Skip to main content

Ihmisiä Lähteellä: Anna Kobierska 

Kuvassa nuori naisoletettu istuu lattialla ja nojaa selällään puiseen oveen.

Hei! Olen Anna, väitöskirjatutkija ja Lapinlahden uusi vapaaehtoinen. Aloin seurata Lapinlahden tarinaa vajaat kymmenen vuotta sitten, kun autiona ollut entinen sairaalarakennus alkoi saada muuriensa sisälle uutta elämää.  

Helsinkiin muuton myötä aloin viettää aikaa Lapinlahdessa kesäpäivien, saunahetkien ja kahvilakäyntien merkeissä. Kaupungin kuhinan keskellä Lapinlahti on tuntunut seesteiseltä keitaalta, vaikka pinnan alla on kuohunut paikan epävarman tulevaisuuden vuoksi.  

Lapinlahden tulevaisuudesta taisteleva kansalaistoiminta on saanut minut kiinnostumaan paikasta aina vaan enemmän. 

Olen pitkään ollut innostunut omaehtoisuudesta kaupunkitiloissa – sellaisesta kaupunkien kehittämisestä, jossa taloudellisia kysymyksiä tärkeämpää on paikkojen sosiaalinen pääoma. Arkkitehdin ammatissani olen saanut huomata, että ihmisten omaehtoinen kaupunkikehitys joutuu usein väistymään taloudellisten paineiden vallitessa.  

Näin on uhkana käydä myös Lapinlahdessa. Vaikka sen toiminta on nykyisellään suunnattoman arvokasta, tästä arvosta valtaosa ei ole rahassa mitattavissa. 

Sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta katsottuna kaupunkejamme kehitetään kestämättömästi: eriarvoisuus lisääntyy ja planetaariset rajat ovat tulleet vastaan. Seisomme suurten muutospaineiden edessä vallitsevien kriisien ratkaisemiseksi. Lapinlahden kaltaiset kohteet edustavat minulle vaihtoehtoisen yhteiskunnan linnakkeita, joita tulee vaalia ja joista voimme oppia kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi. 

“Toivon pääseväni tutustumaan mahdollisimman moniin alueen ihmisiin”

Olen tullut Lapinlahteen ennen kaikkea oppimaan ja hyödyntämään oppimaani tutkimustyössäni. Keväällä 2024 aloitin väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa sosiaalipolitiikan alalla, osana JUSTSPACES-tutkimusverkostoa ja Koneen Säätiön rahoittamaa Tila, oikeudenmukaisuus ja arkipäivän demokratia -tutkimushanketta. Olen tutkijana kiinnostunut siitä, miten ihmiset luovat sosiaalista ja fyysistä tilaa kaupungeissa ja millaiseksi he kokevat toimijuutensa kaupunkitilassa. 

Osana väitöskirjani aineistonkeruuta toimin vapaaehtoisena Lapinlahdessa. Lisäksi havainnoin, teen muistiinpanoja ja haastattelen Lapparin ihmisiä. Toivon pääseväni tutustumaan mahdollisimman moniin alueen ihmisiin, kuulemaan heidän tarinansa ja samalla antamaan oman panokseni vapaaehtoistyön kautta.  

Tulen viettämään enemmän aikaa alueella keväällä 2024. Minua saa tulla nykimään hihasta – kerron mieluusti lisää tutkimuksestani. Toivoisin erityisesti yhteydenottoja henkilöiltä, jotka haluaisivat tulla haastatelluiksi. 

Ota yhteyttä Annaan sähköpostitse: anna.kobierska(at)tuni.fi 

Teksti: Anna Kobierska
Kuvat: Veera Kontula

Kuvassa nuori naisoletettu katsoo kameraan ja hymyilee vähän.
Anna Kobierska tulee viettämään enemmän aikaa Lapparin alueella tämän kevään aikana.

Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.