Skip to main content

Kaikkien Lapinlahti

Suomen ensimmäinen mielisairaala Helsingin Lapinlahdessa on herännyt eloon. Suljetusta laitoksesta on seitsemän vuoden aikana kehittynyt kaikille avoin mielenterveyden, hyvinvoinnin ja  kulttuurin keidas.

Lapinlahdessa tehdään arvokasta työtä yksinäisyyden vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, luodaan uudenlaista yhteisöllistä kaupunkikulttuuria ja tarjotaan  kasvualusta yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle ja taiteelle.


Finlads första mentalsjukhus, i Lappviken i Helsingfors, har vaknat till liv. Under de senaste sju åren har området utvecklats från en  sluten anläggning till en öppen gemenskap, som främjar mental hälsa, välbefinnande och kultur.

I Lappviken görs ett viktigt arbete för att minska ensamhet och förebygga utslagning. Aktörerna på området skapar en ny slags levande stadskultur, en grogrund för samhälleliga företag och
nyskapande konst.

Det svenskspråkiga materialet publiceras senare på sidan:
www.lappvikenskalla.fi/allaskalla


Julkaisija | Utgivare

MIELI Suomen Mielenterveys ry
MIELI Psykisk Hälsa Finland rf
www.mieli.fi

Yhteistyökumppanit | Samarbetspartners

Lapinlahden Lähde
Lappvikens Källa
www.lapinlahdenlahde.fi

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry
Pro Lappviken förening för mental hälsa rf
www.prolapinlahtiry.fi

Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo
www.tilajakamo.fi

Kakspy Palvelut Oy
Alvila-koti
www.kakspypalvelut.com