Skip to main content

PRO LAPINLAHTI MIELENTERVEYSSEURA HAKEE HANKEPÄÄLLIKKÖÄ SEKÄ HANKEVIESTIJÄÄ

HUOMIO! Hakuaika on päättynyt!

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry on saanut Uudenmaanliitolta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta Uudenmaan Kulttuurihyvinvoinnin yhteyspisteen perustamiseen Lapinlahden Lähteelle ja etsimme nyt hankepäällikköä sekä osa-aikaista (50%) viestijää määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2024 asti.

Mikä Uudenmaan kulttuurihyvinvoinnin yhteyspiste?

Kehittämishankkeessa rakennetaan kulttuurihyvinvointipalveluiden saavutettavuutta lisäävä yhteistoimintaverkosto, jossa mukana ovat kynnyksetöntä taide-, kulttuuri- sekä mielenterveyttä edistävää toimintaa tarjoavat järjestökumppanit sekä Helsingin kaupunki ja hyvinvointialueet Uudeltamaalta.

Yhteistyössä Uudenmaan alueen Taikusydän-alueverkoston kanssa Lapinlahden Lähteelle perustetaan fyysinen Uudenmaan kulttuurihyvinvoinnin yhteyspiste, joka koordinoi sekä jakaa tietoa ja tekee myös etsivää ja jalkautuvaa verkostotyötä suhteessa kohderyhmien tunnistamiseen ja kulttuurihyvinvointipalveluiden tietoisuuden ja saavutettavuuden edistämiseen.

Yhteyspiste syventää yhteistyötä järjestöjen ja Uudenmaan hyvinvointialueiden sekä Helsingin psykiatria- ja päihdepalveluiden kanssa ja helpottaa palveluiden piirissä olevien asiakkaiden ohjaamista ja kiinnittymistä erilaisten kolmannen sektorin järjestämien kulttuurihyvinvointitoimintojen pariin. Yhteyspiste jakaa tietoa toiminnastaan fyysisen toimintapisteen lisäksi myös verkkosivustolla, digitaalisilla alustoilla sekä erilaisissa someryhmissä ja verkostoissa.

Toiminnan kehittämisen keskiössä on kokemusasiantuntijuus sekä toimijaorganisaatioiden välinen kumppanuus. Hankkeen kohderyhmät ovat mukana kulttuurihyvinvointipisteen rakentumisessa palveluiden käyttäjän, kehittäjän sekä saavutettavuuden asiantuntijan näkökulmista ja hankkeelle perustetaan näitä näkökulmia tukemaan ja yhteyspisteen toimintaa ohjaamaan kohderyhmien edustajista koostuva kansalaisfoorumi.

Hankkeessa työskentelee hankepäällikön sekä osa-aikaisen hankeviestijän lisäksi osa-aikainen ”kulttuurihyvinvointiagentti”. Yhdessä he vastaavat kehittämishankkeen ja kulttuurihyvinvointiverkoston toiminnan koordinaatiosta ja rakentavat yhteistyössä järjestöjen kohderyhmien sekä hankkeessa mukana olevien kumppanuusjärjestöjen sekä hyvinvointialueiden kanssa kulttuurihyvinvointitoimintaan liittyvää palveluohjauksen mallia ja palvelutarjotinta.

Kehittämishankkeen kautta rakentuvat yhteistyömallit mahdollistavat myös uusien toimijoiden ja kohderyhmien mukaan tulon. Hankkeen päätyttyä toimintamallin on tarkoitus juurtua pysyväksi rakenteeksi Uudellamaalla.

Mitä edellytämme hankepäälliköltä?

Hankepäällikkönä toimit hankkeen vastuuhenkilönä ja vastaat yhteistyöstä ja yhteiskehittämisestä järjestökumppanien, hyvinvointialueiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Toimit myös hanketyöntekijöiden esihenkilönä.  Vastaat arvioinnista sekä raportoinnista ja toimit aktiivisesti hankkeen juurtumisen edistämiseksi pysyväksi toiminnaksi hankkeen päätyttyä.

Hankepäällikkönä olet vastuussa toiminnan strategisesta kehittämisestä, hankkeen vaikuttavuuden seurannasta ja arvioinnista, hankkeen kokonaistuloksellisuudesta sekä hankkeen jatkorahoituksen hakemisesta.

Toivomme sinulta:

• Tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä kokemusta mielenterveyden/kulttuurihyvinvoinnin edistämisestä

• Kokemusta toiminnan ja talouden johtamisesta, hanketoiminnasta sekä työskentelystä eri sidosryhmien kanssa

• Erinomaisia yhteistyö- ja viestintätaitoja ja kokemusta prosessien ja toimintatapojen kehittämisestä

• Aktiivista, innostavaa ja tavoitteellista työotetta

• Kykyä toimia itsenäisesti

• Hyviä verkostoja ja kykyä toimia verkostoissa

• Kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä

• Hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa

• Halua ja kykyä tehdä operatiivista kenttä-, suhde- ja viestintätyötä.


Tehtävä on määräaikainen 31.12.2024 asti ja täytetään 1.9.2023 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on kokopäiväinen. Tehtäväkohtainen palkka on 3600€/kk. Hakemuksen ja CV:n pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 7.8.2023 osoitteeseen [email protected].

Lisätietoja antaa Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n toiminnanjohtaja Nonni Mäkikärki 3.8 klo 8-16 puhelimitse 0400450065. Voit lähettää kysymyksesi myös sähköpostitse [email protected].

Haastattelut toteutetaan 16.-18.8.2023

Mitä edellytämme hankeviestijältä?

Hankeviestijänä päätehtäväsi on toimia hankkeen tiedottajana ja vastata hankkeen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä vaikuttajaviestinnästä eri kanavissa. Tuotat tiedotteita ja lausuntoja sekä sisältöä sosiaalisen mediaan ja verkkosivuille. Hankkeen erityisenä kohderyhmänä on mielenterveystoipujat ja tärkeä osa työtäsi on toteuttaa selkeä ja saavutettavaa viestintää. Teet myös tiiviisti yhteistyötä hankepäällikön ja hankekumppaneiden kanssa muiden hanketoimintojen suunnittelussa ja toimeenpanossa ja tuet heitä viestintään liittyvissä työtehtävissä. Yhteyspisteen keskeisimpänä tavoitteena on auttaa yhä suurempaa osaa toiminta-alueen ydinkohderyhmästä löytämään heille soveltuvan järjestötoiminnan pariin ja tässä viestinnällä on aivan keskeinen rooli.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtävän viestinnän parissa. Työ on hyvin liikkuvaa ja sitä on lisäksi mahdollista tehdä osittain etätyönä. Noudatamme sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta. Henkilöstöetuna tarjoamme E-passi-hyvinvointiedun.

Toivomme sinulta:

• Tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa

• Kokemusta työskentelystä eri sidosryhmien kanssa sekä saavutettavasta viestinnästä

• Erinomaisia yhteistyö-, viestintä- ja verkostotaitoja

• Digitaalisten työympäristöjen hallintaa

• Aktiivista, oma-aloitteista ja tavoitteellista työotetta

• Kykyä toimia itsenäisesti

• Hyviä verkostoja ja kykyä toimia verkostoissa

• Kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä

• Hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa


Tehtävä on määräaikainen 31.12.2024 asti ja täytetään 1.9.2023 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on osa-aikainen (50%), viikoittainen työaika 18t 45 min . Tehtäväkohtainen palkka on 1550€/kk. Hakemuksen ja CV:n pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 7.8.2023 osoitteeseen [email protected].

Lisätietoja antaa Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n toiminnanjohtaja Nonni Mäkikärki 3.8 klo 8-16 puhelimitse 0400450065. Voit lähettää kysymyksesi myös sähköpostitse [email protected].

Haastattelut toteutetaan 16.-18.8.2023


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *