Skip to main content
  • Terveys ja hyvinvointi

Lyhytterapiakeskus Helsinki

Default vuokralainen palvelukuva

Lyhytterapiakeskus Helsinki

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on käytännönläheistä matalan kynnyksen keskusteluapua. Siinä ei etsitä syitä tai syyllisiä, eikä kaivella menneitä. Ongelmien sijaan keskitytään ratkaisuihin, eletään tässä hetkessä ja katsotaan tulevaisuuteen. Me olemme terapeutteja tästä maailmasta. meidät on koulutettu kuuntelemaan, meillä on vaitiolovelvollisuus, mutta ei valkoista takkia.