Skip to main content

Hyvinvointia etsimässä Kyproksella

escape to happiness logo

Pro Lapinlahti mielenterveysseuran Erasmus + Escape to Happiness -hankkeessa on päästy vaiheeseen, jossa hyvinvoinnin osatekijöitä muokataan työkaluiksi aikuisten parissa toimiville ohjaajille, valmentajille ja opettajille. Lapinlahdesta lähti kaksi ohjaajaa Kyprokselle antamaan palautetta ja testaamaan koulutuskokonaisuuden kahdeksaa moduulia. Lisääntyikö hyvinvointi?

Hankkeen LTT eli Learning, Training & Teaching matkan tarkoitus on kehittää hankkeessa yhdessä luotua materiaalia, tässä tapauksessa valmennusohjelmaa. Isäntinä matkalla toimi Limassolissa toimiva LCEducational, joka järjestää valmennusta erityistarpeita omaaville oppijoille. Seitsemän hankemaan yhdessä kehittämän ohjelman kahdeksan moduulia ovat:

  1. Mielenterveyden osatekijät
  2. Itsestä huolehtiminen ja itsemyötätunto
  3. Digitaaliset tukimuodot
  4. Mielenterveyden ensiapu (mistä apua ongelmiin?)
  5. Tietoisen läsnäolon taidot (mindfulness)
  6. Sosiaaliset taidot ja rakentava kommunikaatio
  7. Tunneäly ja resilienssi
  8. Kasvattajien/ohjaajien rooli mielenterveyden edistämisessä

Suomalaisena eli maailman onnellisimpana maana oli tietenkin helppo hymyillä ja jakaa viisauttaan muille! Lapinlahden Lähteen toiminta tuntuu myös herättävän suurta kunnioitusta ja ihailua. Uskon vahvasti, että tulemme olemaan haluttu yhteistyökumppani Eurooppalaisessa yhteistyössä. Yksi kutsu seuraavaan projektiin jo poiki tästäkin reissusta!

On ollut hyvin antoisaa ja avartavaa tutustua lähemmin myös muihin hankekumppaneihimme LCEducationaliin (Kypros) Aspiraan (Slovenia), ZLU:hun (Zasavski ljudska univerza (Slovenia), POU Koprivnicaan (Kroatia), Humacapiactiin (Italia), Educoproon (Bosnia Herzegovina) sekä JumpinHubiin (Portugali). Yhdessä harjoituksessa mm vertailimme maidemme mielenterveysjärjestelmiä ja sitä, kuinka helposti ja kuinka halvalla tai edullisesti voi saada apua mielenterveysongelmiin. Suomen järjestelmässä on kyllä paljon parantamista! Monissa kumppanimaissa apua saa ilmaiseksi ja nopeasti läheltä, toisaalta pienissä kaupungeissa apua ei haluta hakea leimautumisen pelossa.

Muuta hankemaat ovat Italia, Portugali, Kroatia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia ja Kypros. Suomea reissulla edustivat hankkeen projektipäällikkö Taina Laaksoharju ja Kaupunkiluontokeskuksen Ilona Rautiainen.

Mukanamme tuomme paitsi kassillisen uusia ideoita, myös virkistyneen mielen ja vahvan fiiliksen siitä, että Lapinlahden Lähteellä on paljon annettavaa mielen hyvinvoinnin parissa työskentelevälle kansainväliselle yhteisölle! Kiitos!


Taina Laaksoharju

Projektipäällikkö Taina on Kaupunkiluontokeskuksen vanhempi koordinaattori. Hän on maatalous- ja metsätieteiden tohtori, minkä lisäksi hän on suorittanut useita luontoyhteyttä tukevia tutkintoja: ympäristökasvattaja, luontoliikunnanohjaaja/PT, Mindfulness-ohjaaja, Helsinki-opas ja puutarhuri. Taina luennoi, vetää yhteisöviljelykerhoa ja erilaisia hyvinvointiryhmiä.