Skip to main content

Kokoomuksen valtuustoryhmän vierailu Lapinlahdessa

Ville Pellinen (vas.), Jenni Pajunen ja Nina Suomalainen

Helsingin kaupunginvaltuustoryhmien vierailut jatkuivat maanantaina 25.10. kokoomuksen kaupunginvaltuutettujen Nina Suomalaisen ja Jenni Pajusen vierailulla. Tapaaminen oli osa vierailujen sarjaa, jossa olemme kutsuneet Helsingin kaikki valtuustoryhmät, toimialajohtajat, pormestarin ja apulaispormestarit tutustumaan Lapinlahden alueeseen, toimijoihin ja toimintaan, jotta heillä olisi käytössään tuorein tieto Lapinlahden toiminnasta alueen tulevaisuutta päätettäessä. Toivomme, että siitä päätetään avoimesti ja demokraattisesti eriäviäkin mielipiteitä kuunnellen.

Kävimme valtuutettujen kanssa oikein rakentavia ja hyviä keskusteluita muun muassa Lapinlahden ja sen toimintojen avoimuudesta, inklusiivisuudesta ja löydettävyydestä sekä alueen rakennusten ja toimintojen ylläpidon ja kehittämisen taloudellisesta kestävyydestä ja rahoitusmalleista. Keskustelimme Lapinlahden ihmisten ja toimijoiden moninaisuuden arvokkuudesta, alueen yhteiskunnallisesta arvonluonnista ja Lapinlahden tulevaisuudesta käytävän avoimen ja osallistavan keskustelun merkityksestä sekä Lapinlahti-yhteisön verkottumisesta kansallisten ja kansainvälisten verrokkiensa kanssa.

Meillä kaikilla tuntui olevan yhteinen vahva tahto siitä, että Lapinlahden arvoille sopiva tulevaisuus turvattaisin ja alueen parisataavuotista mielen hyvinvoinnin edistämistä jatkettaisiin. Olimme yhtä mieltä siitä, että ne on tehtävä taloudellisesti kestävällä tavalla Lapinlahden rikkaita yhteiskunnallisia arvoja vaalien ja sen moninaisuutta turvaten.

Kiitämme Nina Suomalaista ja Jenni Pajusta oikein miellyttävästä tapaamisesta Lapinlahti-yhteisön vieraana.


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.