Skip to main content

Lapinlahden Lähde tavoittelee visiota maailmasta, jossa ketään ei jätetä jälkeen.

Vaikuttavuutemme ulottuu lukuisille yhteiskunnan sektoreille.

lapinlahti kuntalaisaloite käsi

Turvataan Lapinlahden julkinen omistus

Me allekirjoittaneet kuntalaiset esitämme, että Helsingin kaupunki jatkaa Lapinlahden entisen sairaala-alueen, puiston ja sen rakennusten pääomistajana ja turvaa Lapinlahden kaikille avoimen taiteiden, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keskuksen tulevaisuuden.

Toimintaa uhkaa Lapinlahden rakennusten myyminen yksityiselle taholle, jolle alue olisi ensisijaisesti kiinteistösijoitus. Lapinlahti on kymmenien tuhansien ihmisten virkistäytymisen, rauhoittumisen ja voimaantumisen keidas, satojen ihmisten työpaikka ja mielenterveyttä sekä osallisuutta edistävä monialainen kohtaamispaikka. Tämä arvokas kokonaisuus on turvattava julkisella omistuksella ja helsinkiläisten päätäntävallalla.

Päättäjillä on nyt käsissään kaikki mahdollisuudet varmistaa, että Lapinlahti on jatkossakin kaupunkilaisten omistama, kaikille avoin, yhteisöllinen ja inhimillinen mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden paikka jokaiselle taustaan, ominaisuuksiin tai varallisuuteen katsomatta.

Tällä kuntalaisaloitteella me allekirjoittaneet vaadimme, että Helsingin kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen, jonka mukaan Helsingin kaupunki jatkaa Lapinlahden entisen sairaala-alueen, puiston ja rakennusten pääomistajana ja kaupunki turvaa Lapinlahden taiteiden, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keskuksen tulevaisuuden.

Lapinlahden Lähde Staff

Lapinlahden Lähteen taiteiden, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keskus tarjoaa vapaaehtoistyö-, harjoittelu-, työllistymis- ja muita osallisuusmahdollisuuksia ihmisille, joilla on monipuoliset taustat ja ominaisuudet. Näin heitä autetaan osallistumaan täysipainoisemmin ympäröivään yhteiskuntaan ja talouteen voimaantuneina yksilöinä.

Erityishuomiomme kohdistuu eri tavoin haavoittuviin ja syrjäytymisvaarassa oleviin ryhmiin ja yksilöihin. Teemme yhteistyötä monien eri järjestöjen, kunnallisten toimijoiden, oppilaitosten sekä työvoima- ja kuntoutuspalveluiden kanssa.

Lue Lapinlahden saavutettavuudesta, turvallisemman tilan periaatteista ja yhdenvertaisuuden arvoistamme Yhteisö-sivuiltamme.

 “Pro Lapinlahti mielenterveysseura on onnistunut vähentämään yksinäisyyttä ja parantamaan kohderyhmiensä henkistä hyvinvointia ja elämänhallintataitoja ohjatuilla työpajoilla ja toiminnoilla. 30 prosenttia avoimiin ryhmiin ja työryhmiin osallistuneista ilmoitti, että heidän yksinäisyyden kokemuksensa oli vähentynyt merkittävästi, 39 prosentilla jonkin verran ja 16 prosentilla hieman. Lisäksi Lapinlahden Lähteen toiminnan tavoitettavuus Helsingissä on hyvä (65 % kohderyhmästä). Yhteistyökumppanit arvioivat toiminnan hyödylliseksi, ja Lapinlahden järjestötoiminta on osoittautunut turvalliseksi, osallistavaksi ja yhteistyökykyiseksi.”

(Lapinlahden Lähde reach for social impact: 21E12002 Aalto Capstone in Creative Sustainability course at Aalto University, 2022. Eve Nieminen, Hanh Nguyen, Katriina Kenttämies, Nora Hildén and Savannah Vize)

exhibition käyttava galleria

Lapinlahti-yhteisössä järjestämme yli 400 kaikille avointa ja maksutonta taide- ja kulttuuritapahtumaa vuodessa, ja meillä on vuosittain yli 130 000 kävijää. Lisäksi tarjoamme toiminta-alustan ja tiloja lukuisille kumppaneillemme ja ulkopuolisille toimijoille, jotka toteuttavat Lapinlahdessa tapahtumia, tutkimuksia ja muita projekteja.

Tietoa ja ajatusten jakoa

Koulutus on kulttuuritapahtumiemme kulmakivi. Järjestämme oivaltavia työpajoja, mukaansatempaavia luentoja ja ajatuksia herättäviä keskusteluja, jotka herättävät uteliaisuutta ja innostavat henkilökohtaiseen kasvuun. Tietoa ei lukita ovien taakse, vaan se jaetaan vapaasti kaikkien kanssa.

Mukaansatempaavaa musiikkia

Konserttimme ja festivaalimme inspiroivat niin musiikin ystäviä kuin kaupungin musiikinharrastajiakin.

Yhteisö, joka kukoistaa

Maksuttomat kulttuuritapahtumamme toimivat yhteisön kokoontumispaikkana. Naapureista tulee ystäviä ja tuntemattomista tuttuja. Helsinkiläisten yhteisöllisyys vahvistuu. Juhlimme moninaisuutta, osallisuutta ja rakkautta kulttuuriin ja hyvinvointiin.

Kauaskantoisia vaikutuksia

Kulttuuritapahtumiemme vaikutus ulottuu kauas tapahtumapaikan seinien ulkopuolelle. Kulttuuri edistää luovuutta, hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kaupunkilaiset saavat nauttia yhdessä laajasta tarjonnasta luonnon äärellä.

Lapinlahden talvinen seikkailupolku

Panostamme Lapinlahden Lähteellä voimakkaasti tutkimus- ja oppilaitosyhteistyöhön. Tarjoamme Lapinlahden tiloja mielellämme erilaisten tutkimushankkeiden käyttöön, minkä lisäksi Lapinlahti-yhteisön jäsenet avustavat auliisti tieteen ja tutkimusten teossa. Lisäksi tarjoamme harjoittelu- ja vapaaehtoistyömahdollisuuksia eri oppilaitosten opiskelijoille.

 “Näemme Lapinlahti-yhteisön erittäin arvokkaana toimijana Helsingissä ja uskomme, että tämän yhteisön jo nykyisellään kannattamat arvot, kuten ystävällisyys, monimuotoisuus, tasa-arvo, matala hierarkia, kokeilu ja aitous, voivat asemoida paikan inspiraationa ja oppimisesimerkkinä siitä, millainen kiertotalousyhteisö voi olla.”

paneelikeskustelu auditoriossa

Lapinlahti laajentaa jatkuvasti verkostoaan kansallisesti ja kansainvälisesti vaihtamalla käytäntöjä ja tarjoamalla tiloja erilaisille paikallisille järjestöille sekä kansainvälisille järjestöille, kuten esimerkiksi:

  • World Cities Culture Forum: 39 kansainvälisen kaupungin paikallishallintojen ja kulttuurialan johtajien verkosto vieraili Lapinlahdessa tutustumassa yhteisöömme ja toimintaamme.
  • Flanderin alueparlamentti (Vlaams Parlement): Belgian Flanderin alueen paikallispäättäjät kävivät tutkimusretkellä Lapinlahdessa tutustumassa mielen hyvinvoinnin edistämiseen kulttuurin, taiteen ja mielen hyvinvoinnin avulla.
  • Yhteistyö eurooppalaisten kulttuurikeskusten kanssa: https://youtu.be/wA8VqtnnLBY

Lisäksi järjestämme säännöllisesti keskustelutilaisuuksia, jotka liittyvät muun muassa taide- ja kulttuurielämän edistämiseen, kaupunkisuunnitteluun ja ihmisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Esittelemme toimintaamme myös mielellämme erilaisille ryhmille, kuten poliittisille järjestöille, kansalaisjärjestöille ja yksityishenkilöille.

Lapinlahden Lähteen Arvot

Lapinlahden Lähteen keskeisimmin vaalittavat arvot ovat seuraavat:

Yhteisöllisyys, moninaisuus & merkityksellisyys

Kestävyys, vastuullisuus & turvallisuus

Rohkeus, joustavuus & avoimuus

Tule mukaan värikkääseen yhteisöömme.

Lapinlahden Lähde -yhteisö on monitahoinen ryhmä ihmisiä, joilla on erilaisia kiinnostuksen kohteita. Meitä kaikkia yhdistää toive maailmasta, jossa ketään ei jätetä jälkeen.

Lapinlahti-säätiö

Pro Lapinlahti ry ja viisi muuta toimijaa ovat perustaneet Lapinlahti-säätiön tukemaan Lapinlahden alueen mielenterveys- ja kulttuuritoimintaa. Säätiö vaalii ja suojelee alueen rakennus- ja kulttuurihistoriaa sekä puiston luontoarvoja.

 

Lapinlahti Säätiö

Lapinlahti-säätiön perustamiskirja allekirjoitettiin 31. maaliskuuta 2023 Helsingissä.  Säätiön perustajat ovat Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Osuuskunta Lapinlahden tilajakamo, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, Y-säätiö sr ja Dream Broker Oy, joka myös toimi säätiön ankkurilahjoittajana. Lapinlahti-säätiö sr kerää varoja Lapinlahden sairaalapuiston suojeltujen arvorakennusten pelastamiseksi ja säilyttämiseksi kaikille avoimena mielen hyvinvointia edistävänä kulttuuriympäristönä. Tarkoitustaan säätiö voi toteuttaa hankkimalla omistukseensa osuuden perustettavasta kiinteistöosakeyhtiöstä. Säätiö voi myös muulla tavoin tukea mielenterveyttä ja osallistavaa kulttuuria edistävää toimintaa Lapinlahden alueella. Lapinlahti-säätiö on perustettu tukemaan Lapinlahden alueen nykyistä mielenterveys- ja kulttuuritoiminnan jatkuvuutta. Toissijaisesti säätiö voi tukea myös yleishyödyllistä mielenterveystyötä muualla Suomessa. Säätiön toimintaa johtaa hallitus.

Missio ja visio

Säätiö tukee mielenterveyttä ja osallistavaa kulttuuria edistävää toimintaa Lapinlahden alueella Helsingissä sekä vaalia ja suojella alueen rakennus- ja kulttuurihistoriaa ja puiston luontoarvoja. Säätiön ensisijaisena tarkoituksena on tukea mielenterveyttä ja osallistavaa kulttuuria edistävää toimintaa Lapinlahden alueella Helsingissä sekä vaalia ja suojella alueen rakennus- ja kulttuurihistoriaa ja puiston luontoarvoja. Säätiön avulla Lapinlahden alueen kulttuuriperintö on säilytetty tulevia sukupolvia varten ja rakennukset on peruskorjattu vanhaa kunnioittaen vuoteen 2030 mennessä

Yrityslahjoitukset

Yritys voi olla mukana pelastamassa Lapinlahtea jälkipolville Lapinlahti-säätiön yhteistyökumppanina tai yrityslahjoittajana.  Yrityslahjoituksia voi tehdä ympäri vuoden tai järjestämällä tempauksen. Varainkeruutempaus voi myös sijoittua Lapinlahteen, jolloin Lapinlahti-säätiö voi tarjoaa yrityksellesi tukea tapahtuman suunnitteluun, markkinointiin ja viestintään.

Lapinlahti-säätiö tekee yhteistyötä pitkäaikaisten yrityskumppanien kanssa. Kumppanuuteen voi liittyä tuotemyyntiä ja palveluita siten, että osuus tuotteen myyntihinnasta lahjoitetaan Lapinlahti-säätiölle. Yhteistyöstä tehdään aina kirjallinen sopimus. Kumppanina yritys saa oikeuden käyttää Lapinlahti-säätiön logoa ja graafisia materiaaleja kampanjatuotteen myynnissä ja markkinoinnissa.

Kumppanuus voi sisältää viestintäyhteistyötä, sisältöyhteistyötä ja strategista yhteistyötä Lapinlahti-säätiön kanssa.

Testamentit

Lapinlahti-säätiö ottaa mielellään vastaan testamenttilahjoituksia, edellyttäen että vastaanotettavaa omaisuutta on mahdollista käyttää Lapinlahden alueen rakennus- ja kulttuurihistoriaa ja puiston luontoarvojen vaalimiseen ja suojelemiseen. Testamenttilahjoitus voi käsittää koko omaisuuden tai osan siitä. Varojen käyttötarkoitusta ei tarvitse määrätä mutta halutessaan niin voi tehdä. Jos käyttötarkoitusta ei ole rajattu, varat tullaan käyttämään Lapinlahti-säätiön sääntöjen mukaiseen toimintaan.

Testamentissa on hyvä ilmoittaa säätiön virallinen nimi, osoite ja y-tunnus muodossa: Lapinlahti-säätiö sr, Lapinlahdenpolku 8 B, 00180 Helsinki, y-tunnus 3370616-5

Lapinlahti-säätiö voi säilyttää testamentin alkuperäistä kappaletta tai yhtä niistä, taikka kopiota alkuperäisestä testamentista. Vain alkuperäisin allekirjoituksin vahvistettu testamentti on pätevä, ja siksi suosittelemmekin tekemään useampia alkuperäisin allekirjoituksin vahvistettuja samansisältöisiä asiakirjoja, joita voidaan säilyttää eri paikoissa. Näin varmistetaan testamentissa ilmaistun tahdon toteutuminen sitten, kun sen aika on.

Testamenttia voi aina muuttaa tai laatia uuden noudattaen aina testamentin laadinnalle lain asettamia muotomääräyksiä. Viimeisin päivätty muotovaatimukset täyttävä testamentti on se, jota ryhdytään toimeenpanemaan. Uudessa on hyvä todeta, että se kumoaa aikaisemmin laaditut.

Säätiön arvot

Lapinlahden Lähteen keskeisimmin vaalittavat arvot ovat seuraavat:

Yhteisöllisyys, moninaisuus & merkityksellisyys

Kestävyys, vastuullisuus & turvallisuus

Rohkeus, joustavuus & avoimuus

Tutkimus

Nämä ovat viimeisimpiä Lapinlahden yhteisöä koskevia tutkimuksia, joita ovat tehneet arvostettujen yliopistojen eri opiskelijat sekä Suomesta että ulkomailta.

Lapinlahti report in english