Skip to main content

Lapinlahti 360 projektisuunnitelma

lapinlahti 360 main photo

Helsingin kivikaupungin luojan, arkkitehti C.L. Engelin, piirtämä Lapinlahden sairaala on Euroopan vanhimpia ja merkittävimpiä mielenterveyden hoidon ympäristöjä, jonka toiminta alkoi vuonna 1841.

Lapinlahti 360 -suunnitelma perustuu Helsingin kaupungin ideakilpailua varten laadittuun ehdotukseen. Alkuperäinen suunnitelma ei lopulta osallistunut kilpailuun, koska kaupallisia toimijoita suosivat kilpailusäännöt osoittautuivat ylivoimaisiksi ehdotuksen taustalla oleville yleishyödyllisille tahoille.

Lapinlahti 360 jatkaa sairaalan tarinaa avoimena kaupunkitilana ja yleishyödyllisenä mielen hyvinvoinnin paikkana – tähtäimessään toiset 180 vuotta kaikkien kaupunkilaisten palveluksessa. Aluetta hallinnoimaan perustetaan pitkäjänteiseen omistajuuteen sitoutuva kiinteistöosakeyhtiö, johon toivotaan Helsingin kaupunki mukaan vähemmistöosakkaaksi.


Lataa täältä Lapinlahti 360 -suunnitelman esittely:


Osat 1 ja 2: Tulevaisuuden suojelualue ja avoin kaupunki

Helsingillä on mahdollisuus vastata ilmastokriisiin uutta luovana pilottikaupunkina. Lapinlahti 360 tarjoaa kansainvälisen alustan kokeilla sosiaalisia ja teknisiä ratkaisuja, jotka laajentavat kaupunkilaisten, kaupungin ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuushorisonttia.


Osa 3: Nykyisten rakennusten korjausperiaatteet

Lapinlahden arvorakennuksia ja puistoa tulee vaalia tavalla, joka pitää ne kunnossa ja käytössä ainakin toiset 180 vuotta. Järkevä, varovainen ja hyvin ajoitettu korjaaminen on myös edullista ja pitää Lapinlahden vuokratason sellaisena, että yhteiskunnalliset toimijat pysyvät alueella nyt ja tulevaisuudessa. Lapinlahti 360 pitää alueen ja rakennukset aktiivikäytössä jatkuvasti, ilman isojen työmaiden tuottamia häiriöitä.


Osat 4 ja 5: Toimijat ja organisaatio & toteuttamissuunnitelma

Yhteiskunnalliset ja ekologiset tavoitteet on mahdollista toteuttaa Lapinlahden nykyisten toimijoiden ja Helsingin kaupungin hyvällä yhteistyöllä. Tulevaisuuden Lapinlahti on kaikkien kaupunkilaisten paikka ja kansainvälinen innovaatiofoorumi.