Skip to main content

Lapinlahti 360 -suunnitelma

lapinlahti 360 main photo

Helsingin kivikaupungin luojan, arkkitehti C.L. Engelin, piirtämä Lapinlahden sairaala on Euroopan vanhimpia ja merkittävimpiä mielenterveyden hoidon ympäristöjä, jonka toiminta alkoi vuonna 1841.

Lapinlahti-yhteisöä ja Lapinlahti 360 -hankekonsortiota edustava Lapinlahti-säätiö jätti kiirastorstaina 28.3.2024 Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunkiympäristölautakunnalle Lapinlahti 360 -hankesuunnitelman koskien Helsingin Lapinlahden vanhan psykiatrisen sairaala-alueen kunnostusta ja kehittämistä. 

Lapinlahti 360 jatkaa sairaalan tarinaa avoimena kaupunkitilana ja yleishyödyllisenä mielen hyvinvoinnin paikkana – tähtäimessään toiset 180 vuotta kaikkien kaupunkilaisten palveluksessa. Aluetta hallinnoimaan perustetaan pitkäjänteiseen omistajuuteen sitoutuva kiinteistöosakeyhtiö, johon toivotaan Helsingin kaupunki mukaan vähemmistöosakkaaksi.

Lue Lapinlahti 360 -suunnitelmasta alla olevasta linkistä sekä: Lapinlahti 360 -suunnitelma julkaistu

lapinlahti 360 brochure

Osat 1 ja 2: Tulevaisuuden Suojelualue ja avoin kaupunki

Helsingillä on mahdollisuus vastata ilmastokriisiin uutta luovana pilottikaupunkina. Lapinlahti 360 tarjoaa kansainvälisen alustan kokeilla sosiaalisia ja teknisiä ratkaisuja, jotka laajentavat kaupunkilaisten, kaupungin ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuushorisonttia. Lapinlahti 360 -suunnitelman tavoitteena on turvata Lapinlahti kaikille kaupunkilaisille avoimena tilana ja säilyttää alueen suojeluarvot sekä vahvistaa niitä.

Suunnitelma painottaa alueen historiaan nivoutuvaa mielenterveystyötä ja kaupunkilaisille avointa kansalaisjärjestö-, kulttuuri- ja pienyritystoimintaa. Sairaalapuisto säilyy kokonaisuudessaan avoimena ja sen luontoarvot turvataan. Tätä kutsutaan Tulevaisuuden Suojelualueeksi.

Osa 3: Nykyisten rakennusten korjausperiaatteet

Lapinlahden arvorakennuksia ja puistoa tulee vaalia tavalla, joka pitää ne kunnossa ja käytössä ainakin toiset 180 vuotta. Järkevä, varovainen ja hyvin ajoitettu korjaaminen on myös edullista ja pitää Lapinlahden vuokratason sellaisena, että yhteiskunnalliset toimijat pysyvät alueella nyt ja tulevaisuudessa. Lapinlahti 360 pitää alueen ja rakennukset aktiivikäytössä jatkuvasti, ilman isojen työmaiden tuottamia häiriöitä.

Osat 4 ja 5: Toimijat ja organisaatio & toteuttamissuunnitelma

Yhteiskunnalliset ja ekologiset tavoitteet on mahdollista toteuttaa Lapinlahden nykyisten toimijoiden ja Helsingin kaupungin hyvällä yhteistyöllä. Tulevaisuuden Lapinlahti on kaikkien kaupunkilaisten paikka ja kansainvälinen innovaatiofoorumi.

Lapinlahti ilmakuvaTulevaisuuden Suojelualue

Lapinlahti 360 -suunnitelman tavoitteena on turvata Lapinlahti kaikille kaupunkilaisille avoimena tilana ja säilyttää alueen suojeluarvot sekä vahvistaa niitä. Suunnitelma painottaa alueen historiaan nivoutuvaa mielenterveystyötä ja kaupunkilaisille avointa kansalaisjärjestö-, kulttuuri- ja pienyritystoimintaa. Sairaalapuisto säilyy kokonaisuudessaan avoimena ja sen luontoarvot turvataan. Tätä kutsutaan Tulevaisuuden Suojelualueeksi.

Epävarmuuksien maailmassa, jossa ilmastokriisi ja luontokato etenevät huolestuttavalla ja kiihtyvällä tahdilla, jossa eriarvoisuus uhkaa lisääntyä ja jossa etenkin nuorempia sukupolvia uuvuttavat mielenterveyskriisi ja näköalattomuus, tarvitaan rohkeita, tulevaisuuteen suuntautuvia ja uskoa kanssaihmisiin luovia ratkaisuja. Helsingin kaupungilla on nyt oivallinen mahdollisuus tehdä tällainen todellinen tulevaisuusinvestointi Lapinlahteen!

Säästävät vaiheittaiset kunnostukset

Lapinlahti 360 -hankesuunnitelmassa esitetään, että Lapinlahden rakennukset kunnostetaan perinpohjaisesti mutta säästävästi niin, että ylikorjausta vältetään, vanhaa arkkitehtuuria, suunnittelua ja käsityötä palautetaan paremmin esille ja eri aikakausien synnyttämää rosoa saa jäädä näkyviin. Säilyttävän kunnostusprojektin kesto on seitsemän vuotta ajoittuen alustavasti vuosille 2025–2032. Tällaisella vaiheistuksella saavutettaisiin kustannustehokkuutta ja hallittavuutta, kun vanhojen, asteittain ja kerroksittain laajennettujen ja paikkailtujen rakennusten optimaalisista korjaustavoista opittaisiin prosessin aikana ja kun hanke voitaisiin kilpailuttaa ja toteuttaa osissa.

Vaiheistettu kunnostusprosessi olisi järkevää riskienhallintaa, sillä Lapinlahden kaltaiseen, yllätyksiä varmuudella tarjoavaan erikoiskohteeseen yhdellä kertaa kilpailutettu kertaurakka ei sopisi, vaan ylittäisi hyvin todennäköisesti sille asetetun budjetin merkittävästi. Vaiheistettu kunnostus mahdollistaisi toiminnan jatkumisen alueella myös kunnostusten ajan ja näin jatkuvien vuokratuottojen generoimisen.

Kuvassa Lapinalahti ilmakuvana.
Lapinlahti 360 -suunnitelman tavoitteena on turvata Lapinlahti kaikille kaupunkilaisille avoimena tilana ja säilyttää alueen suojeluarvot sekä vahvistaa niitä.

Kiinteistö Oy Lapinlahden Lähde

Lapinlahti 360 -hankekonsortion tavoitteena on – hyvin yhteneväisesti Helsingin kaupungin tavoitteiden kanssa – perustaa Lapinlahden kiinteistöjen ja rakennusten omistamiseen, hallinnointiin, kunnostuksiin ja vuokraustoimintaan Kiinteistö Oy Lapinlahden Lähde. Tämä kiinteistöosakeyhtiö olisi enemmistöomistukseltaan (51–100%) Helsingin kaupungin ja mahdollisten muiden julkisten omistajien, kuten Suomen valtion, omistuksessa. Tämän lisäksi kiinteistöosakeyhtiöllä voi olla vähemmistöomistajina yleishyödyllisiä toimijoita ja kiinteistösijoittajia. Lapinlahdesta tulisi tehdä laaja ja osallistava yhteishanke sellaisille julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille, jotka ovat sitoutuneita alueen luonnollisen, rakennetun, henkisen ja toiminnallisen kulttuuriperinnön suojelemiseen ja vaalimiseen.

Kaikkien Lapinlahteen ovat kaikki tervetulleita! Keskeisintä on, että yhteinen kansallinen kulttuuriperintömme säilyy julkisessa määräysvallassa ja demokraattisen, avoimen ja läpinäkyvän päätöksenteon alaisena. Perustettava kiinteistöosakeyhtiö ei tavoittelisi voittoa Lapinlahdella, vaan alueen luonnollisen, rakennetun, henkisen ja toiminnallisen kulttuurihistorian turvaamista, vaalimista ja kehittämistä kokonaistaloudellisesti järkevällä ja kestävällä tavalla.

Lapinlahden Lähteen sisäpihan kukkaloistoa.
Lapinlahti 360 -hankesuunnitelmassa esitetään, että Lapinlahden rakennukset kunnostetaan perinpohjaisesti mutta säästävästi.

Kunnostushankkeen rahoitus

Lapinlahti 360 -hankesuunnitelman kunnostusurakan kustannusarvio on oleellisesti pienempi kuin julkisuudessa esitetyt rakennusliikkeiden kustannusarviot. Tähän on useita syitä, joista tulee mainita erityisesti korjausaste, säilyttävä kunnostus, kunnostustyön jaksotus ja perustettavan kiinteistöyhtiön voittoa tavoittelemattomuus.

Säilyttävien vaiheittaisten kunnostusten rahoittamiseksi Helsingin kaupungilta toivotaan perustettavaan kiinteistöyhtiöön apporttina Lapinlahden kiinteistöjä ja rakennuksia sekä 10 miljoonan euron pääomitusta kattamaan vuosikymmenten kuluessa syntynyttä korjausvelkaa ja varmistamaan kiinteistöyhtiön lainansaanti edullisin ehdoin. Kiinteistöyhtiö hakisi lainaa pääsääntöisesti julkisluontoisilta rahoituslaitoksilta, kuten Pohjoismaiden investointipankilta (NIB). Kiinteistöyhtiö kunnostaisi Lapinlahden arvorakennukset oman pääomansa ja lainarahan turvin. Lainoja lyhennettäisiin pitkällä laina-ajalla kiinteistöyhtiön vastike- ja vuokratuottojen turvin.

Venetsia-rakennus
Keskeisintä on, että yhteinen kansallinen kulttuuriperintömme säilyy julkisessa määräysvallassa ja demokraattisen, avoimen ja läpinäkyvän päätöksenteon alaisena.

Lapinlahden seuraavat 180 vuotta

Lapinlahti 360 -hankesuunnitelma on suunniteltu toteutettavaksi Helsingin kaupungin enemmistöomistuksessa ja määräysvallassa. Lapinlahti-yhteisön ja Lapinlahti 360 -hankekonsortion resurssit ja osaaminen ovat Helsingin kaupungin käytettävissä ja palveluksessa kaupungin toivomissa määrin, jotta Lapinlahden säästävät kunnostukset saadaan toteutettua suunnitellusti ja jotta Lapinlahden tuleva toimintakonsepti nauttii laajaa helsinkiläisten luottamusta ja hyväksyntää.

Lapinlahti-yhteisö, Lapinlahti-säätiö ja Lapinlahti 360 -työryhmä ovat hyvin sitoutuneita Lapinlahden vaalimiseen ja kehittämiseen. Lapinlahti-yhteisö odottaa innolla Helsingin kaupungin jatko-ohjeita ja tarttuu tarmolla toimeen Lapinlahden seuraavien 180 vuoden tulevaisuuden turvaamiseksi!

Koko Lapinlahti-yhteisön puolesta,

Ville Pellinen
Varapuheenjohtaja, Lapinlahti-säätiö
Puheenjohtaja, Lapinlahti-yhteisön Ohjausryhmä
Toimitusjohtaja, Lapinlahden Lähde Oy (MIELI Suomen Mielenterveys ry:n tytäryhtiö)
+358 40 665 6605
ville.pellinen(at)lapinlahdenlahde.fi

Liitteet

Lapinlahti 360 – Saatekirje kaupunkiympäristön toimialalle (PDF)

LAPINLAHTI 360 -SUUNNITELMA (PDF 8Mt)

Lapinlahti 360 – Kustannushankkeen kustannuslaskelma (PDF)

Lapinlahti 360 – Kustannushankkeen rahoitussuunnitelma (PDF)

Lapinlahti 360 – Yhteinen Lapinlahti -tilakonsepti (PDF)

Lapinlahti 360 – Ote kaupunginhallituksen linjauksista Lapinlahden kokonaisuuden osalta (PDF)

Lapinlahti 360 – Lapinlahti-selvityshenkilöiden raportti (PDF)

Lapinlahden piha, Muuri
Lapinlahti 360 -hankesuunnitelma on suunniteltu toteutettavaksi Helsingin kaupungin enemmistöomistuksessa ja määräysvallassa.