Skip to main content

Lapinlahden Lähteen toimijat suhtautuvat positiivisesti Helsingin kaupungin selvitysryhmän selvitykseen

Keväinen kuva narsisseista Lapinlahden päärakennuksen edessä.
Kuva: Risto Ruuth

Lapinlahden Lähteen toimijat suhtautuvat Helsingin kaupungin selvitysryhmän Lapinlahden tulevaisuutta koskevaan selvitysraporttiin positiivisesti. Esitys on selkeä askel kohti kestävää tulevaisuutta ja tarjoaa hyvän pohjan alueen pitkäjänteiselle kehittämistyölle.

On tärkeää, että alueen omistusratkaisuissa sitoudutaan Lapinlahden kehittämiseen sen luonto- ja kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen niin, että alueen toiminnassa säilyy sen yleishyödyllinen ja kaupunkilaisia osallistava luonne. Tästä näkökulmasta on erityisen ilahduttavaa, että esityksessä painotetaan mielenterveys- ja kulttuurityön jatkumoa yhdistettynä alueen yrittäjien toimintamahdollisuuksien turvaamiseen.

Lapinlahden historiallinen puisto on ainutlaatuinen, ja on hienoa, että sen luontoarvojen säilyttämiseen kiinnitetään esityksessä erityistä huomioita. Puisto tarjoaa hyvinvointia ja on todellinen henkireikä helsinkiläisille ja kauempaakin tuleville. Korona-aika on korostanut tämänkaltaisen elvyttävän ja saavutettavan kaupunkiympäristön tärkeyttä.

Lapinlahti on olennainen osa dynaamista, omaleimaista ja vetovoimaista Helsinkiä. Siinä yhdistyvät upea miljöö sekä inhimillinen ja kaikille avoin kansalaislähtöinen toiminta, jossa on vielä nykyisestäkin paljon laajentamispotentiaalia. Nykymuotoinen Lapinlahti tarjoaakin erinomaiset puitteet erilaisten yhteistyöverkostojen toiminnalle.

Lapinlahden Lähteen toimijat kiittävät selvitystyöryhmää aidosti osallistavasta selvitystyöstä ja ovat sitoutuneita kehittämään aluetta yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Näin Lapinlahden 180-vuotisjuhlavuonna olisi upeaa viimein saada arvokkaalle Lapinlahden kulttuuriympäristölle sen tulevaisuuden turvaava päätös!

Selvitystyöryhmän raportti on luettavissa täällä.

Lisätiedot
Ville Pellinen
Toimitusjohtaja
Lapinlahden Lähde Oy
[email protected]
040 665 6605


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.