Skip to main content

Avoin työpaikka: määräaikainen viestintäavustaja

Paikka auki –ohjelma tarjoaa työllistymismahdollisuuksia työelämän ulkopuolella oleville alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille sekä osatyökykyisille ilman ikärajausta. Lue lisää: https://www.paikka-auki.fi/mika-on-paikka-auki-ohjelma/

MIELI Suomen Mielenterveys ry:ssä on nyt haettavana määräaikaisen viestintäavustajan paikka Lapinlahteen osana Paikka auki –ohjelmaa. MIELI ry on kansalais- ja kansanterveysjärjestö, jonka tehtävä on mielenterveyden edistäminen, ongelmien ehkäisy ja avun tarjoaminen elämän kriiseissä. MIELI ry:ssä on noin 130 työntekijää. Päätoimipaikkamme on Helsingissä. Lisätietoja MIELI ry:stä: https://www.mieli.fi.

MIELI ry vaikuttaa vahvasti entisen Lapinlahden sairaalan alueella ylläpitäen ja kehittäen siellä mielen ja kokonaishyvinvoinnin keidasta yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Nyt haettava viestintäavustaja tulisikin työskentelemään osana tätä moninaista Lapinlahti-yhteisöä, käytännössä Lapinlahden Lähteellä tiiviissä yhteistyössä Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n kanssa. Työpaikka sijaitsee kauniissa ja historiallisessa kulttuurimaisemassa.

Haemme osa-aikaista viestintäavustajaa yksivuotiseen määräaikaiseen työsuhteeseen. Viestijän tehtävänä on avustaa Lapinlahti-yhteisön viestinnässä ja markkinoinnissa. Erityispainotus on visuaalisessa viestinnässä. Viestintäavustajan tehtävänkuvaan kuuluvia tehtäviä voivat olla muiden muassa seuraavat:

• graafisen ilmeen suunnitteluun liittyviä tehtäviä
• visuaalista viestintää verkkosivuilla ja eri somekanavissa
• valo- ja videokuvausta sekä näihin liittyvää editointia
• tekstisisältöjen tuotantoa tai niissä avustamista
• erilaisissa markkinointitoimenpiteissä, kuten tapahtumissa, markkinointikanavien ylläpidossa ja markkinointikampanjoissa, avustamista.

Viestintäavustajan työnkuvaa voidaan räätälöidä tämän vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden sekä työkyvyn mukaisesti. Edellytämme hakijalta:
• että tämä on osatyökykyinen
• sujuvaa suomen tai englannin kielen taitoa
• osaamista ja suuntautumista viestintä- ja/tai markkinointitehtäviin
• tyypillisimpien toimisto-ohjelmistojen sujuvaa käyttöosaamista
• sitoutumista Lapinlahden ydinarvoihin ja painopistealueisiin, joita ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, osallisuus, vapaaehtoistoiminta, kulttuuri, luovuus, luonto, kokonaisvaltainen hyvinvointi, kestävyys ja vastuullisuus.

Lisäksi ainakin seuraavat osaamiset ja vahvuudet luetaan eduksi paikkaa täytettäessä:
• kokemus jonkin taitto-ohjelmiston käytöstä
• kokemus jonkin kuva- ja videoeditointiohjelmiston käytöstä
• kokemus verkko- ja somekanavien päivityksestä
• kokemus valo- ja/tai videokuvauksesta.

Tarjoamme viestintäavustajalle muiden muassa:
• turvallisen ja lämpimän, moniammatillisen työyhteisön
• mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja työkykyään
• ponnahduslaudan pysyvämpiin työtehtäviin
• organisaation vahvan tuen.

Tärkeitä tietoja tehtävästä:

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian ja työ alkaa sopimuksen mukaan, mutta niin pian kuin mahdollista. Palkkaus ja työehdot ovat sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen ja Paikka auki -ohjelman ehtojen mukaiset. Tehtävä on osa-aikainen, 53 % täydestä työajasta (noin 20 tuntia viikossa). Työajat ajoittuvat pääsääntöisesti virka-aikaan. Tehtävä on määräaikainen ja kestää yhden vuoden (Paikka auki -ohjelman rahoituksen ajan). Viestintäavustajan työnantaja on MIELI Suomen Mielenterveys ry, mutta käytännön esihenkilötyöstä ja työnohjauksesta vastaa Lapinlahden Lähde. Viestintäavustajan työpaikka on entinen Lapinlahden sairaala Helsingissä.

Hakeminen:

Vapaamuotoisen työhakemuksen ja CV:n pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 24.1.2021 osoitteeseen [email protected]. Hakemukseen voi liittää mukaan portfolion hakijan työnäytteistä, mutta se ei ole pakollista. Sähköpostin aiheeksi/otsikoksi pyydämme laittamaan: ”Hakemus / Paikka auki -viestintäavustaja / Oma nimesi”.

Tiedustelut:

Toimitusjohtaja Ville Pellinen, Lapinlahden Lähde
[email protected]


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.