Skip to main content

Lapinlahden Lähde on hyväksytty Arvoliiton jäseneksi

Lapinlahden Lähde on hyväksytty Arvoliiton jäseneksi!

Arvoliitto on yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden verkosto. Arvoliitto edistää yhteiskunnallisen yrittämisen toimintamallin menestystä Suomessa tarjoamalla apua vaikuttavamman ja vastuullisemman bisneksen tekemiseen, pääsyn arvolähtöisen toimijoiden verkostoon, yhteistä kehittämistä, näkyvyyttä ja edunvalvontaa.

Uskomme, että ARVOn jäsenyyden kautta voimme kehittää toimintaamme muiden muassa vaikuttavuutemme mittaamista kehittämällä ja erilaiseen yhteisideointiin sekä parhaiden käytäntöjen jakamiseen osallistumalla. Uskomme yhteisen edunvalvonnan voimaan, kun yhteiskunnalliset yritykset haluavat yhteistuumin vaikuttaa yhteiskuntamme päättäjiin sekä yleisiin mielipiteisiin ja kulttuuriin, jotta yhteiskuntamme, elinkeinoelämämme ja talousjärjestelmämme kehittyisivät entistä vastuullisemmiksi ja kestävämmiksi. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi muidenkin kuin taloudellisten mittareiden arvostamista ja hallitsemista yritysten arvostuksia ja merkityksiä mitattaessa. Tässä yhteisessä vaikuttamistyössä haluamme olla mukana kantamassa oman kortemme kekoon.

Lue lisää aiheesta Arvoliiton verkkosivuilta.


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.