Skip to main content

Helsingin Lapinlahden menestyksekäs kuntalaisaloitekampanja siirtyy uuteen vaiheeseen

Kuvassa iso sali yleisöä kädet ilmassa kirjasto Oodin salissa.

Tiedote 5.5.2024

Tasan kolme kuukautta sitten käynnistetty Helsingin Lapinlahden kuntalaisaloitekampanja on menestynyt erinomaisesti! Jo yli 5700 henkilöä on allekirjoittanut aloitteen, minkä ansiosta Lapinlahden kuntalaisaloite on hyvin lyhyessä ajassa noussut allekirjoitusten määrissä mitattuna jo koko kuntalaisaloite.fi-palvelun historian 10. sijalle valtakunnallisesti ja 5. sijalle Helsingissä.

Valtava joukko tunnettuja henkilöitä, organisaatioita, vapaaehtoisia sekä Lapinlahden työntekijöitä ja yrittäjiä on osallistunut kampanjaan ja antanut painavia lausuntoja Lapinlahden julkisen, osallistavan ja kaikille avoimen tulevaisuuden puolesta. Helsinkiläiset ovat jo osoittaneet, että Lapinlahden julkiselle omistukselle sekä alueen säilyttämiselle kaikille avoimena mielen hyvinvoinnin, taiteiden, kulttuurin ja pienyrittäjyyden keskuksena löytyy vahvaa tukea. Vaikka kampanja näin onkin jo monelta osin saavuttanut ja jopa ylittänyt tavoitteensa, jatkaa Lapinlahti-yhteisö laajoine tukijoukkoineen allekirjoitusten keräämistä, jotta mahdollisimman monella halukkaalla on vielä mahdollisuus osallistua alueen tulevaisuuden turvaamiseen.

Lapinlahti on kaikkien -kuva

Kampanja siirtyy nyt uuteen vaiheeseen ja sen painopistettä siirretään seuraavaksi sähköisistä viestintäkanavista kohti fyysisiä kohtaamisia. Jatkossa kampanjassa panostetaan aloitteen näkyvyyteen jalkautumalla kaupunkilaisten keskuuteen. Kuntalaisaloite tuodaankin vahvasti esiin Lapinlahden suurissa kevään ja kesän tapahtumissa. Näin kaikilla on ikään, taustaan, varallisuuteen, suuntautumiseen tai ominaisuuksiin katsomatta vielä mahdollisuus liittyä mukaan tähän kansanliikkeeseen!

Lapinlahden kuntalaisaloitteen tavoitteena on, että Helsingin kaupunki jatkaa Lapinlahden entisen sairaala-alueen, puiston ja sen rakennusten pääomistajana ja turvaa Lapinlahden kaikille avoimen mielen hyvinvoinnin, taiteiden, kulttuurin ja pienyrittäjyyden keskuksen tulevaisuuden. Aloitteella Lapinlahti-yhteisö esittää, että Helsingin kaupunginvaltuusto tekee nämä asiat varmistavan periaatepäätöksen.

Lisää Lapinlahden kuntalaisaloitteesta: https://lapinlahdenlahde.fi/kuntalaisaloite/

Allekirjoita Lapinlahden kuntalaisaloite: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/35731

Yhteydenotot

Siru Valleala
Viestintäasiantuntija
[email protected]
+358 40 555 8568
Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry

Ville Pellinen
Toimitusjohtaja
[email protected]
+358 40 665 6605
Lapinlahden Lähde Oy

Nonni Mäkikärki
Toiminnanjohtaja
[email protected]
+358 40 045 0065
Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.