Skip to main content

Pro Lapinlahti mielenterveysseuralle merkittävä avustus lasten luontosuhteen tukemiseen

Kaupunkilasten luontosuhde muodostuu viheralueilla

Pro Lapinlahti mielenterveysseuran alla toimiva Lapinlahden Lähteen kaupunkiluontokeskus on saanut ELY-keskukselta Liikkuva luontokoulu -hankkeelle kaksivuotisen rahoituksen. Hankkeen avulla kiinnitetään huomiota ja tarjotaan ratkaisuja erityisesti kaupunkilaislasten luontosuhteen muotoutumiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lapinlahden kaupunkiluontokeskus liittyy hankkeen myötä Helsingin luontokoulutoimijoiden verkostoon. Hankkeessa kartoitetaan luontokoulujen erilaista osaamista ja kehitetään yhteistyötä niiden välillä. Hankkeessa tuotetaan parhaista käytänteistä tutkimukseen perustuva opas lasten luontosuhteen tukemiseen, koulutetaan kasvattajia ja järjestetään teemallisia luontopäiviä.

“Erityinen huomio tässä hankkeessa on kaupungeissa elävien lasten luontosuhteen edistämisessä, sillä läheinen luontosuhde edistää lasten hyvinvointia ja kehitystä.” kertoo hankkeen puuhanainen ja lasten luontosuhteen muodostumista tutkinut Taina Laaksoharju (MMT).

“Lähdemme nyt yhdessä sovittujen kumppaneiden kanssa kartoittamaan parhaita keinoja, joilla kaupunkilasten luontoyhteyttä voidaan vahvistaa. Lisäksi toivotamme kaikki lasten parissa toimivat ympäristökasvattajat ja muut toimijat mukaan tähän tärkeään tehtävään!” hän jatkaa intoa puhkuen.

Kesän päättyessä järjestetään hankkeen aloitustilaisuus, jonka jälkeen alkavat kyselyt ympäristökasvattajille, parhaiden käytäntöjen kartoitukset ja kehittämistyö itse kohderyhmän, eli lasten ja nuorten parissa. Hankkeen tuloksena syntyy Lasten luontosuhteen tukemisen opas, josta kaikki kasvattajat voivat saada inspiraatiota, tietoa ja rohkaisua lapsilähtöiseen toimintaan luonnossa.

Lue lisää Kaupunkiluontokeskuksen toiminnasta


Kaupunkiluontokeskus

Lapinlahden Lähteen Kaupunkiluontokeskus. Koordinaattorit Ilona Rautiainen ja Taina Laaksoharju.