Lapinlahden Lähde

Ville Pellinen Lapinlahden Lähde Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Tammikuun alussa Lapinlahden Lähde Oy:n toimitusjohtajana aloitti Ville Pellinen, joka ennen Lapinlahteen saapumistaan työskenteli 10 vuoden ajan eri tehtävissä Dream Broker Oy:ssä. Edellinen toimitusjohtaja, Tuula Sundman, siirtyi uusien haasteiden pariin mutta jatkaa edelleen yhtiön hallituksen jäsenenä.

Pellisen mukaan Lapinlahden sairaala-alue edustaa osallistavaa, elävää kaupunkikulttuuria ja on uniikki ekosysteemi, jossa on mahdollista yhdistää kannattava liiketoiminta, hyvän tekeminen, kaupunkiluonto, osallistava toiminta, kansalaisyhteiskunta, henkinen hyvinvointi ja matalan kynnyksen palvelut. Paikan historiaa vaalien voisimme saada erilaiset yritykset, yhteisöt ja ihmiset kohtaamaan toisensa. Näin syntyy uusia ideoita ja innovaatioita, joiden pohjalta voidaan rakentaa sekä parempaa maailmaa että Helsinkiä.

Koronaepidemia on nostanut esiin isoja kysymyksiä työn ja talouden murroksesta, sosiaalisesta ja ekologisesta vastuusta että laajemmin osallisuudesta ja lähiluonnosta. Mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin merkitys ja tärkeys ovat korostuneet entisestään ja Pellinen uskoo, että osallistuvan suunnittelun periaattein ja eri näkemysten keskustellessa päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Toimitusjohtaja Ville Pellisen kuva
Ville Pellinen

Kommentit on suljettu.