Skip to main content

Kaupunkilaiset haluavat säilyttää Lapinlahden nykytoiminnan, mielenterveystyön ja puiston luonnollisen tilan kestävällä omistuspohjalla

Helsingin kaupunki keräsi Kerrokantasi.hel.fi-palvelussa palautetta ja ideoita kansalaisilta Lapinlahden sairaala-alueen tulevaa käyttöä ja peruskorjauksen suunnittelua varten. Vastauksia kyselyyn tuli 596, eli mielenkiintoa Lapinlahden tulevaisuuteen on.  

Kysymykseen: ”Millaisia palveluita ainutlaatuiseen ympäristöön?” vastanneista enemmistö vetosi nykyisten toimintojen säilyttämisen puolesta. Nykytoiminnan kehittämisen suhteen tärkeänä teemana nousi viestinnän ja markkinoinnin parantaminen.

Alue tarjoaa jo vaikka mitä! Täälläkin ihmisten toivomia konsertteja, näyttelyitä, puistojoogaa, puistokirppiksiä ja terapiapalveluja alueella on jo, mutta selkeästi ihmiset eivät tiedä niistä. Markkinointi kaipaa siis lisää resursseja, jotta kaupunkilaiset osaavat tulla nauttimaan kaikesta siitä hienosta ja monipuolisesta, mitä Lapinlahdesta jo löytyy.”

Alueen historiallisen mielenterveys- ja hyvinvointityön jatkumisen tärkeyden puolesta kirjoittivat monet. Lapinlahden palveluiden ja puiston arvo mielenterveysongelmia ennaltaehkäisevänä ja kaupungin resursseja säästävänä toimintana esiintyi vastauksissa.  

Vaikka siitä ei suoraan kysytty, lukuisat vastaajat antoivat palautetta myös Lapinlahden omistukseen liittyen. Oheinen lainaus kuvaa näiden kommenttien sisältöä.

”Lapinlahti on yksi hienoimmista klassisen arkkitehtuurin ja puiston muodostamista kokonaisuuksista koko Helsingissä. Ei ole järkevää ulkoistaa sitä ulkomaiselle kiinteistösijoittajalle, jonka motiivi on kehittää sitä vain tuotteena ja myydä se pois viiden vuoden kuluttua. Pitkäjänteinen omistus rakennuksissa suojelee ja palvelee myös puistoa, tässä alueessa luonto ja rakennukset ovat jo osa yhteistä kulttuurimaisemaa.”

Lapinlahden Lähde on taiteen, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keskus Helsingissä vanhassa Lapinlahden sairaalassa Helsingin Ruoholahdessa. Lapinlahden Lähteen toimintaa hallinnoivat yhteiskunnallinen yritys Lapinlahden Lähde Oy sekä MIELI ry:n paikallisyhdistys Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry. Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo hallinnoi ja vuokraa Lapinlahden entisen mielisairaalan pohjoissiipeä.

Lisätietoa:

Ville Pellinen

Toimitusjohtaja, Lapinlahden lähde Oy

040-1234567

[email protected]

https://www.linkedin.com/company/lapinlahdenlahdeoy/mycompany/

Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.