Skip to main content
Pro Lapinlahi ry:n

KUJE- Uudenmaan kulttuurihyvinvoinnin yhteyspiste

Uudenmaan kulttuurihyvinvoinnin yhteyspiste kokoaa yhteen tietoa ja tekee näkyväksi järjestöjen toteuttamaa kynnyksetöntä taide- ja kulttuuritoimintaa sekä harrastusmahdollisuuksia. Tavoitteena on edistää taide- ja kulttuuritoiminnan saavutettavuutta sekä vahvistaa kulttuurihyvinvointitoimijoiden keskinäistä yhteistyötä Uudenmaan alueella.

Kuje logo

Kohderyhmä
Kehittämishankkeen pääkohderyhmänä ovat Uudellamaalla asuvat täysi-ikäiset mielenterveystoipujat. Kulttuurihyvinvointiverkoston keskeisenä yhteiskunnallisena tavoitteena on entisestään lisätä toiminnan kohderyhmien oikeutta kulttuuriin ja samalla vahvistaa ja tukea kohderyhmän kokonaisvaltaista osallisuutta ja hyvinvointia, kun heidät tavoitetaan aiempaa laajemmin ja kun ihmisiä saadaan aiempaa kohdennetummin kutsuttua ja ohjattua juuri heille sopivan, mielen hyvinvointia vahvistavan taide- ja kulttuuritoiminnan pariin.

Toimintaa kehitetään yhteistyössä Uudenmaan alueen psykiatria- ja päihdepalveluiden, taide- ja kulttuuri- sekä mielen hyvinvoinnin palveluja tarjoavien järjestöjen kesken. Tavoitteena on luoda uudenlaisia yhteistyömalleja ja saumattomampia palveluketjuja kolmannen sektorin ja hyvinvointialueiden välille.

Kulttuurihyvinvointi?
Tässä hankkeessa kulttuurihyvinvointitoiminnalla tarkoitetaan kynnyksetöntä kokonaishyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävää toimintaa, jossa taide ja kulttuuri ovat toiminnan keskiössä. Taiteen menetelmistä käsitteen piirissä ovat laajasti musiikki, teatteri, kuvataide, tanssi, sirkus, sanataide, pelitaide, mediataide ja monitaide. Toimintaa ohjaa taiteen ammattilainen ja toiminnassa voidaan hyödyntää myös työparimallia, jossa mukana voi olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen tai esimerkiksi taideterapeutti sekä kokemusasiantuntija.
Kulttuurihyvinvointitoiminta on avointa kaikille Uudenmaan alueen asukkaille, ja toiminnan lähtökohtana on avoimuuden lisäksi inklusiivisuus.

Yhteyshenkilöt

Aleksandra Lumivuori

Hankeviestijä (Osa-aikainen)

Amanda Kujo

Hankeavustaja (Osa-aikainen)

Eili Trotsak

Hankeavustaja (Osa-aikainen)

Meidän SoMe-kanavat

Onko sinulla ideoita?

Osallistu ja vaikuta!

Kävijänä sinulla on myös mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön. Teemme mielellämme yhteistyötä eri oppilaitosten, järjestöjen, yritysten tai kaupungin toimijoiden kanssa. Ota rohkeasti yhteyttä!

miitti logo with hand