acknowledges the crucial interest groups and investigate and consider other alternatives, too.

Our vibrant Finnish cultural heritage must remain in responsible national ownership

A site like Lapinlahti, that is culturohistorically and nationally valuable, should be found a domestic owner that is preferably not after dividend income and capital gain. Moreover, it would be justified to use public funds to renovate such an important place. The Lapinlahti community would like to remind that the real estate strategy of Helsinki allows the city to remain as the owner of real estate if the real estate in question supports the strategic goals of the city. These goals can include the development of diverse urban culture, increasing the vibrancy of the area with real estate, the aim to maintain historically valuable buildings in good condition or ensuring that a location remains specifically in public use. The current operators of Lapinlahti fulfil all the goals above.

The Lapinlahti community, in any case, will gladly plan the future of Lapinlahti with the City of Helsinki, NREP and other interest groups. However, the prerequisite for this is maximal transparency pertaining to all key features, such as funding, ownership, financial ties and potential side agreements. Real estate investors must not receive property somewhere else in exchange for Lapinlahti; it would be disadvantageous for the city and its citizens. The City of Helsinki is not obliged to do so either. Nor does it have to make amends for the earlier competition in 2020 on the future of Lapinlahti that failed, although investors should be given a predictable environment to operate in. Lapinlahti must not become a short-term tool, even by proxy, for maximising profit. Mutual interests, ”non-profitness” and the public sector must remain at the helm and as the majority shareholder when Lapinlahti is developed – both now and in the future.     

    

The buildings of Lapinlahti must be renovated in stages to secure the future of location-based operations

The Lapinlahti community is also worried by the preliminary plan to renovate the buildings all at once. This would result in a two-year break or longer in the operation of the Lapinlahti community, which would most likely be catastrophic to many of the location-based services of Lapinlahti. They include e.g. therapy, activities (many of them citizen-initiated) related to well-being, urban nature, volunteer and group work and art and culture that are inspired by the beauty and history of the location.

The unique communality of Lapinlahti and its diverse activities have formed organically, and they are tied to Lapinlahti. Hence, it cannot be transported elsewhere or put on hold. Lapinlahti is a safe and inclusive place, especially for people in vulnerable positions. If it closes, it can be difficult or even impossible for them to find a place, that is as inclusive, diagnose-free, anti-stigmatising, to be in and to be part of. The buildings of Lapinlahti must therefore be renovated in stages and in a transparent manner so that the future of location-based services can be secured.

The preliminary plan for the future of Lapinlahti has also commendable parts, despite its problems and risks. For example, the suggestions about having city residents involved in the planning, keeping the park open to everyone, preserving the nature of the park, disallowing the construction of new buildings and scaled rents are good and recommendable. We also appreciate that work related to mental health, non-profit organisations and culture can continue. Moreover, on a general level, the plans for creating a new real estate company to manage Lapinlahti and its buildings and a new hostel have a sound basis. Should the aforementioned issues be acknowledged and risks not materialise, it is possible to reach an excellent result with collaborative development.

On Friday, December 7th, 4 pm, Lapinlahti hosts an open discussion on the future of Lapinlahti in the auditorium of the main building.

For more information, please contact

Ville Pellinen
CEO
Lapinlahden Lähde Oy
040 665 6605
[email protected]

Kimmo Lehtonen                                                                     
Chairman of the Board
Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo
050 560 2570
[email protected]

Nonni Mäkikärki
Executive Director
Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry
0400 450 065
[email protected]

Markku Kärmeniemi
CEO
Kakspy Palvelut Oy
040 710 3201
[email protected]


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *